Φορητά Ραδιοτηλέφωνα C.B. _262B

Αγαπητοί φίλοι της Citizens Band γεια σας. Από πάντοτε το όνειρο του ανθρώπου ήταν να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται. Η υλοποίηση αυτού του πανάρχαιου ονείρου πραγματοποιήθηκε για τον απλό πολίτη, μέσω των φορητών ραδιοτηλεφώνων C.B.

Τι είναι όμως ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο C.B;

Ένας πομποδέκτης ζώνης συχνοτήτων πολιτών, με ενσωματωμένη πηγή τροφοδοσίας, που τoν έχει ο CBer μαζί του, για να μπορεί να έχει ασύρματη επικοινωνία με άλλους CBers.

Τα φορητά C.B. τροφοδοτούνται από μπαταρίες που ενσωματώνονται στο κέλυφός τους.

Τυπικά η διαφορά ενός φορητού και ενός κινητού C.B, είναι ότι το πρώτο τροφοδοτείται από μια μπαταρία που ενσωματώνεται στο κέλυφος του, ενώ ένα κινητό C.B. τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Βέβαια στον τεχνολογικά υπέροχο κόσμο του C.B, όλα τα σύγχρονα φορητά C.B. μετατρέπονται σε mobile C.B., και αντίστροφα, ένας μεγάλος αριθμός mobile C.B. μέσω μιας ειδικής θήκης μετατρέπονται σε φορητά με ενσωματωμένη μπαταρία και κεραία.

Η πολυμορφία των ραδιοτηλεφώνων C.B. είναι μεγάλη, και η ευρηματικότητα των εταιρειών αστείρευτη, στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές ανάγκες του C.B-er. Δείτε ένα ευρηματικότατα πολυμορφικό  ραδιοτηλέφωνο που έχει και τις τρεις ιδιότητες: είναι σταθμός βάσεως, φορητός, αλλά και κινητός! Όλα στην ίδια…. «συσκευασία».

Τι είναι άραγε; C.B. βάσεως; Φορητό; ή κινητό; ΟΛΑ!

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορητών C.B.

Σε γενικές γραμμές τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός φορητού ραδιοτηλεφώνου C.B. είναι τα εξής:

 1. Η ισχύς εκπομπής. Σε άλλα φορητά C.B. είναι σταθερή, και σε άλλα μεταβάλλεται σε σταθερά βήματα. Στα παλαιότερα μοντέλα η μικρή ισχύς ήταν 0.5 Watt, και η μεγάλη 4 Watt, στα σύγχρονα μοντέλα η κλίμακες συνήθως είναι 0,1 – 1 – 4 Watt. Η μέγιστη ισχύς είναι 4 Watt, και η διαμόρφωση των περισσοτέρων είναι συνήθως είτε ΑΜ, είτε FM.  Τα τελευταία χρόνια τα μικτής διαμόρφωσης μοντέλα  AM/FM είναι σχεδόν καθεστώς. Υπάρχουν και μοντέλα με διαμόρφωση all mode, AM-FM-SSB, αλλά και εδώ η ισχύς παραμένει στα 4 Watt.
 2. Η διαμόρφωση. Η διαμόρφωση των φορητών ραδιοτηλεφώνων C.B. ποτέ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα. Αυτός ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που βοήθησαν στην εξάπλωσή τους. Στα σύγχρονα φορητά C.B. η διαμόρφωση ΑΜ φθάνει το ποσοστό του 90-95%, και η απόκλιση στην διαμόρφωση FM τους 2 ΚΗΖ. Έτσι και οι δύο διαμορφώσεις ακούγονται ευχάριστα, χωρίς καμιά ενοχλητική παραμόρφωση. Σκεφτείτε ότι τα φορητά C.B. χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανοιχτούς χώρους όπου η ηχορύπανση / θόρυβοι από τον περιβάλλοντα χώρο έχουν αρκετή ένταση, και η ευχάριστη και απαραμόρφωτη διαμόρφωση είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή επικοινωνία μεταξύ των C.B-ers.
 3. Ευαισθησία. Η ευαισθησία είναι ένας από τους σημαντικότερους  παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτική λειτουργία του φορητού ραδιοτηλεφώνου. Ένα φορητό C.B. με χαμηλή ευαισθησία δεν είναι σε θέση να λάβει ικανοποιητικά τα σήματα των χαμηλών η μακρινών ανταποκριτών μας, ενώ ένα φορητό C.B. με υψηλή ευαισθησία θα αναπαραγάγει με υψηλή παραμόρφωση την φωνή του ανταποκριτή μας στο μεγάφωνο όταν το σήμα του είναι ισχυρό. Συνήθως η ευαισθησία τους είναι 0.5-0.7 μVolt στα σήματα με διαμόρφωση ΑΜ/FM, που στην πράξη θεωρείτε ικανοποιητική.
 4. Απόρριψη γειτονικού καναλιού. Είναι η ικανότητα του φορητού να απορρίπτει μη επιθυμητά σήματα – παρεμβολές,  που βρίσκονται κοντά στην κεντρική συχνότητα λήψης του καναλιού μας, και προέρχονται από κάποιο από τα διπλανά προς το χρησιμοποιούμενο κανάλι. Στα σύγχρονα C.B. η απόρριψη αυτή φτάνει ή και ξεπερνά τα 60dB, δηλαδή η παρεμβολή υποβιβάζεται 1000 φορές.  
 5. Ισχύς ακουστικής εξόδου. Η ισχύς ακουστικής εξόδου είναι η ισχύς με την οποία το μεγάφωνο αναπαραγάγει την φωνή του ανταποκριτή μας. Η ισχύς αυτή κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0.3 – 0.5 Watt. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη ισχύς στέλνετε στο μεγάφωνο, τόσο πιο «ξεκούραστη» ακρόαση έχετε.
 6. Ρεύμα αναμονής. Είναι το ρεύμα που «τραβά» το φορητό σας C.B. όταν το έχετε φιμώσει, και από το μεγάφωνο δεν ακούγεται κανένας ήχος. Στην κατάσταση φίμωσης ο δέκτης λαμβάνει κανονικά, το μεγάφωνο δεν δουλεύει, όλο το άλλο C.B. δουλεύει κανονικά. Αυτό το ρεύμα αναμονής κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 45 – 100mA. Κάποια φορητά C.B. έχουν την δυνατότητα να μειώσουν ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ρεύματος, διακόπτοντας περιοδικά, και για λίγο, την λειτουργία κάποιων κυκλωμάτων τους. Έτσι γίνεται επιπλέον οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος. Δείτε το παρακάτω απόσπασμα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός φορητού C.B.
 7. Συμπίεση ανεπιθύμητων εκπομπών. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδιαφέρει όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το φορητό τους C.B. σαν σταθμό βάσεως. Στα σύγχρονα φορητά C.B. οι κατασκευαστές έχουν μεριμνήσει ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σταθμοί βάσεως  εφοδιάζοντας τα με φίλτρο που συμπιέζει – αποπίπτει  αυτές τις  ανεπιθύμητες εκπομπές περισσότερο από 60dB, δηλαδή περισσότερο από 1000 φορές!
 8. Αυτονομία. Είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους ενός φορητού ραδιοτηλεφώνου C.B. και αφορά τον χρόνο από την στιγμή που θα «ανοίξουμε» ένα φορητό C.B. μέχρι την στιγμή που δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ή θα κλείσει μόνο του. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων οι οποίοι συντελούν στην μεγάλη ή μικρή αυτονομία του C.B.όπως:

