Όλοι μαζί μπορούμε! “Σχέδιο Νόμου Κεραιών”

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας.

Τις τελευταίες ημέρες, όλοι έχουμε πληροφορηθεί την παρουσία στην «διαβούλευση», ενός σχεδίου νόμου, με τίτλο: Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών, στη ξηρά. Ενός σχεδίου νόμου, που κυριολεκτικά, κάνει τα θεμέλια του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα να τρίζουν επικίνδυνα. Μέχρι σήμερα, οι κεραίες της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, νομοθετικά βρίσκονταν στην ίδια κατηγορία με τις κεραίες των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πρεσβειών και δεν υπήρχε ανάγκη ειδικής αδειοδότησης ή και κόστους διατήρησης και χρήσης.

 

 

Η διατύπωση του παλαιού νομικού πλαισίου λειτουργίας των κεραιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

Στο σχέδιο νόμου που αυτήν τη στιγμή είναι αναρτημένο στη διαβούλευση, οι  κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, δεν βρίσκονται στην ζώνη πλήρους απαλλαγής από αδειοδοτήση, αλλά υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών.

 

 

Η διατύπωση του νέου νομικού πλαισίου λειτουργίας των κεραιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

 

 

Αρχικά αυτή η υποβάθμιση, δείχνει ότι πλέον το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης, δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, όπως γινόταν μέχρι και σήμερα, αλλά την υποβαθμίζει σε μια δευτερευούσης σημασίας υπηρεσία, της οποίας η προσφορά δεν είναι τόσο ικανή, όσο χρειάζεται για να την κρατήσει στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας κλπ.

Με απλά λόγια, το υπουργείο δέχεται αρχικά ότι οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να υπάρχουν σαν υπηρεσία με δευτερεύοντα ρόλο από πλευράς σπουδαιότητας, αλλά για την τοποθέτηση των κεραιών των ραδιοερασιτεχνών θα πρέπει

1. Ο ραδιοερασιτέχνης να υποβάλει στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  και να εγκριθεί μελέτη ραδιοεκπομπών!!!

Όχι μην σταυροκοπιέστε και μην χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο!! Υπάρχουν και χειρότερα παρακάτω. Είναι προφανές ότι ο αδαής ή οι αδαείς συντάκτες αυτού του εκτρώματος σχεδίου νόμου, νομίζουν ότι οι ραδιοερασιτέχνες έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, με 24ωρη εκπομπή, κάποια KWatt ισχύος και πρόγραμμα! Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αυτά τα σκοτεινά μυαλά, τι μπορούν να ζητήσουν σε αυτήν την μελέτη και με τι κριτήρια θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν τη μελέτη. Οι άφρονες, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι σταθμοί της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, έχουν σαφώς καθορισμένα πλαίσια λειτουργίας, όσον αφορά τις συχνότητες, την ισχύ εξόδου που χρησιμοποιούν και  τις δυνατότητες των κεραιών τους. Τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη είναι γνωστά, εγκεκριμένα, ακίνδυνα και επομένως με ήδη γνωστά όλα τα στοιχεία. Τι νόημα έχει η υποβολή 6-7000 μελετών τα αποτελέσματα των οποίων θα δίνουν τα ίδια επίπεδα ακίνδυνων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρχικά δημιουργεί, από το πουθενά, μια «πελατεία» 6-7000 σταθμών, οι οποίοι δίνουν δουλειά ή δικαιολογούν την πρόσληψη ή μετακίνηση υπαλλήλων προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως αναβαθμίζεται ως φορέας και βάζει γερά «πόδι» στο χώρο της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, αποκτά λόγο, έλεγχο και απόλυτη εξουσία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο γραμμές, δημιουργείται μια αχρείαστη, άχρηστη και γραφειοκρατική διαδικασία, που ανοίγει προοπτικές πρόσληψης ή εξέλιξης  στο προσωπικό, αλλά και στην ίδια την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Επιπλέον δημιουργεί μια «πλάγια» πόρτα για την αύξηση των εσόδων της ΕΑΕΕ. Ξέρετε τι χρήμα θα μαζέψουν από τη μελέτη για την έγκριση των μελετών των ραδιοεκπομπών 6-7000 ραδιοερασιτεχνικών σταθμών; Για σκεφθείτε το! Και οι υπερωρίες; Για σκεφθείτε πόσο προσωπικό έχει η ΕΕΑΕ και σε πόσο χρόνο θα πρέπει να διεκπεραιωθούν αυτές οι μελέτες;  Ο χρόνος έχει 300 εργάσιμες ημέρες, αν υποθέσουμε ότι όλες οι μελέτες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο, τότε θα πρέπει να διεκπεραιώνονται 24 μελέτες την ημέρα. Να οι υπερωρίες, οι προσλήψεις, οι μετακινήσεις «για υπηρεσιακούς λόγους». Βέβαια υπάρχουν και τα «συνεργαζόμενα» συνεργεία μετρήσεων, δεν θα πρέπει να ζήσουν και αυτά; Αυτή η πλάτη και η τσέπη μας τι θα τραβήξει πάλι!

