Τι είναι νόμιμο και τι παράνομο στα CB

ΦΕΚ 262Β’/3-2-2017 Άρθρο 6, παράγραφος 9. Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση διατάξεων ενίσχυσης του εκπεμπόμενου σήματος.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, γεια σας.

Μεσούντος του κορωνοϊού που μας επισκέφθηκε δημιουργώντας συνθήκες πανδημίας, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τις εξόδους από το σπίτι μας στις απολύτως απαραίτητες. Έτσι, οι συχνότητες πάσης φύσεως και τα κανάλια του C.B. έχουν ξαναπάρει «ζωή»! Ας ελπίσουμε ότι η ζωηρή παρουσία των CBers στα κανάλια θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας, όταν θα ανοίξουν πάλι τα καταστήματα και οι μετακινήσεις θα είναι ελεύθερες και ακίνδυνες

Ο κορωνοϊός που άλλαξε την ζωή μας.

Ένα θέμα που συχνά πυκνά συζητείται στα κανάλια της Citizens Band είναι το «Τι είναι νόμιμο και τι παράνομο;».

Στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση όσο το δυνατόν πιο απλά και κατανοητά. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν.

ΦΕΚ 262Β’/3-2-2017 άρθρο 3, παράγραφος 5.
Στους σταθμούς C.B. χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες με κέρδος 0 dBd (2.15dBi). Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατευθυντικών κεραιών.

Η πρώτη ερώτηση που τίθεται, κυρίως από τους νέους στον χώρο των ραδιοσυχνοτήτων, είναι αν η χρησιμοποίηση ραδιοτηλεφώνων Citizens Band 27 MHZ είναι ή όχι νόμιμη.

ΦΕΚ 262Β’/3-2-2017 άρθρο 3, παράγραφοι 2 & 3.

Ο τρόπος διαμόρφωσης του φέροντος κύματος που επιτρέπεται είναι σε διαμόρφωση AM, FM , SSB. Η ισχύς στην έξοδο του πομπού των ραδιοσταθμών C.B. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4WιΙσχύος φέροντος κύματος (carrier power), για διαμόρφωση AM ή FM, και 12W PEP.

Η χρήση ραδιοτηλεφώνων Citizens Band 27 MHZ από Έλληνες και από αλλοδαπούς πολίτες είναι νόμιμη υπό όρους, οι οποίοι αναγράφονται με απόλυτη σαφήνεια στο ΦΕΚ 262Β’/ 3-2-2017. Δηλαδή, η χρήση των ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 ΜΗΖ στην Ελλάδα ΔΕΝ είναι ανεξέλεγκτη, αλλά γίνεται εντός νομικού πλαισίου που ονομάζεται:

Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (C.B.),

γνωστός επίσης και ως Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 4253/128/Φ320.

Γιατί πρέπει να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και να μην είναι απολύτως ελεύθερα όπως συμβαίνει με άλλες περιοχές συχνοτήτων;

Οι 27 ΜΗΖ ανήκουν στα βραχέα κύματα.

Επειδή πολύ απλά πρόκειται για σταθμούς ασυρμάτου που λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων πολιτών 27 ΜΗΖ και η οποία ανήκει στα βραχέα κύματα, όπου οι ραδιοεπικοινωνίες υλοποιούνται με τους εξής τρόπους:

1. Οι πολύ κοντινές επικοινωνίες μέσω του κύματος εδάφους και για αποστάσεις έως 40 Km περίπου.

2. Οι επικοινωνίες μεσαίων αποστάσεων μέσω του κύματος οπτικής επαφής ή απευθείας κύματος και για αποστάσεις έως 80 Km περίπου.

3. Οι επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων μέσω τροποσφαιρικής ή Εs σποραδικής ή ιονοσφαιρικής διάδοσης στο/στα στρώματα F.

Επειδή οι 27 ΜΗΖ βρίσκονται στο τέλος των βραχέων κυμάτων και στην αρχή των VHF, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες διάδοσης, οι σταθμοί ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών συμπεριφέροντε άλλοτε ως σταθμοί ασυρμάτου βραχέων κυμάτων και άλλοτε ως σταθμοί VHF.

Οι 27 ΜΗΖ έχουν κατά περίπτωση συμπεριφορά βραχέων ή VHF.

Αν οι συνθήκες διάδοσης δεν είναι ευνοϊκές οι σταθμοί ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών συμπεριφέρονται όπως τα κοινά ραδιοτηλέφωνα VHF, με εμβέλεια που περιορίζεται από την χαμηλή ισχύ των 4-12 Watt και από το ανάγλυφο της περιοχής.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται ένας πομποδέκτης C.B. να εκπέμπει – λαμβάνει σε ακτίνα από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως μερικές δεκάδες χιλιόμετρα.

Η επικοινωνία Αθήνας – Ηρακλείου γίνεται συνήθως μέσω Τροποσφαιρικής Διάδοσης.

Υπό ευνοϊκές συνθήκες οι σταθμοί ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών αποκτούν μεγάλη εμβέλεια εκπομπής – λήψης, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση να παρενοχλήσουμε σταθμούς C.B. που βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα, αλλά σε άλλο γεωγραφικό νομό από τον δικό μας, ή να παρενοχλήσουμε σταθμούς C.B. άλλων χωρών. Βέβαια ισχύει και το αντίθετο.

Συνήθης εμβέλεια ραδιοσταθμών C.B. 27 MHZ.

Πέρα από το θέμα των παρενοχλήσεων, που είναι φυσιολογικό να συμβαίνει στα βραχέα κύματα, υπάρχει η περίπτωση να λάβετε εκπομπές σταθμών που εκπέμπουν μεν στην Citizens Band 27 MHZ, αλλά ΔΕΝ είναι σταθμοί C.B. τους οποίους χειρίζονται CBers για τις δικές τους ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά σταθμοί διαφόρων υπηρεσιών από χώρες του εξωτερικού.

Η διάδοση των 27 ΜΗΖ μέσω στρώματος F.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα σήματα που ίσως ακούσετε εκπέμπονται από ραδιοσταθμούς 27 MHZ άλλων χωρών και υπόκεινται στην νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας. Οι ελληνικοί σταθμοί ασυρμάτου της Citizens Band 27 MHZ ακολουθούν την ελληνική νομοθεσία, επομένως σήματα των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι σύννομο με την ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να τα αγνοείτε παντελώς.

Μια άλλη κατηγορία σημάτων που ενδέχεται να λάβουν οι CBers σε περιπτώσεις ευνοϊκής διάδοσης είναι σήματα που εκπέμπονται από CBers μεν, αλλά δεν είναι εκπομπές φωνής, αλλά σημάτων που μεταφέρουν ψηφιακές πληροφορίες.

Ψηφιακή επικοινωνία σε FT8 στην περιοχή των 27 ΜΗΖ

Για παράδειγμα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα κανάλια 24 και 25 χρησιμοποιούνται για επικοινωνίες με διαμόρφωση PSK31 και ROS, σε άλλα κανάλια ενδέχεται να ακούσετε εκπομπές σημάτων RTTY, SSTV ή ακόμη FT4 και FT8.

Εκπομπή στατικής εικόνας SSTV στους 27 ΜΗΖ.

Οι ψηφιακές πληροφορίες υλοποιούνται μέσω ακουστικών συχνοτήτων στο φάσμα 300ΗΖ – 2,2 έως 2.7 ΚΗΖ και με διαμόρφωση συνήθως FM και SSB. Αφού λοιπόν είναι ακουστικά σήματα, αναπαράγονται από το μεγάφωνο του C.B. σας σαν «περίεργοι» ήχοι με κάποια περιοδικότητα ή μουσικότητα.

Τα σήματα αυτά δεν είναι παρεμβολές αλλά σήματα ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ CBers και προφανώς δεν εμποδίζουμε αυτού του είδους τις επικοινωνίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 18. Δείτε:

18. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση, με οποιονδήποτε τρόπο, της ομαλής ανταπόκρισης άλλων ραδιοσταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Ποτέ δεν επεμβαίνουμε στις επικοινωνίες σταθμών των οποίων τα σήματα έρχονται μέσω τροποσφαιρικής διάδοσης, ή μέσω των ιονοσφαιρικών στρωμάτων Es και F, αλλά ούτε και σε σήματα που δεχόμαστε μέσω κύματος εδάφους και δεν μας αφορούν.

Τα σήματα αυτά μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, σεβόμενοι το απόρρητο των επικοινωνιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 17, αλλά ΔΕΝ επεμβαίνουμε!

Λογισμικό ραδιοεπικοινωνιών ROS στην περιοχή των 27 ΜΗΖ.