8.1. Η χωρητικότητα της μπαταρίας σε mAH. Όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχει μια μπαταρία, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία έχει το C.B.

8.2. Πόσο «ρεύμα» τραβά στις εξής καταστάσεις: Εκπομπή, λήψη, και αναμονή. Είναι προφανές ότι λιγότερο ρεύμα «τραβά», σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία, δηλαδή περισσότερος ωφέλιμος χρόνος επικοινωνίας.

8.3. Ο συνολικός διαμοιρασμός του χρόνου εκπομπής, λήψης, αναμονής. Σε γενικές γραμμές ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας ενός φορητού C.B. μοιράζεται ως εξής:

10% του διαθέσιμου χρόνου  σε κατάσταση εκπομπής.

10% του διαθέσιμου χρόνου σε κατάσταση λήψης με το   

μεγάφωνο στο 80% της έντασής του.

80% του διαθέσιμου χρόνου σε κατάσταση αναμονής.

Είναι προφανές ότι αν αυξήσουμε τον χρόνο εκπομπής θα μειωθούν αντίστοιχα ο χρόνος  λήψης και αναμονής, αν αυξηθεί ο χρόνος λήψης, θα μειωθεί αντίστοιχα ο χρόνος εκπομπής και αναμονής.

Η τάση τροφοδοσίας.

Η τροφοδοσία των φορητών C.B. γίνεται είτε με «απλές», είτε με «επαναφορτιζόμενες» μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές αν και κάνουν την ίδια δουλειά, δεν είναι ίδιες. Οι απλές μπαταρίες χρησιμοποιούνται μέχρι την αποφόρτισή τους, και στην συνέχεια πρέπει να τις ανακυκλώσουμε στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης μπαταριών.

Οι απλές μπαταρίες ΔΕΝ επαναφορτίζονται σε καμιά περίπτωση, κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί στο εμπόριο «αναζωογονητές» απλών μπαταριών, όπως υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια για την κατασκευή τους, σε διάφορα περιοδικά και στο Internet. Τα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση ήταν κατώτερα των προσδοκιών, για τον λόγω αυτό και η μόδα των αναζωογονητών πολύ γρήγορα «ξεφούσκωσε» κυριολεκτικά.

Απλή αλκαλική μπαταρία 1.5 Volt. Δίνει μεγαλύτερη τάση από την αντίστοιχη επαναφορτιζόμενη, και μεγαλύτερο ρεύμα.

Οι σύγχρονοι κατασκευαστές φορτιστών προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους αν προσπαθήσει κάποιος να φορτίσει απλές μπαταρίες. Η τάση των απλών μπαταριών είναι 1.5 Volt, στο εμπόριο υπάρχουν δεκάδες κατασκευαστές που διαθέτουν μπαταρίες σε διάφορες τιμές και με διαφορετικό χρόνο ζωής – ρευματοδοσίας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των απλών αλκαλικών μπαταριών είναι ότι μπορούν να δώσουν μεγάλο ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το μειονέκτημά τους ότι δεν επαναφορτίζονται.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι πρακτικά το μόνο είδος μπαταριών που είναι συμφέρουσες οικονομικά για να χρησιμοποιούνται συστηματικά από τους κατόχους των φορητών C.B.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1.2 Volt. Έχουν μικρότερη τάση από τις απλές και δίνουν λιγότερο ρεύμα, αλλά επαναχρησιμοποιούνται περίπου 300 φορές.

Σε σχέση με τις «απλές»  μπαταρίες έχουν μικρότερη τάση, 1.2 Volt, και συνήθως το ρεύμα που «δίνουν» είναι μικρότερο, και για μικρότερο χρόνο από τις απλές. Στον αντίποδα όμως, έχουν το πλεονέκτημα τις επαναχρησιμοποίησης για τουλάχιστον 300 φορές, οπότε σε κάθε περίπτωση παρά το κόστος αγοράς τους είναι συμφέρουσες.

Συμβουλή:

Αν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με κάποια υπαίθρια  δραστηριότητα, της οποίας την επικοινωνία  σκέπτεστε να την βασίσετε στο φορητό σας C.B, καλό είναι χρησιμοποιήσετε απλές αλκαλικές μπαταρίες. Στην μακρόχρονη διαδρομή μου στην Citizens Band και όχι μόνο, στα φορητά μου χρησιμοποιώ απλές μπαταρίες οι οποίες ποτέ, μα ποτέ, δεν με πρόδωσαν.

Η τροφοδοσία των φορητών C.B. από άλλες πηγές.

Τα φορητά C.B. μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα απόλυτα αξιόπιστο μέσω επικοινωνίας  παντού, χάρη στην εξαιρετικά μελετημένη σχεδίαση, αλλά και την υψηλή τεχνολογία τους. Εκτός λοιπόν από την τροφοδοσία τους από την ή τις μπαταρίες που τοποθετούνται στο κέλυφός τους, μπορούν να δεχθούν και εξωτερική τροφοδοσία.