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ; Διαβάστε…

Αρμοδιότητητες της ΕΕΑΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

Το Γραφείο Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνο για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:

  • Μεριμνά για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση του προσωπικού όλων των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα προστασίας του κοινού από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.
  • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, την εκπόνηση ερευνητικών μελετών και τη σχετική ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για θέματα προστασίας της υγείας από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών.
  • Ελέγχει μέσω μετρήσεων την τήρηση των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ΕΕΑΕ ή εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία πραγματοποιούν αυτεπαγγέλτως δειγματοληπτικές μετρήσεις τουλάχιστον στο 20% των αδειοδοτημένωνκεραιών, ετησίως, καθώς και κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου που συνοδεύεται με την καταβολή σχετικού παραβόλου, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ.
  • Ρυθμίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την εξουσιοδότηση άλλων συνεργείων να πραγματοποιούν μετρήσεις και προσδιορίζει το σύστημα πραγματοποίησης μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
  • Αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κεραίας γνωματεύσεις συμμόρφωσης με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού για κάθε εγκατάσταση μετά την εξέταση της σχετικής μελέτης ραδιοεκπομπώνπου υποβάλλεται από τον κάτοχο της κεραίας. Δημοσιεύει υποδείγματα μελετών για διάφορες κατηγορίες κεραιών.
  • Σύμφωνα με το Νόμο 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ είναι προαπαιτούμενο και για την περιβαλλοντική αδειοδότησητων σταθμών κεραιών

πηγή: http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/www_mobile_phones/eeae.htm

2. Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης λήψεως των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου κατασκευών) απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4495/2017.

      Επί 60 χρόνια, οι ραδιοερασιτέχνες και οι ιδιοκτήτες των χώρων στις οποίες τοποθετούσαν τις κεραίες τους, με ιδιωτική συνεννόηση έθεταν τους όρους και τις διαδικασίες, οι οποίες οδηγούσαν στην εγκατάσταση των κεραιών των ραδιοερασιτεχνών στους: κοινόχρηστους χώρους, τους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων ή κοινόκτητα τμήματα των κτιρίων, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

Σήμερα κάποια φωτεινά μυαλά, που έχουν την αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να φροντίζει για τα πάντα, αφαιρούν από τους πολίτες την ελευθερία των ιδιωτικών διαπραγματεύσεων, αλλά επιβάλουν μια  διαδικασία που οδηγεί με απόλυτη ακρίβεια στη συρρίκνωση του ραδιοερασιτεχνισμού στην Ελλάδα.. Είμαστε Έλληνες, γνωρίζουμε πολύ καλά την νοοτροπία μας, αλλά και το πώς συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας, όταν ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου. Τον πατάμε στον «λαιμό».