Τέτοια προβλήματα δεν θα υπάρξουν ποτέ σε σταθμούς FM, VHF/UHF που ανήκουν σε ειδικά ραδιοδίκτυα ή είναι ελεύθερης χρήσης, π.χ. PMR, LPD, και για τον λόγω αυτόν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός κανονισμός για την λειτουργία τους, αλλά μια γενική Υπουργική Απόφαση που αφορά κυρίως τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Για την εξασφάλιση λοιπόν της ομαλής ραδιοεπικοινωνίας στους 27 ΜΗΖ, μεταξύ άλλων, υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών τον οποίο ΟΛΟΙ οι CBers οφείλουν να σέβονται.

Οι ραδιοεπικοινωνίες στην Citizens Band 27 MHZ σε ποιο καθεστώς χρήσης υπάγονται;

Ο κανονισμός είναι απόλυτα σαφής. Μεταξύ των σκοπών του είναι και η:

Ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνιών χωρίς την πρόκληση παρεμβολών από ή προς άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών, αλλά και η δημιουργία μιας επιπλέον εναλλακτικής λύσης για ασύρματη επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Citizens Band ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟ, αλλά ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, και μέσω του κανονισμού λαμβάνεται μέριμνα ώστε να λειτουργεί σε καθεστώς προστασίας από τις παρεμβολές.

Πλέον οι ραδιοεπικοινωνίες των σταθμών ασυρμάτου της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Εννοείται, βέβαια, ότι και οι Έλληνες CBers δεν δημιουργούν παρεμβολές σε αυτές τις υπηρεσίες.

Γιατί οι CBers δεν απαιτείται να έχουν κάποια ειδική άδεια για τον χειρισμό των ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών;

Οι ραδιοσταθμοί της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών είναι κατά βάση απλές συσκευές, για τον χειρισμό των οποίων ΔΕΝ απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Είναι το ίδιο εύκολο, ίσως και ευκολότερο, με τον χειρισμό ενός κινητού τηλεφώνου. Τα διάφορα παρελκόμενα που χρησιμοποιούν οι CBers (κεραίες, προενισχυτές, τροφοδοτικά κ.λπ.) είναι εμπορικές συσκευές με ανάλογες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Όπως ακριβώς ο πολίτης δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να λειτουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο, ή για να χρησιμοποιήσει τα παρελκόμενα αυτού, έτσι και για την χρήση ενός ραδιοσταθμού C.B. ΔΕΝ χρειάζεται ειδική εκπαίδευση.

Υπόδειγμα των καταργημένων αδειών C.B. 27 ΜΗΖ.

Δείτε:

Άρθρο 1, παράγραφος 2.

2. Ο ραδιοεξοπλισμός C.B. προορίζεται για χρήση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών γνώσεων ή πιστοποίησης σχετικών ικανοτήτων και λειτουργεί σε βάση μη πρόκλησης παρεμβολών και μη προστασίας από παρεμβολές. Η εκπομπή και λήψη λαμβάνει χώρα στην ίδια συχνότητα (single frequency, simplex traffic).

Προσοχή!

Άλλο «δεν χρειάζεται να έχει ο CBer τεχνικές γνώσεις» και άλλο να αγνοεί τον κανονισμό λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών.

Όπως γνωρίζετε, άγνοια Νόμου απαγορεύεται! Είναι ανεπίτρεπτο για οποιονδήποτε πολίτη να συμπεριφέρεται ανεύθυνα και να χρησιμοποιεί μια συσκευή ραδιοεπικοινωνίας χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Το σύνολο των βασικών, μη τεχνικών γνώσεων που πρέπει να έχει ένας CBer αναφέρονται διεξοδικά στον κανονισμό ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (ΦΕΚ 262Β’/3-2-2017).

Το ΦΕΚ 262Β’/3-2-2017 περιέχει τον κανονισμό λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών.

Ποιος είναι ο σκοπός ή οι σκοποί ύπαρξης ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών;

Κάλυψη προσωπικών ραδιοεπικοινωνών στο αυτοκίνητο.

Οι συσκευές C.B. είναι ραδιοτηλέφωνα που λειτουργούν την περιοχή των 27 ΜΗΖ και σκοπός τους είναι να καλύψουν τις προσωπικές ανάγκες ραδιοεπικοινωνίας κάθε πολίτη, αλλά και να βοηθήσουν τους CBers – πολίτες στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Κάλυψη προσωπικών ραδιοεπικοινωνών σε μηχανή..

Οι επικοινωνίες στην Citizens Band 27 MHZ είναι ερασιτεχνικής υφής, δηλαδή είναι μη επαγγελματικές επικοινωνίες, από τις οποίες ΔΕΝ προκύπτουν οικονομικά οφέλη για τον CBer.

Για την κάλυψη προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών χρησιμοποιείται συνήθως ένα CB mobile και ένα Metal case με ενσωματωμένο τροφοδοτικό 13.8/V10A.

Με απλά λόγια, δεν μπορεί μια επιχείρηση με ηλεκτρολόγους ή υδραυλικούς να εφοδιάσει τα αυτοκίνητα της εταιρίας με C.B. ώστε να επικοινωνεί με τους τεχνικούς της και να τους στέλνει σε πελάτες. Αυτό, φαντάζομαι, ότι είναι απόλυτα κατανοητό.

Ραδιοτηλέφωνο C.B. all mode που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός βάσεως για την κάλυψη προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών από το σπίτι.

Κάθε μεμονωμένος CBer, ή ομάδα CBers, μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε αριθμό ή τύπο ραδιοσταθμού C.B. απαιτείται, ώστε να οργανώσει μια επιχείρηση εκτάκτου ανάγκης, και ΔΕΝ απαιτείται ο ή οι CBers να είναι εγγεγραμμένοι στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αρκεί η δραστηριότητα τους να μην εμποδίζει τις δραστηριότητες των φορέων ή ομάδων που συνεργάζονται ή είναι ενταγμένες στην ΓΓΠΠ.

Τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. C.B. και οι Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ. αναφέρουν οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αργυρούπολης, στο κανάλι 9 FM.

Για παράδειγμα, σε τοπική πυρκαγιά οι κάτοικοι του χωριού χρησιμοποιούν τα ραδιοτηλέφωνα τους ώστε να οργανώσουν την εκκένωση του χωριού τους έγκαιρα και να αποφύγουν τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπων.

Σε περίπτωση κατακλυσμιαίας βροχής, η οποία δημιουργεί επικίνδυνο χείμαρρο, πτώση του οδοστρώματος ή βλάβη σε γέφυρα, ο CBer επικοινωνεί με άλλον CBer στην περιοχή, στο κοντινό χωριό ή στην πόλη, και ενημερώνει έγκαιρα για τον κίνδυνο.

Οι CBers μπορούν να παρακολουθούν από απόσταση ασφαλείας την εξέλιξη του φαινομένου και να ενημερώνουν κάποια Δημόσια Αρχή ή Φορέα, λ.χ. το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το Δημαρχείο ή την Κοινότητα κ.λπ.

Η Citizens Band 27 MHZ αποτελεί τελικά πραγματική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας ή απλώς πρόκειται για σχήμα λόγου;

Στο εισαγωγικό κείμενο του κανονισμού λειτουργίας των ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών αναφέρει επί λέξει:

Την ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνιών.

Άρα από την αρχή ο νομοθέτης ξεκαθαρίζει ότι η Citizens Band 27 MHZ είναι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Στην συνέχεια, στο άρθρο 2 παράγραφος 1, αναλύει τι ακριβώς υπηρεσία είναι. Πρόκειται λοιπόν για:

«Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση, την εκπομπή και/ή τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.

Τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ.C.B. είναι εν δυνάμει μέλη και μέρος της Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνιών της Citizens Band 27 MHZ.

Αργότερα θα δούμε τους «ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας».

Τι είναι η ζώνη συχνοτήτων πολιτών;

«Ζώνη συχνοτήτων πολιτών» ή «Citizen’s Band» ή «CB» είναι η περιοχή του ραδιοφάσματος που έχει εκχωρηθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των ραδιοεπικοινωνιών C.B. και βρίσκεται υποχρεωτικά μεταξύ 26,960ΜΗΖ και 27,410ΜΗΖ. Η ζώνη αυτή ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον χρήστη και για κανέναν άλλον σκοπό. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η περιοχή 26.960 – 27.410 ΜΗΖ δεν είναι συνεχόμενη, αλλά χωρισμένη σε 40 ανεξάρτητους ΜΗ συνεχόμενους διαύλους επικοινωνίας,. Κάθε δίαυλος επικοινωνίας έχει εύρος 10 ΚΗΖ και μοιράζεται σε 5 ΚΗΖ κάτω από την ονομαστική συχνότητα του διαύλου και 5 ΚΗΖ επάνω.