Συνήθως η τροφοδοσία τους είναι 12- 13.8 Volt DC, και μπορεί να προέλθει είτε από ένα τροφοδοτικό, είτε από την μπαταρία του αυτοκινήτου, μηχανής, σκάφους, είτε από μια εξωτερική  φορητή πηγή τροφοδοσίας.

Φορητό C.B. εγκατεστημένο σε μηχανή και τροφοδοτούμενο από την μπαταρία της.

Οι κατασκευαστές φορητών C.B. τα εφοδιάζουν με ένα ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας που τους επιτρέπει να δεχθούν εξωτερική τροφοδοσία. Προσοχή όμως, άλλοι κατασκευαστές ζητούν να αφαιρεθούν από μέσα οι μπαταρίες πριν συνδεθεί η εξωτερική τροφοδοσία. Άλλοι κατασκευαστές πάλι  χρησιμοποιούν την εξωτερική τροφοδοσία όχι μόνο για την τροφοδοσία του C.B, αλλά και για την φόρτιση των μπαταριών του, επομένως διαβάστε πολύ καλά το εγχειρίδιο χρήσης για την αποφυγή βλαβών.

Φορητό C.B. εγκατεστημένο σε αυτοκίνητο, τροφοδοτούμενο από τον ηλεκτρικό αναπτήρα.

Όσα φορητά C.B. τροφοδοτούνται μέσω του  DC Power Adaptor του κατασκευαστή τους, δεν δέχονται ηλεκτρικούς θορύβους από το ηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου. Αντίθετα, όσα είναι εφοδιασμένα με ένα απλό καλώδιο τροφοδοσίας από τον κατασκευαστή τους, ενδέχεται να δεχθούν ηλεκτρικό θόρυβο από το κύκλωμα ανάφλεξης. Σε αυτή την περίπτωση αγοράστε από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ένα DC to DC Power Adaptor, και το πρόβλημά σας θα εξαφανιστεί.

Φορητό C.B. με απλό καλώδιο τροφοδοσίας από τον ηλεκτρικό αναπτήρα.

Αν χρησιμοποιήσετε το φορητό C.B. σαν σταθμό βάσεως, χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ειδικό για τροφοδοσία πομποδεκτών, με ειδική έξοδο για ηλεκτρικό αναπτήρα στον οποίο θα συνδέσετε τον αντίστοιχο ρευματολήπτη του Power Adaptor του C.B σας. Αν πάλι το φορητό C.B. σας είναι εφοδιασμένο με ένα απλό καλώδιο τροφοδοσίας, αρκεί να το συνδέσετε με δύο αρσενικές «μπανάνες» στους ακροδέκτες (+) (-) του τροφοδοτικού σας.

Παράδειγμα τροφοδοτικού εφοδιασμένου με ρευματοδότη ηλεκτρικού αναπτήρα και θηλυκούς ακροδέκτες (+) (-).

Από την φύση τους τα φορητά ραδιοτηλέφωνα έχουν χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, οπότε οποιοδήποτε τροφοδοτικό 2-3 Ampere είναι υπεραρκετό.

Η κεραία

Η αυτοφερόμενη κεραία του φορητού C.B. είναι το μέσο, για την εκπομπή και λήψη των ραδιοκυμάτων συχνότητας 27 ΜΗΖ, μέσω των οποίων επικοινωνούν μεταξύ τους οι C.B.-ers.

Οι σύγχρονες κεραίες των φορητών  C.B. είναι μικρού μεγέθους, σχετικά ελαστικές, αλλά η απόδοσή τους μάλλον μέτρια, τουλάχιστον αυτό μου έχει δείξει η δική μου εμπειρία.

Σύγχρονη φορητή κεραία μικρού μήκους 15 cm, τύπου Rubber –Duck.

Οι μικρού μεγέθους κεραίες είναι κατάλληλες για επικοινωνία σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους, και για ανταποκρίσεις από μερικές εκατοντάδες μέτρων, έως λίγων χιλιομέτρων. Είναι κατάλληλες για επικοινωνίες ορειβατών, περιπατητών μέσα σε δάση, κυνηγών, ψαράδων, προσκόπων, κλπ που απέχουν μερικά Κm μεταξύ τους.

Σύγχρονη ελικοειδής κεραία μεσαίου μήκους 25 cm με πηνίο φορτίσεως στο κέντρο.

Αν όμως έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα να επικοινωνούν καταυλισμοί κατασκηνωτών μεταξύ τους, φυλάκια πυρασφαλείας, σκάφη που απομακρύνονται περισσότερο από 2 Km από τον ανταποκριτή τους στη ξηρά, ποδηλάτες, ιππείς, οι σταθμοί ελέγχου διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων κλπ απαιτείται η χρήση κεραιών μεγαλύτερου μήκους.

Σύγχρονη φορητή κεραία μεγάλου μήκους 54 cm με πηνίο φορτίσεως στην μέση.

Οι μεγαλύτερου μήκους κεραίες προσφέρουν μεγαλύτερη ακτίνα επικοινωνίας, και φυσικά περισσότερη αξιοπιστία. Το μήκος της κεραίας είναι κρίσιμο, αλλά μόνο ο ίδιος ο C.B-er μπορεί να εξακριβώσει ποιού μήκους κεραία καλύπτει τις ανάγκες του. Για παράδειγμα στην ποδηλασία χρησιμοποιώ μια κεραία ελικοειδή με μήκος 25 cm που μου προσφέρει μέση εγγυημένη μικτή εμβέλεια 3 Km. Ενώ οι επικοινωνιακές μου ανάγκες στο Camping καλύπτονται με μια πτυσσόμενη μεταλλική κεραία 1 m με πηνίο φορτίσεως στην μέση, και  εγγυημένη μέση μικτή  εμβέλεια  7 Km, καθόλου άσχημα ε;

Ως μέση μικτή εμβέλεια νοείται η εμβέλεια που προσφέρει ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο C.B. κάτω από τις εξής συνθήκες:

Γεωγραφικό ανάγλυφο με πολύ αραιούς λόφους ύψους έως 75m, μέσο οικοδομικό ύψος έως 10m, απόσταση μεταξύ των οικοδομών 18 – 20m, έδαφος όχι «σκασμένο» από την ξηρασία, και τροποσφαιρικές / ιονοσφαιρικές παρεμβολές και «θόρυβο καναλιού» έως 5 μονάδες S.