 

 

 

Φανταστείτε ότι ζείτε σε μια πολυκατοικία με 49 διαμερίσματα, πραγματική περίπτωση και ζητάτε την συναίνεση 49 συνιδιοκτητών για να βάλετε το κεραιοσύστημα σας. Οι 47 συμφωνούν, ο 48ος είστε εσείς και ο 49ος διαφωνεί! Τέλεια! Διαβάσατε 6 μήνες, εκπαιδευτήκατε, πληρώσατε την ετήσια συνδρομή σας σε κάποιο σύλλογο, περάσατε τις εξετάσεις, αφού έχετε καταβάλει το σχετικό παράβολο,  αλλά η κυρά Σούλα από τα Φιλιατρά, επειδή άκουσε στην τηλεόραση ότι οι κεραίες κάνουν κακό στην υγεία και όντας μόλις 87 χρονών κορίτσι, φοβούμενη για το μέλλον της, σας απαγορεύει να βάλετε το κεραιοσύστημά σας.

Τέλεια! Τι κακό έκανε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης στην Ελληνική κοινωνία;

1. Μαθαίνει τους πολίτες να ζουν με μια ανελεύθερη νοοτροπία, στην κατεύθυνση: εγώ βάζω τους κανόνες αναγκαίους ή όχι και εσύ αν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, τότε πέτυχες τον σκοπό σου, αλλιώς την «πάτησες».

2. Στο όνομα του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών, επεμβαίνει στις ελεύθερες σχέσεις μεταξύ τους και τους δημιουργεί εφησυχαστική αδράνεια, οι οποίοι μαθαίνουν να τα περιμένουν όλα από τους σοφούς καθοδηγητές, είτε είναι πολιτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης – ισχύος. «Αυτοί ξέρουν», «εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε», «και πάλι καλά, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα», αυτή την νοοτροπία δεν αποκτούν τα τελευταία οι Έλληνες;

 

Αντί κεραίες, καπνός! Οικολογική επικοινωνία έκτακτης ανάγκης!!

3. Καταστρέφοντας την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, το κράτος σε μια κρίσιμη στιγμή που θα χρειαστεί τους ραδιοερασιτέχνες, θα διαπιστώσει ότι «η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη» ελλείψει κεραιών. Ραδιοερασιτέχνες θα έχει, κεραίες δεν θα έχουν και αυτό σημαίνει για την Ελληνική κοινωνία χαμένες ζωές και περιουσίες. Όλοι έχουμε ζήσει και ξέρουμε την αδυναμία των ασύρματων δικτύων των πάσης φύσεως κρατικών φορέων και της κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, είναι η μόνη που μπορεί να διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία, την τηλεπικοινωνιακή  υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αντικαθιστώντας τα κρατικά δίκτυα και τα δίκτυα εκτάκτων αναγκών που βασίζονται σε συστήματα υποδομών πχ κινητή τηλεφωνία, internet κλπ.

4. Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη κρατά τα παιδιά μακριά από τα ναρκωτικά και τις πάσης φύσεως ύποπτες απασχολήσεις, ενώ τους αυξάνει τις σχολικές επιδόσεις, τις γνώσεις και την φιλομάθεια. Γιατί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης στερεί από την νεολαία αυτή την σπουδαία υπηρεσία; Είναι προτιμότερο να κατεβάζει κεραίες και να ανοίγει κέντρα απεξάρτησης;

 

 

 

Γιατί η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη υποβαθμίστηκε;

Κανείς ποτέ δεν θα πει σε κανένα κατά πρόσωπο την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, πάντοτε όλοι μας αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και ευγένεια, όλοι δέχονται ότι η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι σπουδαία αλλά η πράξη δείχνει άλλα πράγματα.

Αρχικά και ουσιαστικά κοινή συνείδηση όλων όσων έχουν κάποια ουσιαστική ανάμειξη με την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη είναι, ότι οι ραδιοερασιτέχνες είναι απλώς χομπίστες, που διασκεδάζουν επί χρόνια ανεξέλεγκτοι, εις βάρος των απλών πολιτών, οι οποίοι πρέπει να υπομένουν την οπτική ρύπανση που προκαλούν οι κεραίες τους στις ταράτσες και να λούζονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Η κεραία του «θανάτου». Ήμαρτον Θεέ μου! Τι μυαλά έχουν;

Εδώ λοιπόν έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης και παίρνει το μέρος του απλού Έλληνα πολίτη, δεχόμενο ότι οι  κεραίες μας μπορεί μεν να σώζουν ζωές στις κρίσιμες ώρες των εκτάκτων αναγκών, αλλά το  πιο σπουδαίο, είναι να  δοθεί η εντύπωση ότι: κατεβάζω ή περιορίζω τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών σε τέτοιο σημείο, ώστε εσύ πολίτη να αισθάνεσαι ότι φροντίζω για την αισθητική του περιβάλλοντος  και την υγεία σου.