Για παράδειγμα, το κανάλι #1 έχει ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 26.965 ΜΗΖ.

Η κατώτερη συχνότητα επικοινωνίας είναι :

26.965 ΜΗΖ – 0.005 ΚΗΖ = 26.960 ΜΗΖ.

Αυτή η συχνότητα είναι και η κατώτερη συχνότητα της ζώνης συχνοτήτων πολιτών.

Οπότε η ανώτερη συχνότητα του καναλιού #1 είναι:

26.965 ΜΗΖ + 0.005 ΚΗΖ = 26.970 ΜΗΖ.

Προσέξτε: υπάρχουν πομποδέκτες C.B. που έχουν την δυνατότητα να μετατοπίσουν την συχνότητα εκπομπής ή λήψης, ή και τις δύο, αρκετούς ΚΗΖ επάνω ή κάτω από την κεντρική συχνότητα επικοινωνίας. Θα μπορούσε, λοιπόν, ο απληροφόρητος CBer να ισχυριστεί ότι αφού η κατώτερη συχνότητα είναι η 29.960 ΜΗΖ μπορεί να την χρησιμοποιήσει ως κεντρική συχνότητα εκπομπής. Αυτό είναι λάθος, διότι τότε η κατώτερη συχνότητα του διαύλου θα είναι:

26.960 ΜΗΖ – 0.005 ΚΗΖ = 26.955 ΜΗΖ!

Βλέπετε, ο σταθμό πλέον εκπέμπει την κάτω πλευρική του εκτός της ζώνης συχνοτήτων πολιτών!

Με την επάνω πλευρική τι γίνεται;

26.690 ΜΗΖ + 0.005 ΚΗΖ = 26.965 ΜΗΖ

Τώρα ο σταθμός με την πάνω πλευρική του παρεμβάλει ΟΛΟΥΣ τους σταθμούς που έχουν ως κεντρική συχνότητα την σωστή 26.965 ΜΗΖ.

Η εκπομπή όλων των ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών είναι ΝΟΜΙΜΗ μόνο στην κεντρική συχνότητα κάθε καναλιού. Η οποιαδήποτε μετακίνηση επάνω ή κάτω από την κεντρική συχνότητα είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Αυτό ισχύει για κάθε είδος διαμόρφωσης.

Οι κεντρικές συχνότητες των διαύλων επικοινωνίας είναι:

Για κανέναν λόγο δεν μετακινούμε την κεντρική συχνότητα εκπομπής του ραδιοσταθμού C.B., διότι θα δημιουργήσουμε ανυπέρβλητα προβλήματα παρεμβολών ή θα εκπέμψουμε εκτός των οριακών συχνοτήτων 26.960 και 27.410 ΜΗΖ.

Ποια είναι τα ΝΟΜΙΜΑ βασικά χαρακτηριστικά ενός ραδιοσταθμού C.B. 27 MHZ;

Στην διεθνή και στην ελληνική αγορά πωλούνται κυριολεκτικά εκατοντάδες ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ που όμως ΔΕΝ μπορούν χρησιμοποιηθούν ΝΟΜΙΜΑ στην Ελλάδα, επειδή τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ΔΕΝ είναι εναρμονισμένα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 262Β’.

Ένας πομποδέκτης C.B. 27 MHZ για να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαμόρφωση εκπομπής.

Ο πομποδέκτης C.B. 27 MHZ για να χρησιμοποιείται ΝΟΜΙΜΑ από τους Έλληνες χρήστες θα πρέπει να εκπέμπει με διαμόρφωση ΑΜ, FM, SSB, αλλά ΟΧΙ CW.

Άρα ένας πομποδέκτης C.B. 27MHZ στον οποίο εμφανίζεται διαμόρφωση ΑΜ, FM, USB, LSB, ή κάποια ή κάποιες ή όλες μαζί, είναι ΝΟΜΙΜΟΣ από πλευράς διαμορφώσεως.

Ραδιοτηλέφωνο C.B. 27 MHZ, νόμιμο από πλευράς διαμορφώσεως.

Ένας πομποδέκτης C.B. 27 MHZ στον οποίο εμφανίζεται διαμόρφωση ΑΜ, FM, USB, LSB, CW, ΔΕΝ είναι νόμιμος από πλευράς διαμορφώσεως.

Ραδιοτηλέφωνο C.B. 27 MHZ, ΜΗ νόμιμο από πλευράς διαμορφώσεως.

 

Ισχύς εξόδου του ραδιοσταθμού C.B. 27 MHZ.

Όπως συμβαίνει με το είδος διαμορφώσεως με τις οποίες είναι εφοδιασμένοι οι πομποδέκτες C.B. έτσι ακριβώς υπάρχει και πλήθος ραδιοτηλεφώνων C.B. με διαφορετική ισχύ εξόδου.

Απόσπασμα τεχνικών χαρακτηριστικών ΝΟΜΙΜΟΥ ραδιοτηλεφώνου CB 27 MHZ.

Ένας ΝΟΜΙΜΟΣ ραδιοσταθμός ζώνης συχνοτήτων πολιτών 27 ΜΗΖ επιτρέπεται να εκπέμπει με 4 Watt σε διαμόρφωση AM και FM, και με 12 Watt σε διαμόρφωση SSB.

Πομποδέκτες με μικρότερη ισχύ είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ΝΟΜΙΜΑ, σε καμία περίπτωση όμως με μεγαλύτερη.

Απόσπασμα τεχνικών χαρακτηριστικών ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ραδιοτηλεφώνου
C.B. 27 MHZ.

 

Φάσμα συχνοτήτων λειτουργίας.

Όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες που έχουν με κάποιο τρόπο διασυνδεθεί μαζί της ΔΕΝ υπάρχει ενιαία πολιτική χρήσης των καναλιών στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων πολιτών.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν διαφορετική διαυλοποίηση από αυτήν που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν οι κατασκευαστές ραδιοτηλεφώνων C.B., σχεδόν στο σύνολό τους, κατασκευάζουν συσκευές οι οποίες μπορούν να προσαρμόσουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, άρα και το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, ανάλογα με την χώρα όπου αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Οι συσκευές αυτές ονομάζονται MULTI NORM C.B. 27 MHZ TWO WAY RADIO και είτε είναι προρυθμισμένες από το εργοστάσιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην χώρα όπου πρόκειται να πωληθεί, είτε ο ίδιος ο χρήστης, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκει στο εγχειρίδιο χρήσης, μέσα σε μερικά λεπτά ρυθμίζει την συσκευή στα ισχύοντα της χώρας του.

Οι συσκευές αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς δεδομένης της ευελιξίας τους να προσαρμόζονται στα ισχύοντα κάθε ευρωπαϊκής χώρας σε λιγότερο από 1 με 2 λεπτά της ώρας. Όπως ίσως γνωρίζετε η Ευρώπη ΔΕΝ είναι ενιαία χώρα αλλά οικονομική κυρίως ένωση ανεξαρτήτων χωρών, που η καθεμία έχει αυτοτέλεια σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το δικαίωμα εκάστης να διαχειρίζεται όπως αυτή θεωρεί καλύτερο τμήματα του ραδιοφάσματος, ένα εκ των οποίων είναι και η Citizens Band 27 MHZ. Η Ελλάδα, προς το παρόν, ακολουθεί την standard διεθνή και ευρωπαϊκή διαυλοποίηση και χρησιμοποιεί τα εξής κανάλια:

Η ελληνική (και standard) Citizens Band 27 MHZ

Κάθε CBer κατά την διάρκεια των μετακινήσεών του στις ευρωπαϊκές ή σε άλλες χώρες υπόκειται στην νομοθεσία περί λειτουργίας ραδιοσταθμών στην Citizens Band 27 MHZ που ισχύει στην εκάστοτε χώρα. Ο Έλληνας CBer, εν όσω βρίσκεται στην Ελλάδα, υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία, όταν όμως επισκεφτεί την Ιταλία υπόκειται στην ιταλική, στην Γερμανία, στην γερμανική κ.λπ. Αντίστοιχα ρυθμίζει την περιοχή συχνοτήτων στην οποία θα λειτουργεί το ραδιοτηλέφωνο C.B. που έχει μαζί του. Για παράδειγμα, Έλληνας CBer εφοδιασμένος με φορητό C.B. 27 MHZ επισκέπτεται την Μεγάλη Βρετανία. Αναχωρώντας από την Ελλάδα το ραδιοτηλέφωνό του είναι ρυθμισμένο στην επιλογή συχνοτήτων (E) 26.965 – 27.405 ΜΗΖ, επειδή υπακούει στην ελληνική νομοθεσία.

Η γερμανική Citizens Band 27 MHZ.