Σύγχρονη φορητή κεραία μεγάλου μήκους 1 m με πηνίο φορτίσεως στην μέση, κατάλληλη για μακρινή επικοινωνία.

Φορητά και κεραίες ανάγκης.

Οι κατασκευαστές των φορητών C.B. φρόντισαν ώστε οι ίδιες οι φορητές κεραίες να μετατρέπονται σε κεραίες mobile, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να αυξηθεί η εμβέλεια του φορητού. Η μετατροπή μιας φορητής κεραίας σε mobile συνήθως γίνεται μέσω μιας μαγνητικής βάσης την οποία τοποθετούμε στην οροφή του αυτοκινήτου, και τετραπλασιάζουμε την ένταση του σήματος που ακτινοβολεί η κεραία, λόγω της «τεχνιτής» γείωσης που παρέχει το μεταλλικό αμάξωμα στην κεραία.

Μια τέτοια κεραία βλέπετε στην επόμενη εικόνα…

Η μετατροπή της φορητής κεραίας σε mobile γίνετε συνήθως με μια μαγνητική βάση.

Κάποιοι κατασκευαστές μαζί με το φορητό C.B. δίνουν μια ανεξάρτητη κεραία mobile ανάγκης, για να μετατρέψουμε το φορητό C.B. σε mobile και να αυξήσουμε την εμβέλεια του. Δείτε…

Φορητό C.B. που το εφοδιάζει ο κατασκευαστής του και με κεραία mobile για να αυξηθεί η εμβέλεια του.

Η επικοινωνία μέσω  φορητών C.B.

H επικοινωνία μεταξύ των C.B.-ers που είναι εφοδιασμένοι με φορητά ραδιοτηλέφωνα C.B., είναι κατά κανόνα μια επικοινωνία κοντινών αποστάσεων.

Η επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων ορειβατών, περιπατητών, κυνηγών, προσκόπων, ψαράδων κλπ είναι μια επικοινωνία που καλύπτει απόσταση από μερικές εκατοντάδες μέτρα, έως μερικά χιλιόμετρα.

Όλοι όσοι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την ερασιτεχνική επικοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο, C.B. Radio, HAM Radio, PMR, LPD, FRS κλπ, ξέρουν πολύ καλά, ότι κανένας από τους παραπάνω ερασιτεχνικούς τρόπους φορητής επικοινωνίας, δεν μπορεί να οριοθετήσει με ακρίβεια.

Η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος για τις φορητές επικοινωνίες στην περιοχή των C.B, και αποτυπώνετε στην επόμενη εικόνα….

Εμπειρικός πίνακας εμβέλειας των φορητών ραδιοτηλεφώνων C.B.

Με βάση λοιπόν την εμπειρία, η απόσταση επικοινωνίας μεταξύ φορητών ραδιοτηλεφώνων C.B. είναι από μερικές εκατοντάδες μέτρα, έως 2-6 Km, απόσταση υπεραρκετή για τις συνηθισμένες υπαίθριες δραστηριότητες.

Η εμβέλεια αυξάνει έως 10 Km, αν ο φορητός C.B-er επικοινωνεί με ένα κινητό C.B-er, η μέγιστη εμβέλεια επιτυγχάνεται όταν ο φορητός C.B-er επικοινωνεί με άλλο C.B-er που βρίσκεται στο σπίτι του. Στην περίπτωση αυτή η εμβέλεια μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 8-16 Km.

Η επικοινωνία μέσω φορητών C.B. αν και δείχνει να έχει περιορισμένες δυνατότητες, στην πραγματικότητα υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Μέχρι σήμερα, που διαβάζεται αυτές τις γραμμές ασχολούμαι 35 χρόνια με τις επικοινωνίες C.B. και ποτέ δεν ένιωσα ότι δεν μπόρεσα να εξυπηρετηθώ με το φορητό C.B. μου. Το έχω χρησιμοποιήσει στην τοποθέτηση και τον συντονισμό των κεραιών μου, σε περιπάτους και εκδρομές, στο Camping, στο φουσκωτό μου, σε επικοινωνία από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, από σπίτι σε σπίτι, στην ποδηλασία, και που δεν το έχω χρησιμοποιήσει με την φορητή ελικοειδή κεραιούλα του, και τις μπαταρίες του.

Η τεχνική επικοινωνίας με φορητά C.B.

Οι 27 ΜΗΖ βρίσκονται στο τέλος των βραχέων κυμάτων, και στην αρχή των VHF, για τον λόγω αυτό και έχουν μια μικτή συμπεριφορά, έχουν τις βασικές ιδιότητες των βραχέων κυμάτων, αλλά και πολλά χαρακτηριστικά των VHF. Ιδιαίτερα οι επικοινωνίες με τα φορητά C.B. έχουν τρομερή ομοιότητα με τις αντίστοιχες επικοινωνίες VHF.

Η επικοινωνία μεταξύ φορητών C.B., αλλά και οι επικοινωνίες μεταξύ φορητών με τα κινητά ή τα ραδιοτηλέφωνα βάσης πραγματοποιούνται με το κύμα εδάφους, το κύμα δηλαδή που κινείται παράλληλα με το έδαφος.

Λόγω της υψηλής συχνότητας των 27 ΜΗΖ, το κύμα εδάφους απορροφάτε γρήγορα από το έδαφος και εξασθενεί σε διάστημα μερικών χιλιομέτρων μακριά από την  κεραία του φορητού.

Παράλληλα λόγω του μικρού μήκους κύματος των 27 ΜΗΖ, μόλις 11m, είναι πολύ εύκολο να έχουμε διάδοση μέσω ανακλάσεως των ραδιοκυμάτων στο επίπεδο έδαφος, αλλά και σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια με μήκος 11m, πράγμα όχι ιδιαίτερα δύσκολο.