Τώρα πώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει πειστεί, ότι οι ραδιοερασιτέχνες είναι μια ακόμη κατηγορία από χομπίστες που διασκεδάζουν εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται όμως  παρά λίγη συνθετική σκέψη, ώστε να καταλάβουμε τον ρόλο που μπορεί να έχουν παίξει, οι διάφορες περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, πολιτικοί φορείς με πράσινες – οικολογικές τάσεις, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την πλύση εγκεφάλου που προκαλούν για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

 

 

 

 

 

Όχι δεν είναι οπτική ρύπανση! Είναι σουρεαλιστικό event!

Επομένως εδώ φαίνεται ότι ισχύει το «οργή λαού, φόβος Θεού». Προκειμένου να δείξουν στους πολλούς και εν δυνάμει ψηφοφόρους, ότι υπάρχει κατανόηση και ευαισθησία απέναντι στους φορείς και σχηματισμούς πολιτικούς και μη, που αντιμετωπίζουν με δυσαρέσκεια τις κεραίες της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, συρρικνώνουν τους ραδιοερασιτέχνες, που πολιτικά κοστολογείται σαν μια μικρή ομάδα, με επιστημονικά  – τεχνολογικά ενδιαφέροντα και δίνει το αίσθημα της ικανοποίησης και δικαίωσης στους πολλούς.

 

 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, τι μπορούμε να περιμένουμε;

Η αλήθεια είναι ότι τα πάντα είναι ρευστά και τα πάντα είναι πιθανά. Η προσωπική μου εκτίμηση, που θα χαιρόμουν πάρα πολύ να είναι απόλυτα λανθασμένη, είναι ότι ο ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα και το καθεστώς της ελεύθερης τοποθέτησης των κεραιών δεν θα είναι το ίδιο. Οι μέρες που έρχονται θα είναι ζοφερές, πολυέξοδες και γεμάτες γραφειοκρατία.

Drone, το πιθανότερο καταφύγιο των ραδιοερασιτεχνών.

Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη θα συνεχίσει να υπάρχει, έχοντας δεχθεί ένα γερό πλήγμα. Ο ρυθμός προσέλευσης υποψηφίων νέων ραδιοερασιτεχνών θα μειωθεί δραστικά, ενώ θα εμφανιστούν, αποχωρήσεις και η  αδρανοποίηση παλαιών ραδιοερασιτεχνών και η μεταστροφή τους σε άλλες απασχολήσεις.

Όσοι παραμείνουν ενεργοί ραδιοερασιτέχνες στις αστικές περιοχές, θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να καταφύγουν σε μικρές κατακόρυφες ή οριζόντιες κεραίες, πολλές από τις οποίες θα είναι τύπου stealth. Τα μακρινά και συναρπαστικά DX θα αποτελούν παρελθόν και μόνο όταν υπάρχει αρκετός αριθμός ηλιακών κηλίδων, ίσως γίνονται κάποια.

Θα μας φτάσουν να κρύβουμε τις κεραίες μας, για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική Ελληνική Δημοκρατία;

Η εικόνα του αστού ραδιοερασιτέχνη δείχνει να περιορίζεται σε μια κατακόρυφη κεραία HF και μια V/U, σε χαμηλό ύψος. Σεμνά και ταπεινά συνάδελφοι, οι κεραίες μας δεν πρέπει να προκαλούν, στο τέλος για να γίνουν κάποιοι αρεστοί, θα βάλουμε για κεραίες τα κοντάρια από τις Ελληνικές σημαίες, θα εκπέμπουμε την νύχτα που δεν θα φαινόμαστε από τα μπαλκόνια μας, με κεραίες τύπου βρόγχου και mobile με κάλυψη πλαστικά λουλούδια. Τι ωραία!!