Όταν φτάσει στην Μεγάλη Βρετανία υπάγεται στην δική της νομοθεσία περί ραδιοσυσκευών C.B., οπότε θα ρυθμίσει το ραδιοτηλέφωνό του στην επιλογή συχνοτήτων (UK) – United Kingdom – Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστροφα, όταν επιστρέψει στην Ελλάδα θα ρυθμίσει ξανά το ραδιοτηλέφωνό του στην επιλογή (Ε) Europe – Ευρώπη. Αντίστοιχα λειτουργούν και οι αλλοδαποί C.B.-ers όταν επισκέπτονται την Ελλάδα: ρυθμίζουν τα ραδιοτηλέφωνά τους στην επιλογή συχνοτήτων (Ε) όσο μένουν στην Ελλάδα και επαναφέρουν τις ρυθμίσεις που είχε το ραδιοτηλέφωνό τους όταν επιστρέψουν στην χώρα τους.

Τα σύγχρονα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ είναι υπέροχα, είναι θαύματα της τεχνολογίας. Μπορούν να προσαρμόσουν αυτόματα τόσο το είδος της διαμόρφωσης όσο και την ισχύ του πομπού σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας.

Έτσι θα δείτε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις όπου η διαμόρφωση FM εξαφανίζεται και το μηχάνημα από two mode γίνεται single mode (μόνο AM!), σε άλλη ρύθμιση υπάρχουν και οι δύο διαμορφώσεις μεν, αλλά η ισχύς σε ΑΜ ρυθμίζεται στο 0.5-1 Watt ενώ σε FM στα 4 Watt.

Ως δια μαγείας, η διαμόρφωση FM εξαφανίζεται από το ραδιοτηλέφωνο C.B. στην αμερικανική ρύθμιση!

Είναι εντυπωσιακό να μιλάς στο κανάλι #5 σε διαμόρφωση FM με ισχύ 4 Watt και να αλλάξεις την διαμόρφωση στο ίδιο κανάλι σε ΑΜ και η ισχύς να πέσει στο 0.5 ή και 1 Watt. Είναι κάπως παράξενο, έως εντυπωσιακό!

Εντυπωσιακό επίσης είναι το γεγονός ότι ολόκληρη η πολωνική Citizens Band 27 MHZ έχει μεταφερθεί 5 ΚΗΖ κάτω από την κεντρική συχνότητα των καναλιών της Standard citizens band 27 MHZ. Εξ αιτίας αυτής της μετακίνησης των –5 ΚΗΖ shift ΟΛΑ τα πολωνικά κανάλια C.B. παρεμβάλλουν ΟΛΑ τα standard κανάλια, και φυσικά γίνεται και το αντίθετο. Επομένως υπάρχει πλήρης ασυμβατότητα μεταξύ της πολωνικής Citizens Band 27 MHZ με την Standard. Αν λοιπόν ένας πολωνικός σταθμός έρθει στην Ελλάδα και εκπέμπει θα παρεμβάλλει τους ελληνικούς σταθμούς, και αντίστροφα ένας ελληνικός σταθμός που επισκέπτεται την Πολωνία θα παρεμβάλλει τους πολωνικούς σταθμούς. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι πολωνικοί σταθμοί να ρυθμιστούν στην Standard C.B. και αντίθετα οι ελληνικοί στην πολωνική.

Δείτε:

Η πολωνική Citizens Band 27 MHZ.

Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν 80 κανάλια, από τα οποία τα πρώτα 40 είναι στην περιοχή και στο βήμα της Standard 40άδας, ενώ η άλλη 40άδα βρίσκεται στην λεγόμενη Free Band, αλλά η διαυλοποίηση δεν είναι «άρτια» (δηλαδή 5 ή 10 ΚΗΖ) αλλά «περιττή» (αφού τελειώνει σε 0.25)!

Η βρετανική Citizens Band 27 MHZ.

Το γενικό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι τα multi norm ραδιοτηλέφωνα C.B. είναι συσκευές ιδιαίτερα χρήσιμες αφού μπορούν να προσαρμόσουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στις απαιτήσεις κάθε κράτους και να τα αναπροσαρμόζουν οσάκις χρειάζεται.

Από τα πιο δημοφιλή multi norm ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ.

Είναι όμως η χρήση τους νόμιμη;

Η απάντηση είναι πολύ απλή:

ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ή ΟΧΙ.

Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη, για παράδειγμα, που όχι μόνο δεν επιτρέπουν στους πολίτες τους να τα χρησιμοποιούν, αλλά απαγορεύουν και στους τουρίστες να περάσουν από την χώρα τους εφ’ όσον έχουν μαζί τους multi norm C.B. 27 ΜΗΖ. Οπότε καλό είναι αν και εφόσον έχετε την πρόθεση να ταξιδέψετε σε χώρες του εξωτερικού, έχοντας μαζί σας multi norm ραδιοτηλέφωνα C.B., να ρωτήσετε την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αν επιτρέπει την χρήση ή την διέλευση αυτής της συσκευής.

Πίνακας χωρών όπου μπορούν να ρυθμιστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
multi norm C.B. 27 MHZ της ευρωπαϊκής – ελληνικής αγοράς.

EXPORT MODELS.

Από τα πλέον γνωστά στην διεθνή αγορά EXPORT MODEL.

Εκτός από τα multi norm ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ, υπάρχει και μια πολύ δημοφιλής κατηγορία ραδιοτηλεφώνων τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ στα multi norm ραδιοτηλέφωνα , αλλά ΔΕΝ είναι!

Πρόκειται για διαφορετικό είδος ραδιοτηλεφώνων, με τον γενικό χαρακτηρισμό EXPORT MODELS, δηλαδή μοντέλα για εξαγωγή. Είναι, λοιπόν, ραδιοτηλέφωνα τα οποία πωλούνται στην αγορά, αλλά ο αγοραστής του μοντέλου, θα το χρησιμοποιήσει σε κάποια άλλη χώρα. Π.χ. έρχεται στην Ελλάδα κάποιος πολίτης από το Μαρόκο για διακοπές – δουλειές. Βλέπει έναν πομποδέκτη τύπου EXPORT MODEL, τον αγοράζει και τον παίρνει μαζί του στην πατρίδα του.

Ο πολίτης της χώρας που πουλά το EXPORT MODEL μπορεί να το αγοράσει αλλά ΔΕΝ μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι απολύτως λάθος ο ισχυρισμός ότι «αφού το πουλάνε στην αγορά, εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω, αν απαγορευόταν η χρήση του δεν θα το πουλούσαν». Με αυτήν την λογική στο δικαστήριο, η καταδίκη του «πονηρού» χρήστη είναι απολύτως βέβαιη.

Συνάδελφοι, ο απλούστερος τρόπος να καταλάβει ένας CBer αν κάποιο μοντέλο ραδιοτηλεφώνου C.B. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι στην χώρα του, είναι να δει αν το κατάστημα πώλησης προβάλλει στην διαφήμιση του μηχανήματος το EXPORT MODEL. Αν ναι, 99% δεν επιτρέπεται η χρήση του στην συγκεκριμένη χώρα.

Ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης των EXPORT MODELS;

Τα EXPORT MODELS αρχικά είναι υπέροχα τεχνολογικά επιτεύγματα.! Η σχεδίαση, η κατασκευή και το λογισμικό τους τούς δίνουν καταπληκτική ποιότητα στην εκπομπή, στην λήψη και στην παραμετροποίηση μέσω της USB σύνδεσής τους με Η/Υ. Για την ακρίβεια, η ποιότητα και η στιβαρότητα της κατασκευής τους είναι επαγγελματική, διότι οι περισσότερες συσκευές τύπου EXPORT MODEL χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση ενώ μεγάλος αριθμός αυτών για ιδιωτικές ερασιτεχνικού τύπου επικοινωνίες σε «δύσκολες» επικοινωνιακά περιοχές.

Απόσπασμα των τεχνικών χαρακτηριστικών EXPORT MODEL C.B.

Σε αντίθεση με την ελληνική «πεπατημένη», όπου χρησιμοποιούνται τα VHF/UHF για την λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, στο εξωτερικό πολύ δημοφιλείς είναι οι περιοχές συχνοτήτων 25 – 26.950, 27.500 – 27.995, 29,700 – 32 ΜΗΖ, για πάρα πολλούς λόγους.

 1. Έχουν χαμηλά ή καθόλου τέλη χρήσης της / των συχνοτήτων.

 2. Δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μαζί την ίδια συχνότητα VHF/UHF με άλλους χρήστες, αλλά διαφορετικό υπότονο.

 3. Έχουν καλύτερη διεισδυτικότητα από τα VHF/UHF, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, π.χ. Αφρική, Νότιος Αμερική κ.λπ.