Αυτό το μικτό ραδιοκύμα, ένας συνδυασμός ευθύγραμμου κύματος εδάφους και  ανακλάσεων, επιτρέπει την επικοινωνία των φορητών C.B. με τα άλλα ραδιοτηλέφωνα C.B., molibe ή βάσεως.

Όπου το ευθύγραμμο κύμα εδάφους αδυνατεί να περάσει ένα εμπόδιο, το εξ ανακλάσεως κύμα το περνά, και έτσι υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία. Η ιδανική περίπτωση είναι οι κεραία του φορητού C.B. και οι κεραίες ή η κεραία του ανταποκριτή του να «βλέπονται» δηλαδή να έχουν οπτική επαφή, γιατί μεταξύ τους δεν παρεμβάλλεται  κανένα εμπόδιο.

Τα φορητά C.B. αν και έχουν ισχύ 4 Watt, στην πραγματικότητα με τις πολύ μικρές κεραίες που έχουν, ακτινοβολούν το ισόποσο μιας ισχύος μεταξύ 0,25 και 1.5 Watt. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως η μικρή αυτή ισχύς και απορροφάτε γρήγορα από το έδαφος, και η δυνατότητα διαδοχικών ανακλάσεων είναι περιορισμένη. Η μόνη περίπτωση μακρινής επικοινωνίας  με φορητά C.B. είναι η επικοινωνία μέσω οπτικής επαφής, όπως στα VHF/UHF.

Η επικοινωνία μεταξύ φορητών.

Τα φορητά C.B. με την κόκκινη γραμμή βρίσκονται σε λάθος θέση, γιατί δεν έχουν οπτική επαφή καθώς βρίσκονται πίσω από τους όγκους των πολυκατοικιών, σε αντίθεση με τα ραδιοτηλέφωνα της πράσινης γραμμής που έχουν οπτική επαφή επειδή οι χειριστές τους στέκονται στην μέση του δρόμου.

Με δεδομένη την περιορισμένη ισχύ εκπομπής τους, και την ισόποσα μειωμένη λήψη τους, τα φορητά C.B. επικοινωνούν σε κοντινούς υπαίθριους ανοιχτούς και επίπεδους χώρους με τα ραδιοκύματα του κύματος εδάφους. Το σήμα του κύματος εδάφους χαρακτηρίζεται από  την σταθερότητα του, αλλά και την ποιότητα της διαμόρφωσης του και σε ΑΜ και σε FM.

Το κύμα εδάφους που διαδίδεται παράλληλα με ο έδαφος σε χαμηλό ύψος δεν είναι κατάλληλο για επικοινωνία μέσα σε πόλεις, ειδικά σε πυκνοδομημένες  περιοχές, με μεγάλου ύψους και όγκου κτήρια ή τεχνικά έργα.

Σε αυτές τις πυκνοδομημένες  περιοχές η επικοινωνία μεταξύ των φορητών C.B. πραγματοποιείται κυρίως από τα ραδιοκύματα που ανακλώνται επάνω στους τοίχους των οικοδομών, τους δρόμους, αλλά και από το χαμηλά διαδιδόμενο κύμα εδάφους κυρίως σε ευθύγραμμους δρόμους με αρκετό πλάτος.

Δείτε στην ανωτέρω εικόνα ένα παράδειγμα μακρινής επικοινωνίας με φορητά C.B, μέσα στην πυκνοδομημένη Αθήνα. Οι C.B.-ers των οποίων οι κεραίες συνδέονται με την πράσινη γραμμή, έχουν μακρινή επικοινωνία επειδή οι κεραίες τους έχουν οπτική επαφή, και επομένως μικρή απώλεια. Αντίθετα, οι C.B-ers των οποίων τα φορητά C.B. δεν έχουν οπτική επικοινωνία γιατί παρεμβάλλονται οι όγκοι των πολυκατοικιών, έχουν μικρή εμβέλεια, που βασίζεται κυρίως στις όποιες ανακλάσεις είναι δυνατόν να γίνουν στους τοίχους των πολυκατοικιών και στο οδόστρωμα των δρόμων.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει όταν μεταξύ των ραδιοτηλεφώνων CB παρεμβάλλεται ένα φυσικό εμπόδιο πχ.  ένας λόφος. Ο ορεινός όγκος ενός λόφου πχ του Λυκαβηττού είναι ένα φυσικό εμπόδιο που προκαλεί τεράστια εξασθένηση στην διάδοση των ραδιοκυμάτων.

Όσο ψηλότερος είναι ένας λόφος, τόσο πιο δύσκολα τον ξεπερνούν τα ραδιοκύματα. Η καλύτερη λύση είναι να μετακινηθούν οι χειριστές των ραδιοτηλεφώνων στα πλάγια του λόφου ώστε να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη οπτική επαφή.

Στα ραδιοτηλέφωνα με την κόκκινη γραμμή παρεμβάλλεται ο όγκος του Λυκαβηττού εξασθενώντας τα ραδιοκύματα, σε αντίθεση με τα ραδιοτηλέφωνα με την πράσινη γραμμή όπου μεταξύ τους παρεμβάλλονται οι κατά πολύ μικρότερου όγκου / ύψους πολυκατοικίες.

Αν δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν και οι δύο χειριστές  ραδιοτηλεφώνων CB, στα πλάγια του λόφου, τότε ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να ανεβεί όσο το δυνατό ψηλότερα και αν είναι δυνατόν να φτάσει στην κορυφή του λόφου όπως δείχνει η επόμενη εικόνα.

Πολλές φορές ενδέχεται να απαιτείται επικοινωνία σε μεγάλη απόσταση μεταξύ ομάδων κυνηγών, ορειβατών, περιπατητών  κλπ, αλλά μεταξύ τους παρεμβάλλονται κάποιος / κάποιοι ορεινοί όγκοι  πρακτικά αδιαπέραστοι από τα ραδιοκύματα CB.

Σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι η χρησιμοποίηση ενός simplex repeater, το οποίο τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, και αναλαμβάνει να κρατήσει τις ομάδες αυτές σε επαφή. Το simplex repeater είναι μια συσκευή καταγραφής και αναπαραγωγής φωνής, η οποία συνδέεται με οποιοδήποτε φορητό ραδιοτηλέφωνο C.B. και όχι μόνο.