 

 

 

 

Τι ελπίζουμε και πρέπει να κάνουμε;

Αρχικά τίποτε δεν έχει τελειώσει! Γίνονται κάποιες συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών για κάποιες διορθώσεις που θα μας «γλυκάνουν το χάπι». Με δεδομένο το δεν είμαστε υπηρεσία πρώτης γραμμής πλέον στην συνείδηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, αλλά και κάποιων δημοσίων υπαλλήλων του, ότι μπορεί να διασωθεί είναι κέρδος. Μια απαλλαγή ή μείωση των παράβολων, είναι κέρδος, ένας ελάχιστος αριθμός μικρών κεραιών χαμηλής οπτικής όχλησης και ακτινοβολίας με πολύ μικρό ή και καθόλου κόστος μελέτης ή εγκατάστασης και διατήρησης είναι κέρδος.

Η έντονη δράση της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση και να μεταπείσει το υπουργείο. Συνάδελφοι, δεν κάνουμε πολιτική μέσα από τον ραδιοερασιτεχνισμό, όπως δεν ασχολούμαστε με θρησκευτικά ή θέματα σεξουαλικής προτίμησης. Σεβόμαστε τα πιστεύω και τη στάση ζωής του κάθε πολίτη, ραδιοερασιτέχνη και μη, όμως….

Αυτή την κρίσιμη στιγμή, θα πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και ο καθένας μας να συνεισφέρει με όποιον τρόπο μπορεί στον κοινό μας αγώνα. Συνάδελφοι το πρόβλημα μας δεν είναι τεχνικό. Όλοι γνωρίζουν ότι κανείς δεν κινδυνεύει από τις εκπομπές των σταθμών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και αυτό εύκολα αποδεικνύεται, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Επομένως, θα πρέπει να λυθεί με πολιτικά μέσα, στα πλαίσια των δημοκρατικών κανόνων.

Κοινοβούλιο, εδώ οι βουλευτές θα πρέπει να δώσουν την μάχη, για εμάς.

Καθένας μας αυτή την στιγμή, είναι φιλικά κείμενος, σε κάποιο πολιτικό κόμμα, σχηματισμό ή φορέα. Καθένας μας, με την ψήφο του, έχει στείλει στο κοινοβούλιο, ένα εκπρόσωπό του, ένα βουλευτή. Ήρθε η στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί του και να του θέσετε το πρόβλημα μας. Κάθε βουλευτής, έχει τον τρόπο, τα μέσα και τις διαδικασίες, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, να ζητήσει την προστασία των δίκαιων συμφερόντων μιας ομάδας πολιτών που άδικα διώκεται.

Οι φιλικά προσκείμενοι στο κυβερνών σχήμα, καλό είναι να κινητοποιηθείτε, ώστε να εξηγήσετε στους βουλευτές που σας εκπροσωπούν το δίκαιο του αιτήματός μας, να επανενταχθούμε σαν υπηρεσία πρώτης κατηγορίας, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας κλπ. Εξηγήστε τους ότι όχι μόνο δεν κερδίζουν την ευαρέσκεια μας, αλλά κινδυνεύουν άμεσα να στερηθούν και 30-40000 ψήφους.

Η ψήφος, επικροτεί ή όχι την συμπεριφορά ενός κυβερνητικού σχήματος, απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

 

Οι φιλικά προσκείμενοι στην αντιπολίτευση, αξιωματική και όχι. Κάνετε ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε τους το δίκαιο του αιτήματός μας, να επανενταχθούμε σαν υπηρεσία πρώτης κατηγορίας, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας κλπ. Εξηγήστε τους ότι κάνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών τους αρμοδιοτήτων, θα κερδίζουν την ευαρέσκεια μας, που μεταφράζεται σε θετικές για αυτούς ψήφους, από μια δεξαμενή 30-40000 πολιτών.