 4. Η ισχύς εξόδου των είναι σημαντικά υψηλή σε όλα τα modes. Υπάρχουν EXPORT MODELS με ισχύ εξόδου 60 Watt, που τους δίνει την δυνατότητα εξαιρετικά αξιόπιστων επικοινωνιών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις 400 Watt!

Εντελώς ενδεικτικά στην ευρύτερη περιοχή των 25 – 30.105 ΜΗΖ θα ακούσετε:

 1. Εταιρείες πετρελαίων. Επικοινωνία πλατφόρμας με πλατφόρμα εξορύξεων, επικοινωνία με το τεχνικό προσωπικό που εργάζεται επάνω σε αυτές, σε διάφορες γλώσσες. Συνήθως ακούγονται σε διάφορες συχνότητες, μεταξύ 25 – 26.500 ΜΗΖ, κυρίως σε ΑΜ.

 2. Εταιρείες ΤΑΧΙ, εταιρείες μεταφορών, κυρίως στα πολωνικά, στα ρωσικά, στα ισπανικά. Στις συχνότητες μεταξύ 26.100 – 26.600 ΜΗΖ σε ΑΜ και FM.

 3. Επικοινωνίες περιπολικών και Αστυνομικών Τμημάτων, σε διάφορες ευρασιατικές και αφρικανικές γλώσσες, στην περιοχή 26.005 – 26.905 ΜΗΖ, σε ΑΜ και FM.

 4. Επικοινωνίες ελαφρών και υπερελαφρών ιδιωτικών αεροσκαφών ή γενικά πτητικών συσκευών σε διάφορες γλώσσες, συνήθως στην περιοχή 26.965 – 27.405 ΜΗΖ σε AM για χρήστες εκτός Ευρώπης και σε FM από ευρωπαϊκούς χρήστες.

 5. Επικοινωνίες Marine, μεταξύ ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ή και επαγγελματικών, συνήθως στην περιοχή 26.965 – 27.405 και στα κανάλια:

  Α/Α ΚαναλιούΒόρειου Ημισφαιρίου (MHz)Νότιου Ημισφαιρίου (MHz)
  126.96526.330
  226.97526.340
  326.98526.350
  427.00526.370
  527.01526.380
  627.02526.390
  727.03526.400
  827.05526.420
  927.06526.430
  1027.07526.440
  1127.08526.450
  1227.10526.470
  1327.11526.480
  1427.12526.490
  1527.13526.500
  1627.15526.520
  1727.16526.530
  1827.17526.540
  1927.18526.550
  2027.20526.570
  2127.21526.580
  2227.22526.590
  2327.25526.620
  2427.23526.600
  2527.24526.610
  2627.26526.630
  2727.27526.640
  2827.28526.650
  2927.29526.660
  3027.30526.670
  3127.31526.680
  3227.32526.690
  3327.33526.700
  3427.34526.710
  3527.35526.720
  3627.36526.730
  3727.37526.740
  3827.38526.750
  3927.39526.760
  4027.40526.770

  και στις συχνότητες Νοτίου Ημισφαιρίου:
  27.680
  27.720
  27.820
  27.860
  27.880
  27.900
  27.910
  27.940
  27.960

 6. Χομπίστες κάθε είδους και κατεύθυνσης. Εκτός από τις ομάδες δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν τα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ για τις επικοινωνίες τους, υπάρχουν ακόμη χομπίστες ραδιομοντέλων που χρησιμοποιούν τις συχνότητες:

  26.955 European RC
  26.960 European RC
  27.230 European RC
  27.240 European RC
  27.410 European RC
  27.415 European RC

  Οι εντολές διαμορφώνονται είτε σε ΑΜ είτε σε FM.

 7. Κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορα modes αρκετά ισχυρά ακούγονται στην Ελλάδα. Τα σήματα προέρχονται από την Μέση Ανατολή και την από Αραβική Χερσόνησο, σε διάφορες τοπικές γλώσσες.

 8. Διάφορες επικοινωνίες δεδομένων SSTV, PSK, FT8 κ.ά.

 9. Κάποια παλαιού τύπου συστήματα αναζήτησης προσώπων σε επιχειρήσεις, νοσοκομεία κ.λπ. κυρίως στις συχνότητες:
  26.2375
  26.4100
  26.4375
  26.4625
  26.5450
  26.5850
  26.5900
  26.6050
  26.6155
  26.6695
  26.7255
  26.8155
  26.8650
  26.8670

 10. Γενικής χρήσεως και από χρήστες που μιλούν διάφορες γλώσσες, και κυρίως αφρικανικές, είναι οι συχνότητες:
  Ch01 – 29.7100
  Ch02 – 29.7225
  Ch03 – 29.7350
  Ch04 – 29.7475
  Ch05 – 29.7600
  Ch06 – 29.7725
  Ch07 – 29.7850
  Ch08 – 29.7975
  Ch09 – 29.8100
  Ch10 – 29.8225
  Ch11 – 29.8350
  Ch12 – 29.8475
  Ch13 – 29.8600
  Ch14 – 29.8725
  Ch15 – 29.8850
  Ch16 – 29.8975
  Ch17 – 29.9100
  Ch18 – 29.9225
  Ch19 – 29.9350
  Ch20 – 29.9475
  Ch21 – 29.9600
  Ch22 – 29.9725
  Ch23 – 29.9850

 11. Πολύ συχνά, και με διαμόρφωση ΑΜ, ακούγονται σταθμοί από την Άπω Ανατολή στις συχνότητες:
  Ch01 – 26.968
  Ch02 – 26.976
  Ch03 – 27.040
  Ch04 – 27.080
  Ch05 – 27.088
  Ch06 – 27.112
  Ch07 – 27.120
  Ch08 – 27.144

Όσα διαβάσατε είναι μια μικρή περίληψη του πού και πώς χρησιμοποιούνται τα EXPORT MODELS, είναι όμως αρκετά να καταλάβετε πόσο χρήσιμες συσκευές επικοινωνίας είναι και γιατί έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά.

EXPORT MODELS AM/FM περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων.

Τα μοντέλα αυτά προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας, όπου το κριτήριο δεν είναι το ευρύ φάσμα συχνοτήτων αλλά η μεγάλη ισχύς του πομποδέκτη. Και οι πομποδέκτες αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι πομποδέκτες αυτοί συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει:

 1. Υψηλή και πυκνή βλάστηση.

 2. Έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως ορεινοί όγκοι, μεγάλος αριθμός χαμηλών λόφων, μεγάλα τεχνικά έργα, έντονη και υψηλή δόμηση, αμμώδες έδαφος κ.λπ.

 3. Μεγάλη απόσταση μεταξύ των ανταποκριτών, μεγαλύτερη από 7-10 Km, σε περιοχή με μέτριο ανάγλυφο και ξηρό έδαφος.

Οι πομποδέκτες αυτοί έχουν ισχύ η οποία συνήθως κυμαίνεται από 8-65 Watt. Η ισχύς 50-65 Watt θεωρείται ως η standard ισχύς επικοινωνίας για δύσκολες περιοχές. Συνήθως αυτοί οι πομποδέκτες αγοράζονται από πολίτες που κατοικούν σε αφρικανικές χώρες, στις στέπες, σε ορεινές περιοχές όπως το Θιβέτ, σε χώρες με υψηλή και πυκνή βλάστηση όπως η Βραζιλία κ.λπ.

Οι ίδιοι οι κατασκευαστές αυτών των συσκευών λένε ότι αυτές οι συσκευές πωλούνται στις εξής αγορές:

1. Asia

2. Australasia

3. Central/South America

4. Eastern Europe

5. Mid East/Africa

6. North America

Ας δούμε κάποιους από αυτούς τους πομποδέκτες:

AM/FM 70 Watt.
ΑΜ 60 Watt, FM 50 Watt.
AM 15 Watt, FM 50 Watt.
ΑΜ 8 Watt, FM 15 Watt.

10m TRANSCEIVERS

Πρόκειται για πομποδέκτες που απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες. Είναι συσκευές σχεδιασμένες να εξυπηρετούν ανάγκες ραδιοερασιτεχνών, για τον λόγο αυτόν η ισχύς τους είναι μεγάλη και η σχεδίασή τους είναι τέτοια ώστε να καλύπτουν ανάγκες ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών.

Δεδομένης της προωθημένης σχεδίασής τους, εύκολα καλύπτουν (για την ακρίβεια, υπερκαλύπτουν) τις ανάγκες επικοινωνιών των CBers και για τον λόγο αυτόν, αν και απαγορεύεται, αγοράζονται από πάρα πολλούς, σχεδόν μαζικά, σε όλον τον κόσμο. Η χρήση αυτών των πομποδεκτών στην Citizens Band 26.965 – 27.405 ΜΗΖ, εκτός ότι απαγορεύεται, ενδέχεται να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην λήψη των «κανονικών» πομποδεκτών C.B. οι οποίοι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν την υπερβολική ένταση πεδίου που δημιουργείται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Λίγα λόγια για αυτούς τους πομποδέκτες.