Τα simplex repeater είναι φορητές συσκευές οι οποίες λειτουργούν και αυτές με μπαταρίες, και προσφέρουν προσωρινά περιστασιακή επικοινωνία τοπικού επιπέδου. Η αυτονομία του simplex repeater εξαρτάται από την χρήση του, και την χωρητικότητα των μπαταριών του.

Συνήθως αυτά τα τοπικά simplex repeater χρησιμοποιούνται όσο διαρκεί η «εξόρμηση» των C.B-ers στην ύπαιθρο, από μερικές ώρες, έως ένα Σαββατοκύριακο. Η επιλογή του καναλιού γίνεται σε συνεννόηση με τους C.B.-ers της περιοχής. Δεν υπάρχει ειδικό κανάλι για τα simplex repeater, οποιοδήποτε κανάλι γενικής χρήσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός από τα κανάλια 1-9-11-19-40 που είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η συνδεσμολογία του repeater με το φορητό C.B. γίνεται ως εξής:

Το καλώδιο MIC του repeater συνδέεται στην έξοδο EAR του C.B. και το καλώδιο AF Out του repeater στην είσοδο MIC του φορητού C.B. από την οποία γίνεται αυτόματα και το ΡΤΤ.

Πώς εργάζεται το simplex repeater;

Κατά την διάρκεια της λήψης το simplex repeater «μαγνητοφωνεί» την φωνή του ανταποκριτή μας, και όταν αυτό τελειώσει, αυτόματα κάνει ΡΤΤ στο C.B. και διοχετεύει το περιεχόμενο της μαγνητοφώνησης στην είσοδο MIC του C.B. που την επανεκπέμπει στο ίδιο κανάλι.

Η επικοινωνία με το simplex repeater είναι εξυπηρετική, αλλά αργή.

Τεχνικά και τυπικά δεν είναι RF repeater σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες ή τα ειδικά ραδιοδίκτυα. Πρόκειται για ένα «μαγνητόφωνο» για ένα «τηλεφωνητή» ο οποίος αντί να αναπαράγει το μήνυμα που μας άφησε κάποιος, αναπαράγει τα λεγόμενα του ανταποκριτή μας.

Αυτά τα  «μαγνητόφωνα» ονομάστηκαν simplex repeater, για να δείξουν ότι δεν έχουν καμιά σχέση με τα duplex  repeater των ραδιοερασιτεχνών ή των ραδιοδικτύων. Είναι πάμφθηνα, στοιχίζουν μερικές δεκάδες Ευρώ, και έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια.

Οποιοδήποτε υψηλό σημείο είναι αρκετό για τοποθετηθεί το C.B. simplex repeater.

Το μειονέκτημά τους είναι ο μεγάλος χρόνος που σπαταλάτε για την επικοινωνία, για παράδειγμα, ο CB A εκπέμπει για τρία λεπτά και σταματά, αυτόματα το simplex repeater αρχίζει να αναπαράγει για άλλα τρία λεπτά το ίδιο μήνυμα, οπότε απαιτούνται 6 λεπτά τουλάχιστον για την αναμετάδοση κάθε μηνύματος. Πολύς χρόνος θα μου πείτε, ναι, αλλά η επικοινωνία στα C.B.είναι ερασιτεχνική, οπότε μετρά η δυνατότητα μετάδοσης μιας πληροφορίας και όχι ο χρόνος στον οποίο θα μεταδοθεί.

Δείτε ένα από τα πιο φθηνά και διαδεδομένα simplex repeater.

Simplex Repeater σε μέγεθος κουτιού τσιγάρων! Τιμή; 60 Ευρώ!

Η επικοινωνία φορητών C.B. με mobile C.B.

Πολύ συχνά οι C.B-ers με φορητά C.B. χρειάζεται να επικοινωνήσουν με άλλους C.B-ers που οδηγούν τα αυτοκίνητά τους. Υπάρχουν πάμπολοι λόγοι γι’ αυτό. Ο συνηθέστερος λόγος είναι να τους οδηγήσουν στο σημείο που βρίσκεται η ομάδα των περιπατητών, σκιέρ, ορειβατών, ή να τους υποδείξουν το σημείο στο οποίο υπάρχει το Camping ή ο καταυλισμός τους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε την επικοινωνία μεταξύ μετακινούμενων ραδιοτηλεφώνων C.B. με περιορισμένες δυνατότητες, και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για τον λόγω αυτό:

 1. Χρησιμοποιείστε όλη την ισχύ του φορητού σας ώστε να έχετε το μέγιστο δυνατό σήμα, και άρα την καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Ελαττώστε την ισχύ σας, μόνο όταν τα σήματά σας γίνουν πολύ δυνατά.
 2. Μείνετε στο ίδιο σημείο που πρωτοακουστήκατε με τον κινητό σταθμό, και μην μετακινήστε ούτε μέτρο!
 3. Να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο προσέχοντας οι ριπές του ανέμου ή ο θόρυβος από τον περιβάλλοντα χώρο να μην δημιουργούν πρόβλημα στην διαμόρφωσή σας.
 4. Προσπαθήστε να μην εκπέμπετε περισσότερο από 1-2 λεπτά, και φροντίστε το Volume να μην υπερβαίνει το 50-60%.
 5. Αν η επικοινωνία σας γίνεται δύσκολη ή έχει αρκετές διαλείψεις, «ανοίξτε» όλο το Squelch, ώστε να ακούτε ακόμη και τα πολύ ασθενή σήματα.

Η επικοινωνία φορητών C.B. με ραδιοτηλέφωνα βάσεως.

Τα ραδιοτηλέφωνα βάσεως είναι ο συνδετικός κρίκος των κινητών και φορητών σταθμών με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το κομβικό σημείο από το οποίο ο C.B-er περιμένει να λάβει οδηγίες, πληροφορίες κλπ ή αντίστοιχα να δώσει πληροφορίες.

Οι C.B-ers από τους σταθμούς βάσεως των σπιτιών τους είναι η ασφάλεια των φορητών C.B-ers.  Είναι οι χομπίστες εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν και κρατούν συντροφιά στις ομάδες των εκδρομέων, στους ψαράδες, στους οδηγούς των αυτοκινήτων κλπ.