 

 

 

 

 

Άραγε Κε Υπουργέ, ξέρετε τι ετοιμάζουν οι υφιστάμενοι σας;

 

Όσοι ανήκετε σε φορείς που εμπλέκονται στην δημόσια ζωή της χώρας και οι φορείς αυτοί έχουν επαφή ή συνεργασία με την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη πχ. πολιτική προστασία, πυροπροστασία, οργάνωση αθλητικών  εκδηλώσεων κλπ ζητήστε την γραπτή παρέμβασή τους, με αποδέκτη τον Υπουργό Κο Παππά και κοινοποίηση προς τον γενικό γραμματέα Κο Μαγκλάρα.

 

 

 

Κε Μαγκλάρα, άραγε καταλάβατε τι ακριβώς κάνετε; μήπως σας έχουν παρασύρει κάποιοι;

 

Πρέπει να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και οι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε αυτό το νομοθετικό ανοσιούργημα, ότι υπάρχει γενική δυσαρέσκεια και αντίδραση. Δεν ισχύει μόνο το «οργή λαού, φόβος Θεού», από την πλευρά των οικολόγων – πρασίνων και λοιπών, αλλά και από την πλευρά των ραδιοερασιτεχνών και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέως που έχουν συνεργασία μαζί τους.

 

 

 

Συνάδελφοι CB-ers, Ραδιοακροατές και Ραδιολήπτες. Στηρίξτε τον αγώνα των ραδιοερασιτεχνών με κάθε τρόπο και μέσο. Είναι και δικός σας αγώνας. Μην ξεχνάτε ότι όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σας και δεν βοηθήσετε να σβήσει η φωτιά, κάποια στιγμή θα κάψει και το δικό σας σπίτι. Αν περάσει αυτό το σχέδιο νόμου, κανένας δεν μπορεί να σας διαβεβαιώσει, ότι σε επόμενη επικαιροποίησή του, δεν θα είστε οι επόμενοι που θα ενταχθείτε στην ίδια κατηγορία με τους ραδιοεραστέχνες, με αποτέλεσμα να έχετε και εσείς τα ίδια προβλήματα. Βοηθήστε τους ραδιοερασιτέχνες, ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να σας βοηθήσουν. Ένα μονό ξύλο σπάει εύκολα, δύο ξύλα δύσκολα, τρία ξύλα σχεδόν ακατόρθωτο.

Ραδιοερασιτέχνες, CB-ers, PMR-ers, SWL και BCL-ers, μαζί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι!

Συνάδελφοι η ομόνοια και συνεργασία μεταξύ όλων των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων, ομάδων ή και μεμονωμένων CB-ers, ραδιοακροατών, ραδιοληπτών, PMR-ers είναι απαραίτητη. Τους ενωμένους, αποφασισμένους και πολλούς τους σέβονται και τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά, από ότι τους διασπασμένους. Μην ξεχνάτε τι ζούμε τα τελευταία 8-10 χρόνια, όπου με την λογική του «διαίρει και βασίλευε», απομόνωναν στοχευμένα ομάδες του Ελληνικού λαού και τους άλλαζαν τις συνθήκες της ζωής τους προς το χειρότερο, κλείνοντας στους άλλους το μάτι και λέγοντας τους: «εσάς δεν θα σας πειράξουμε». Δείτε στο τέλος τι έγινε, υποβάθμισαν την ζωή όλων μας, χωρίς καμιά ουσιαστική αντίδραση. Μην πέσετε στην παγίδα του «αυτό το σχέδιο νόμου δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει», σήμερα μπορεί να είστε ασφαλείς, αλλά αύριο θα είστε και εσείς χαμένοι!

 

 

 

 

 

Όλοι μαζί μπορούμε!

Πολλά 73!

Μάκης Μανωλάτος

Αγανακτισμένος και άμεσα θιγόμενος Έλληνας Πολίτης, με πίστη στο δίκιο μου και ψήφο στο χέρι μου.

Επίσης ελέγξτε

Χρήση των HF (Citizen Band) συχνοτήτων στην Ελλάδα, ως δευτερεύσουσα ναυτική (marine)

Μια σύντομη παρουσίαση του VHF marine Ως γνωστό το VHF έχει επικρατήσει διεθνώς, και στην …

Translate »