Δεν ανήκουν στην κατηγορία των multibands HF πομποδεκτών, αλλά στην σχεδόν άγνωστη οικογένεια των few Bands πομποδεκτών. Δηλαδή, δεν καλύπτουν τις συχνότητες 1.8-3.5-5,7,10,14,18,21,24,27,28-30 ΜΗΖ, αλλά μόνον λίγες από αυτές τις περιοχές, συνήθως 24,27,28-30 ΜΗΖ. Κάποια ακριβά μοντέλα καλύπτουν και τους 18 ΜΗΖ, ενώ το κόστος τους πλησιάζει ή είναι ίδιο με αυτό των multiband, οπότε μόνο πολύ ειδικό αγοραστικό κοινό τους αγοράζει.

Οι πολίτες που αγοράζουν αυτούς τους πομποδέκτες, συνήθως ελκύονται από την μεγάλη τους ισχύ, το μεγάλο εύρος συχνοτήτων στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν, την ποιότητά τους, σε εκπομπή – λήψη – κατασκευή, και τον απώτερο σκοπό που έχουν: να αποκτήσουν άδεια ραδιοερασιτέχνη!

Ας δούμε κάποιους από αυτούς:

24, 27, 28-30 ΜΗΖ AM/FM 10 Watt, SSB 25 Watt
24, 27,28-30 MHZ, AM 10 Watt, FM 20 Watt, SSB 50 Watt
25,27, 28-30 MHZ, AM 15 Watt, FM 45 Watt, SSB 60 Watt.
24,27,28-30 MHZ, AM/FM 200 Watt, SSB 400 Watt!!!

EXPORT MODELS, HAM MODELS συμπερασματικά.

H αλήθεια είναι ότι τα όρια μεταξύ EXPORT models και HAM models είναι δυσδιάκριτα και πρακτικώς άχρηστα. Πρόκειται για συσκευές που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Έλληνες CBers και από πολλούς CBers σε όλον τον κόσμο.

Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν όρια και προδιαγραφές για την χρήση ραδιοτηλεφώνων κατάλληλων για επικοινωνίες μεταξύ των πολιτών και που «βλέποντας την μεγάλη εικόνα», θα τα ονομάζαμε ραδιοτηλέφωνα C.B. Οι πολίτες αυτών των κρατών μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε χωρίς άδεια είτε με κάποιους όρους και προϋποθέσεις που είναι διαφορετικές για κάθε χώρα.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μόνο πομπού C.B. που δεν έχει την δυνατότητα λήψης.

Πρόκειται για μια σωτήρια απαγόρευση! Στο παρελθόν πολλές εταιρείες που ασχολούνται με συστήματα τηλεχειρισμού ή τηλεειδοποίησης προσωπικού χρησιμοποιούσαν την Citizens Band 27 MHZ. Οι ωριμότεροι ηλικιακά CBers θα θυμούνται τα συστήματα τηλεειδοποίησης προσωπικού που χρησιμοποιούσαν τα μεγάλα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Μάστιγα, αφού χρησιμοποιούσαν 25 Watt πομπό και «τάπωναν» τα πάντα σε ακτίνα 3 Km περίπου.

Μεγάλο πρόβλημα επίσης υπήρξαν τα συστήματα ανοιγοκλεισίματος των γκαραζόπορτων, των αντλιοστασίων, των ραδιομοντέλων, εφ’ όσον εκπέμπουν μέσα σε κάποιο από κανάλια της νόμιμης 40άδας, κ.λπ.

Τηλεχειρισμός ραδιομοντέλου 27 ΜΗΖ.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών C.B. που δεν τηρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιοκατασκευών και τροποποιημένων συσκευών.

Η διάταξη αυτή μπήκε επειδή στο παρελθόν είχαμε τεράστιο πρόβλημα με τους ιδιοκατασκευασμένους πομποδέκτες C.B. σε ΚΙΤ ή όχι. Οι κατασκευές αυτές, αν και σωτήριες για την εποχή εκείνη, αφού έδωσαν την δυνατότητα σε πολύ κόσμο να «βγει» στην Citizens Band 27 ΜΗΖ, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε ευαίσθητες στην ραδιοσυχνότητα συσκευές, όπως οι αναλογικές τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά κ.ά. Σήμερα οι ιδιοκατασκευές αυτές είναι αδύνατον να καλύψουν τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, και εν δυνάμει θα ήταν παράνομη η χρήση τους.

Οι τροποποιημένες συσκευές που εμφανίστηκαν στα χέρια των CBers στο παρελθόν προερχόταν από στρατιωτικό, κυρίως, υλικό. Πραγματικά κάποιες από αυτές τις συσκευές – έπειτα από επιτυχή τροποποίηση – λειτούργησαν με επιτυχία, αλλά πολλές από αυτές δημιούργησαν προβληματικές καταστάσεις αφού πολίτες ήρθαν σχεδόν στα χέρια και έφτασαν στην πόρτα των δικαστηρίων. Επιπλέον οι συσκευές αυτές σχεδόν ποτέ δεν φτάνουν τις προδιαγραφές που θέτουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπερασματικά: Κάθε συσκευή που ΔΕΝ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ε.Ε. και δεν είναι εργοστασιακής προέλευσης ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα.

Στους σταθμούς C.B. χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες με κέρδος 0 dBd (2.15dBi). Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατευθυντικών κεραιών.

Οι κεραίες είναι το σημαντικότερο παρελκόμενο του πομποδέκτη C.B. αφού κατά την διάρκεια της εκπομπής μετατρέπει την ισχύ που την τροφοδοτεί ο πομποδέκτης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στην λήψη, η κεραία μετατρέπει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που συλλέγει, σε εναλλασσόμενο ρεύμα ίδιας συχνότητας.

Ο CBer μπορεί να κατασκευάσει οποιαδήποτε κεραία θέλει. Είναι νόμιμο, αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι το κέρδος της δεν υπερβαίνει τα 2.15 dBi και ακτινοβολεί – λαμβάνει κυκλικά (3600).

Αν κατασκευάσετε την κεραία, φροντίστε το σχέδιό της να είναι επώνυμο, δηλαδή την κεραία να την υπογράφει ο άνθρωπος που την σχεδίασε/κατασκεύασε ή να προέρχεται από κάποιο βιβλίο ή τεχνικό περιοδικό. Με δυο λόγια, κάποιος να έχει την ευθύνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας.

Προσοχή!

Όλοι όσοι έχουν σπουδάσει ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες ή έχουν πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, γνωρίζουν ότι κάθε κεραία λ/2 έχει μέγιστη απολαβή 2.15 dBi. Πολλοί κατασκευαστές, για λόγους προσέλκυσης πελατών, γράφουν στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιών μεγαλύτερη από την πραγματική τους απολαβή.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο προσαρμογής της γραμμής μεταφοράς στο σημείο τροφοδοσίας της κεραίας λ/2 η απολαβή της δεν μπορεί να αυξηθεί. Προσέξτε λοιπόν διότι πολλοί CBers αγοράζουν κεραίες λ/2 στις οποίες οι κατασκευαστές κάνουν το εξής κόλπο: τυπώνουν στο κουτί μεταφοράς ετικέτα με παράλογη απολαβή ενώ μέσα στις οδηγίες συναρμολόγησης δεν γράφουν απολύτως τίποτε.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο CBer να μην έχει κανένα επίσημο τεχνικό στοιχείο ή προδιαγραφή από τον κατασκευαστή της κεραίας για να δείξει , σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα, ότι η κεραία που αγόρασε είναι σύννομη. Αν, πάλι, ανατρέξει στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή θα διαπιστώσει ότι η κεραία που αγόρασε με μέγιστη φυσική απολαβή 2.15 dBi, παρουσιάζεται με 4.1 d.B.

Προσέξτε!

Όχι 4.1 dBi ή dBd. Σκέτο d.B., όπου d.B. είναι τι; Άγνωστο!..

Η αγορά κεραιών από τέτοιους κατασκευαστές εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο για τον CBer, αφού αυτός έχει αγοράσει κεραία με νόμιμη φυσική απολαβή 2.15 dBi ενώ ο κατασκευαστής τον παρουσιάζει ως παράνομο χρήστη κεραίας με απολαβή 4.1 «ξεκάρφωτα» d.B.

Είναι φυσικώς αδύνατον κεραία λ/2 να έχει απολαβή 4.1 dBi/dBd.