Κάθε Ραδιοτηλέφωνο C.B. βάσεως είναι κατά κανόνα εφοδιασμένο με μια αντίστοιχη κεραία βάσεως σε αρκετό ύψος από το έδαφος, που του επιτρέπει να επικοινωνεί με τα φορητά C.B. σε αποστάσεις μεταξύ 8 και 16 Km.

Φροντίστε να έχετε πάντοτε «επαφή» με ένα τουλάχιστον σταθμό βάσεως σε οποιαδήποτε περιοχή και αν βρίσκεστε για την υπαίθρια δραστηριότητά σας. Ειδικά οι φορητοί σταθμοί C.B.  που:

 1. Βρίσκονται σε συνθήκες περιπάτου. Μπορεί να χαθείτε – αποπροσανατολίστε , να τραυματιστείτε – ακινητοποιηθείτε, να εντοπίσετε φωτιά ή να παγιδευτείτε από την φωτιά, να δεχθείτε επίθεση από κάποιο ζώο κλπ.
 2. Ορειβατούν. Οι ορειβάτες είναι εκτεθειμένοι σε συνθήκες τραυματισμού – ακινητοποίησης, εγκλωβισμού από πτώση αδρανών υλικών ή από υπερχείλιση  ποταμών, χειμάρρων κλπ.
 3. Επιβαίνουν σε κάποιο μικρό σκάφος. Οι θιασώτες της θάλασσας κινδυνεύουν από βλάβη της μηχανής, έλλειψη καυσίμων, εισροή νερού, φωτιά, απώλεια κουπιών, πανιών – ιστίων κλπ.
 4. Όλοι οι φορητοί C.B.-ers κινδυνεύουν από απότομη αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, έχουν άγνοια των όσων γίνονται στην περιοχή που κινούνται ή στην ίδια την χώρα γενικότερα, και γενικά είναι απολύτως εκτεθειμένοι σε κινδύνους που μόνο η επαφή τους με ένα ή περισσότερους σταθμούς βάσεως στην περιοχή που δραστηριοποιούνται θα τους εξασφαλίσει.

Τα φορητά C.B. σαν σταθμοί βάσεως.

Οι τεχνικές προδιαγραφές επιτρέπουν στα φορητά C.B. να χρησιμοποιηθούν σαν σταθμοί βάσεως, και μάλιστα με αξιόλογη επιτυχία. Η ισχύς εξόδου του πομπού, και η ευαισθησία του δέκτη, αλλά και όλα τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα με αυτά των σταθμών βάσεως. Επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος παρεμβολών ή λοιπών ενοχλήσεως σε άλλες συσκευές όπως οι τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί δέκτες. Η χρησιμοποίηση των φορητών C.B. σαν σταθμών βάσεως είναι ασφαλής, όπως έχει αποδειχθεί από εκατομμύρια  εγκαταστάσεις στις χώρες του εξωτερικού.

Κεραία.

Κεραία βάσεως C.B. χαμηλής απολαβής, κατάλληλη για συνεργασία με φορητά C.B.

Στα φορητά C.B δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μιας κεραίας με μεγάλη απολαβή, μια κεραία λ/4 ή ακόμη και μικρότερης απολαβής, αλλά καλά γειωμένη, συνήθως είναι αρκετή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα φορητά ραδιοτηλέφωνα C.B. με κεραίες λ/4 καλύπτουν ακόμη και 20 Km σε συνθήκες ήπιου γεωγραφικού ανάγλυφου, και μικρής τροποσφαιρικής / ιονοσφαιρικής διάδοσης.

Κεραία βάσεως C.B. Ground Plane λ/4. Η χαμηλή γωνία των Radial «στέλνει» το σήμα χαμηλά στο έδαφος.

Οι κεραίες με μεγάλη απολαβή, ενδέχεται να οδηγήσουν στον δέκτη του φορητού μεγάλα σήματα που θα προκαλέσουν σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου που θα ακουστεί στο μεγάφωνο.

Αντίθετα οι μικρής απολαβής κεραίες βοηθούν στην ποιοτικότερη απόδοση του ήχου από το μεγάφωνο. Ακριβώς ότι χρειαζόμαστε για μια ποιοτική ακρόαση.

Κάθοδος – βάση στήριξης.

Και για τα φορητά C.B. χρειάζεται μια κάθοδος χαμηλών απωλειών, χρησιμοποιήστε καθόδους με παραπλήσια χαρακτηριστικά των RG-8 / RG-213. Επειδή όμως είναι «βαριά» και δύσκαμπτα καλώδια, μην τα συνδέσετε απευθείας στο φορητό C.B, αλλά μέσω μιας βάσης για φορητά C.B.

Βάση κατάλληλη για την στήριξη του φορητού C.B. και την μετατροπή του σε σταθμό βάσεως.

Antenna tuner – γέφυρα στασίμων κυμάτων.

Antenna Matcher για τους 27 ΜΗΖ

Όπως συμβαίνει με τα ραδιοτηλέφωνα C.B. βάσεως, έτσι και με φορητά C.B. είναι απαραίτητο τα στάσιμα του κεραιοσυστήματος να είναι χαμηλά, λιγότερα από 1:1,5. Αν τα στάσιμα είναι περισσότερα, και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί να γίνει καλύτερη προσαρμογή, τότε η χρήση ενός antenna tuner – matcher είναι μονόδρομος. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά tuner – matcher για C.B. Είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα του Ham Radio, και συνήθως έχουν μικρότερο μέγεθος.

Βατόμετρο και γέφυρα στασίμων κυμάτων κατάλληλη για τους 27 ΜΗΖ.

Αν η κεραία σας δεν έχει στάσιμα, τότε χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μια γέφυρα στασίμων κυμάτων / βαττόμετρο για να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στην κεραία σας κατά την διάρεκια της εκπομπής, για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το φίλτρο διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων.

Φίλτρο διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων.

Αν και ΟΛΑ τα ραδιοτηλέφωνα C.B. Βάσεως, κινητά, ή φορητά, είναι εφοδιασμένα με εσωτερικό φίλτρο διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων 60dB τουλάχιστον, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και ένα εξωτερικό ώστε να είστε βέβαιοι ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα ενοχλήσετε άλλες συσκευές. Όμοιο φίλτρο χρησιμοποιούν και οι ραδιοερασιτέχνες στους πομποδέκτες των βραχέων κυμάτων, αλλά ικανό να διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερη ισχύ από τα μόλις 4 Watt των C.B.

Το τροφοδοτικό

Απλό τροφοδοτικό 13.8V/3A κατάλληλο για φορητά C.B.

Οποιοδήποτε τροφοδοτικό 12-13.8 Volt/2-3 Ampere σχεδιασμένο για συνεργασία με πομποδέκτες κάθε είδους είναι κατάλληλο. Αν το φορητό σας διαθέτει Power Adaptor με ρευματολήπτη συμβατό με τον ρευματοδότη του ηλεκτρικού αναπτήρα του αυτοκινήτου, το τροφοδοτικό θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχο ρευματοδότη. Διαφορετικά, οποιοδήποτε τροφοδοτικό με «θηλυκές μπόρνες» είναι κατάλληλο.

Το μικρομεγάφωνο

Μικρομεγάφωνο φορητών C.B.

Είναι προφανές ότι ένα φορητό C.B. είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο χέρι, γιατί είναι συνδεδεμένο με ένα σωρό καλώδια, τα ελάχιστα είναι: τροφοδοσίας και κάθοδος.

Το μικρομεγάφωνο είναι μια σύνθετη λέξη, και προέρχεται από την σύμπτυξη   των λέξεων μικρόφωνο και μεγάφωνο, είναι μια συσκευή η οποία περιέχει ένα μικρόφωνο για να στέλνουμε την φωνή μας, ένα μεγάφωνο για να κάνουμε ακρόαση, και ένα διακόπτη ΡΤΤ για να θέτουμε το φορητό C.B. σε θέση εκπομπής – λήψης.

Το μικρομεγάφωνο επιτρέπει στον C.B-er να έχει σταθερό στην ειδική βάση στήριξης το φορητό C.B, και να συνομιλεί χωρίς να είναι αναγκαίο να το κρατά στο χέρι. Βολικό και εργονομικό!

Hands Free για φορητά C.B. τα οποία τοποθετούνται σε μηχανές.

Για λόγους πληρότητας του άρθρου, όταν τα φορητά C.B. χρησιμοποιούνται σε μηχανές, αντί για μικρομεγάφωνα χρησιμοποιούνται Hands Free τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν το φορητό C.B. είτε πατώντας το ΡΤΤ, είτε μέσω της λειτουργίας VOX.

Ψηφιακά φίλτρα ESP

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές φορητών C.B. φροντίζουν να τα εφοδιάζουν με υψηλής ποιότητας – δραστικότητας φίλτρα τα οποία περιορίζουν τον «θόρυβο του καναλιού» δραστικά έτσι ώστε πρακτικά να αυξήσουν την εμβέλεια επικοινωνίας τους στο μέγιστο δυνατό, αφού θα είναι σε θέση να λάβουν ακόμη και τα πιο ασθενή σήματα.

Στα παλαιότερα μοντέλα υπήρχε η τάση να χρησιμοποιούται φίλτρα σαν το Sound tracker της Cobra, τα οποία περιόριζαν τον θόρυβο του καναλιού ακόμη και το 90%, ενώ στην εκπομπή ενίσχυαν σημαντικά την διαμόρφωση.

To σύστημα Sound tracker της Cobra, και η εντυπωσιακή καταστολή του «θορύβου του καναλιού»

Πρόσφατα τα συστήματα αυτά αντικαταστάθηκαν με το ψηφιακό σύστημα ESP, Electronic Signal Processor, το οποίο εργάζεται με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, τόσο στην καταστολή του θορύβου, όσο και στην ψηφιακή επεξεργασία της εκπεμπόμενης διαμόρφωσης.

Δείτε την τεράστια διαφορά τον όγκο της διαμόρφωσης με την χρήση του συστήματος ESP.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο βλέποντας τα σχήματα, αλλά κυρίως ακούγοντας την ποιοτική διαφορά στα ίδια τα φορητά C.B.

Αδειοδότηση

Η κατοχή και χρήση των φορητών ραδιοτηλεφώνων C.B. στην Ελλάδα είναι απολύτως νόμιμη, για ισχύ εξόδου 4/4/12 Watt, και με διαμόρφωση FM/ΑΜ/SSB.

Επίλογος.

Τα φορητά C.B. είναι ραδιοτηλέφωνα υψηλής τεχνολογίας, με ελάχιστες φυσικές διαστάσεις, ελάχιστο βάρος, και εξαιρετική αποτελεσματικότητα.

Είναι η πρώτη επιλογή κάθε πολίτη που θέλει να αποκτήσει ένα νόμιμο μέσο για να καλύψει της ασύρματες επικοινωνιακές του ανάγκες.

Με εμβέλεια που κυμαίνεται από 2.5 – 16 Km είναι ένα σπουδαίο μέσο ερασιτεχνικής επικοινωνίας, αφού μπορεί να φέρει σε επικοινωνία C.B-ers που βρίσκονται σε υπαίθριες, θαλάσσιες, ορεινές, ή αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Υπερτερούν από τα φορητά Ham Radio, γιατί δεν απαιτείτε ο C.B-er να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση άδειας C.B.

Υπερτερούν σε σχέση με τα PMR, LPD, FRS λόγω της μεγαλύτερης ισχύος που έχουν, της μεγαλύτερης εμβέλειας, της καλύτερης ποιότητας και τεχνολογίας, αλλά και της ευελιξίας που παρουσιάζουν στην χρήση τους.

Δίνουν νόμιμη διέξοδο σε όσους αγαπούν την ερασιτεχνική επικοινωνία, και δεν υπάρχει πλέον λόγος να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν παράνομα VHF/UHF, κινδυνεύοντας να βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.

                                                                                          de 18 SV 100

Μάκης Μανωλάτος

Επίσης ελέγξτε

Λειτουργία και κατασκευή ενδεικτών για RF και SWR

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Κάθε ραδιοερασιτέχνης και κάθε CB-er, στο μυαλό του 24 …

Translate »