Ο σωστός κατασκευαστής, στην ιστοσελίδα και στο εγχειρίδιο της κεραίας αναφέρει με σαφήνεια, ότι είναι κεραία λ/2 και έχει απολαβή 2.15 dBd ή 0 dBd.

Καθαρά και σωστά πράγματα. Δείτε:

Ξεκάθαρα πράγματα ½ λ, 2.15 dBi, 0dBd.

ΠΙΑΝΚΑΣ info Σελιδασ 39

Το εγχειρίδιο της κεραίας θα το έχετε φυλαγμένο, μαζί με το εγχειρίδιο του πομποδέκτη C.B. 27 ΜΗΖ, και δεν θα το χάσετε ΠΟΤΕ. Αν πουλήσετε την κεραία θα το δώσετε στον αγοραστή, ώστε να είναι και εκείνος εξασφαλισμένος.

Αυτές είναι οι σωστές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η κεραία είναι νόμιμη.

Τελειώνοντας, για τις ιδιοκατασκευασμένες κεραίες, να έχετε τυπωμένο το σχέδιο και τις οδηγίες κατασκευή της κεραίας, μαζί με τα χαρακτηριστικά που της δίνει ο σχεδιαστής /κατασκευαστής της. Αν το σχέδιο το κατεβάσετε από το internet τυπώστε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που φιλοξενεί το σχέδιο.

Κατευθυνόμενες κεραίες.

Υπέροχη, αλλά απαγορευμένη! Πόσο διάστημα ακόμη;

Η χρήση των κατευθυνόμενων κεραιών στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή απαγορεύεται. Στην αναθεώρηση του νόμου ελπίζουμε να επιτραπεί η χρήση τους, τουλάχιστον σε δύσκολες τηλεπικοινωνιακά περιοχές.

Το αγαπημένο και φθηνό διπολάκι σε οριζόντια τοποθέτηση είναι παράνομο!

Επομένως, κανενός τύπου κατευθυνόμενη κεραία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Έλληνες CBers και με καμιά δικαιολογία. Ακόμη και για τους Συλλόγους είναι δύσκολη η χρήση κεραιών, δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην ΓΓΠΠ, με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, και η κατευθυνόμενη κεραία που τελικά θα τοποθετηθεί στα γραφεία του Συλλόγου θα έχει απολαβή μόλις 6 dBd και μόνον για λήψη κλήσεων στο κανάλι #9.

Η τοποθέτηση και χρήση διπόλου λ/2 σε κατακόρυφη θέση είναι απολύτως νόμιμη.

Για τις ημικατευθυνόμενες κεραίες, όπως το οριζόντιο δίπολο, δεν υπάρχει πρόβλεψη αλλά η δυνητική ερμηνεία την απαγορεύει, αφού η διατύπωση του νόμου λέει επί λέξει:

Στους σταθμούς C.B. χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες με κέρδος 0 dBd (2.15dBi). Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατευθυντικών κεραιών.

Η πλάκα είναι ότι αν τοποθετήσουμε το δίπολο κατακόρυφα είναι νόμιμη η χρήση του! Μυαλά…

Ποιο είναι το νόμιμο ύψος ανάρτησης μιας κεραίας C.B.;

Είναι πολύ απλό: η κεραία βάσεως μαζί με την βάση/ιστό στήριξης ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα από το ψηλότερο σημείο, π.χ. από το κλιμακοστάσιος πολυκατοικίας ή από την κεραμοσκεπή.

Αν τοποθετηθεί σε ιστό ή πύργο ο οποίος στηρίζεται απευθείας στο έδαφος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18 μέτρα.

Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν…

Επειδή κατά καιρούς πολλοί συνάδελφοι κάνουν διάφορα αρνητικά σχόλια για το ύψος και για το είδος των κεραιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στην Citizens Band 27 MHZ, επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποιες περιληπτικές πληροφορίες για το πώς καταλήξαμε σε αυτά τα ύψη και σε αυτά τα είδη κεραιών. Το όλο θέμα θα το διαβάσετε διεξοδικά όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο μου με τίτλο:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΩΝ C.B. ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

«Τρίτη πρωί, ώρα 10:00 ακριβώς. Στην γνωστή αίθουσα συσκέψεων επικρατεί αμηχανία… Από την μια πλευρά του τραπεζιού μια μικρή ομάδα υπαλλήλων καριέρας, και από την άλλη ο «Πρόεδρος», ένας μάλλον γραφικός τύπος, που κουβαλά μαζί του διαφόρους φακέλους και ένα χιλιοταλαιπωρημένο Laptop με ένα εξωτερικό Internet Stick, απαραίτητο βοήθημα στην αναζήτηση πληροφοριών.

Πρόεδρος: Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση στο

φλέγον ζήτημα των σταθμών και των κεραιών βάσεως.

Δ.Θ. : Τι σταθμοί βάσεως και τι κεραίες βάσεως… Ο Σ.Κ. δεν θα δεχθεί ούτε να

συζητηθεί κάτι τέτοιο!

Πρόεδρος : Δεν χάνουμε τίποτε να τον ενημερώσουμε.

Δ.Θ. : Τώρα; Σήμερα;

Πρόεδρος: Ναι, γιατί όχι; Δεν χάνουμε τίποτε…

Δ.Θ. : Περιμένετε, θα δω αν είναι στο γραφείο του.

Στην αίθουσα η αμηχανία είναι έκδηλη, κανείς δεν μιλά και όλοι κοιτούν τα χαρτιά τους. Σχεδόν συγχρονισμένα, όλοι σκέφτονται τα ίδια πράγματα… Σταθμοί βάσεως στα C.B.; Θα γεμίσουν οι ταράτσες κεραίες, θα υπάρχουν αντιδράσεις για οπτική ρύπανση, πώς θα αντιμετωπιστούν οι παρεμβολές στις τηλεοράσεις; Πού μπλέξαμε… Πού μπλέξαμε!..

Σχετικώς γρήγορα, ο Δ.Θ. εμφανίζεται στην πόρτα και με ένα μάλλον αποστασιοποιημένο ύφος λέει: έχει λίγα λεπτά, πάμε.

Η γραμματέας τού Σ.Κ., μια πολύ ώριμη κυρία γεμάτη ευγένεια, αλλά εμφανώς αμήχανη, μας καλημερίζει: καλημέρα σας, περάστε, σας περιμένει.

Οι καλημέρες ειπώθηκαν και τα χέρια δόθηκαν, υπήρχε εμφανής σεβασμός ανάμεσα στους δύο άνδρες, άλλωστε υπήρχε μακρά γνωριμία και κάποια χαλαρή συνεργασία στο παρελθόν που οδήγησαν στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αλληλοεκτίμηση.

Σ.Κ.: Λοιπόν, κύριε Μανωλάτε, σας ακούω.

Πρόεδρος: Κύριε Κ,. θα ήθελα να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τους σταθμούς και για τις κεραίες βάσεως των σταθμών C.B.

Σ.Κ.: Κύριε Μανωλάτε, δεν θα υπάρξουν σταθμοί βάσεως C.B. για τους πολίτες. Κάτι

τέτοιο θα δημιουργούσε πολλά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Οι σταθμοί βάσεως

ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στις συχνότητες C.B. άλλων χωρών!

Μπορείτε να συζητήσετε για άλλα θέματα με τον κύριο Δ.Θ., αλλά σταθμοί

βάσεως στην Ελλάδα δεν θα υπάρξουν. Σας παρακαλώ να μην με ξαναενοχλήσετε

για αυτό το θέμα. Και τώρα επιτρέψτε μου, έχω ραντεβού με τον Γενικό

Γραμματέα».

Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, στην καθομιλουμένη αργκό λέγεται «φάγαμε πόρτα!». Και η πόρτα αυτή έμεινε κλειστή έξι ολόκληρους μήνες. Χρειάστηκαν άπειρες επισκέψεις, κατάθεση ποταμού στοιχείων και μεγάλο «τσαλάκωμα» της αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασμού, και υπομονή (απίστευτη υπομονή και επιμονή) ώσπου να ανοίξει μια μικρή χαραμάδα στην πόρτα και να αρχίσει δειλά – δειλά κάποια συζήτηση υπό την μορφή της «ακαδημαϊκής υπόθεσης εργασίας».

Η πρώτη πραγματική συζήτηση ξεκίνησε για σταθμούς βάσεως ισχύος 0.5 Watt και για κεραία μήκους 3 ποδών, με μέγιστο ύψος ιστού τριών ποδών από το υψηλότερο σημείο της οικοδομής.. Συνολικό ύψος ιστού και κεραίας 6 πόδια=1.82m, δηλαδή 2m περίπου.

Έτσι ξεκινήσαμε, κύριοι συνάδελφοι: με 0.5 Watt και με κεραιοσύστημα βάσεως συνολικού μήκους 2m! Χρειάστηκε αγώνας, προσπάθεια, έρευνα και χρόνος, πολύς χρόνος, ώστε να φτάσουμε στο σημερινό 6m από το υψηλότερο σημείο της οικοδομής και 18m από το έδαφος, με ισχύ 4Watt AM/FM και με 12 Watt SSB.

Κύριοι συνάδελφοι, αρκετοί CBers με μεγάλη ευκολία λένε πολλά, κατηγορούν εύκολα, πλάθουν ιστορίες και απλοποιούν δύσκολα και περίπλοκα θέματα, απλώς θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι καλό είναι να είναι φειδωλοί σε αυτά που γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε στον αέρα.

Ας δείξουν αυτοσυγκράτηση, η σιωπή είναι σοφία όταν κάποιος δεν γνωρίζει τα γεγονότα. Ακόμη χειρότερα, όταν άλλοι έδιναν μάχες, εκείνοι κάθονταν στον καναπέ τους και περίμεναν την έκβαση του όλου εγχειρήματος εκ του ασφαλούς, και τώρα που όλα πήγαν κατ’ ευχήν και έχουμε νομιμοποιήσει τα πάντα, βγαίνουν και λένε ό,τι λένε, χωρίς ίχνος αυτοελέγχου!..

Και εδώ σταματώ…

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι CBers που κατοικούν κοντά σε αεροδρόμια, ελικοδρόμια, ραδιοβοηθήματα και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΠΡΟΤΟΥ εγκαταστήσουν την κεραία τους, πρέπει να έρθουν σε επαφή με την Υ.Π.Α. για να ζητήσουν οδηγίες προκειμένου να τοποθετήσουν την κεραία τους σε ύψος και με τρόπο που θα τους υποδειχθεί.

Η ιστοσελίδα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr/contactus/ και το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας είναι το 210-8916000.

Η χρησιμοποίηση των ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 ΜΗΖ είναι νόμιμη χωρίς άδεια;

Ναι, η χρησιμοποίηση των ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ είναι απολύτως ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια για την χρήση τους ούτε και η καταβολή παραβόλων. Προσέξτε διότι υπάρχουν κακά πληροφορημένοι «φωτεινοί παντογνώστες» οι οποίοι πληροφορούν τους ενδιαφερομένους ότι απαιτούνται έκδοση αδείας χρήσεως C.B. και παράβολο 52,00 ευρώ.

Χρειάστηκαν 30 χρόνια να απελευθερωθεί η χρήση των C.B. 27 MHZ στην Ελλάδα!

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ C.B. 27 ΜΗΖ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.

Λίγη ιστορία…

Η Citizens Band 27 MHZ στην Ελλάδα ξεκίνησε ως ειδικό ραδιοδίκτυο στην περιοχή της Αττικής, με 6 κανάλια και με διαμόρφωση ΑΜ.

Το καθεστώς αυτό, του ειδικού ραδιοδικτύου αλλά με σταδιακές βελτιώσεις, παρέμεινε έως το 2017, οπότε και απελευθερώθηκε, και από ειδικό ραδιοδίκτυο έγινε:

«Ραδιοεπικοινωνία C.B.»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που διεξάγεται εντός της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (C.B.)»

Άρθρο 2, παράγραφος 3.

Κάθε μέλος του ειδικού ραδιοδικτύου C.B. 27 MHZ πλήρωνε στον ΟΤΕ το ποσόν των 200 δραχμών στον λογαριασμό του τηλεφώνου, ως τέλος λειτουργίας. Στην συνέχεια το τέλος αυτό σταμάτησε και αντικαταστάθηκε με παράβολο για την έκδοση άδειας λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. 27 MHZ, έως το 2017 που έγινε η απελευθέρωση με την μετατροπή του καθεστώτος του ειδικού ραδιοδικτύου σε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας C.B.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ C.B.

Στην περίπτωσή μας, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B., υπεύθυνος εγγραφών είναι κος Γρίβας Γεώργιος, τηλέφωνο 695 169 5211.

Ο Σύλλογος που νομιμοποίησε την χρήση των C.B. 27 ΜΗΖ, βγάζοντάς τα από την κατηγορία των ειδικών ραδιοδικτύων.

Ο Σύλλογός μας παραχωρεί στα μέλη του διακριτικό κλήσεως της μορφής 18 SV xxx, βεβαίωση και ταυτότητα μέλους, νομική προστασία, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του σε κάθε Δημόσιο ή άλλον φορέα, διεκδικεί από το κράτος καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας στην Citizens Band, παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε θέματα ασύρματων επικοινωνιών, βιβλία σε μορφή pdf, σεμινάρια τηλεπικοινωνιών και δεξιοτήτων, προτρέπει τα μέλη του να συμμετέχουν στις επιτροπές του Συλλόγου, οργανώνει υπαίθριες δραστηριότητες ραδιοεπικοινωνιών στην ζώνη συχνοτήτων πολιτών, κ.λπ.

Έντυπο άδειας C.B. ώσπου καταργήθηκαν το 2017.

Κάθε ραδιοσταθμός ζώνης συχνοτήτων πολιτών Citizens Band 27 MHZ transceiver είναι ασύρματος βραχέων κυμάτων, η χρήση του οποίου είναι νόμιμη:

 1. Από τον ίδιον τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξή του.

 2. Από κάποιον άλλον ενήλικο πολίτη, λ.χ. φίλο του ιδιοκτήτη του σταθμού, κάποιον συγγενή του, συνάδελφό του στον ίδιο Σύλλογο, π.χ. στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B., κ.λπ. υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος είναι παρών, επιβλέπει την σωστή λειτουργία του πομποδέκτη και προσέχει την νομιμότητα των λεγομένων από τον φιλοξενούμενό του, προς αποφυγήν λ.χ. ψευδών ειδήσεων, ύβρεων, θεμάτων που άπτονται της πολιτικής, θρησκείας, ερωτικού προσανατολισμού κ.ά.

 3. Αν ιδιοκτήτης του σταθμού C.B. είναι ανήλικος, ο κηδεμόνας του οφείλει να είναι παρών καθ’ όλην την διάρκεια χρησιμοποίησης του ραδιοσταθμού, να ελέγχει την σωστή και ασφαλή λειτουργία του, αλλά και την νομιμότητα όσων λέγει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Είναι παράνομη και ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του C.B. αν η χρήση του ραδιοσταθμού του γίνει χωρίς την παρουσία του από οποιονδήποτε άλλον.

Υπάρχουν κανόνες για την χρησιμοποίηση των ραδιοτηλεφώνων C.B.;

Απόσπασμα των κανόνων λειτουργίας των σταθμών C.B.

Δυστυχώς υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι οι ραδιοσταθμοί C.B. λειτουργούν χωρίς κανόνες. Μέγα λάθος! Κάθε ραδιοσταθμός υπόκειται σε κανόνες λειτουργίας τους οποίους ο CBer οφείλει και πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει.

Άλλο πράγμα είναι «έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω ραδιοσταθμό C.B. 27 MHZ χωρίς ειδική άδεια» και άλλο «χρησιμοποιώ ραδιοσταθμό C.B. ανεξέλεγκτα»! Η γνώση και η εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ αποτελούν υποχρέωση κάθε CBer, όπως υποχρέωσή του αποτελεί το να διαβάσει το εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής C.B. που αγόρασε, ώστε να γνωρίζει να την λειτουργεί με ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο της ορθής συναρμολόγησης και στήριξης της κεραίας, τις δυνατότητες του τροφοδοτικού του, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα στάσιμα κύματα της κεραίας, το να τοποθετήσει σωστή γείωση στον σταθμό του, αλλά και σύστημα προστασίας από στατικά ή κεραυνικά φορτία, κ.λπ.

Υπάρχουν διακριτικά κλήσεως για τους ραδιοσταθμούς C.B.;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Κάθε ραδιοσταθμός Citizens Band έχει ειδικό τρόπο με τον οποίο τον καλούμε, και με τον τρόπο αυτόν ξεχωρίζει από τους άλλους ραδιοσταθμούς C.B.

Υπάρχουν τριών ειδών διακριτικά κλήσεως:

Τα διακριτικά που βασίζονται στα βασικά προσωπικά στοιχεία του CBer

  1. (ολόκληρο το ονοματεπώνυμο, π.χ. Μάκης Μανωλάτος).

  2. Το όνομα ή το επίθετο και η περιοχή απ’ όπου εκπέμπει ο σταθμός, π.χ. «Ο Μάκης από την περιοχή του νέου Ψυχικού» ή «Ο Μανωλάτος από την περιοχή του Νέου Ψυχικού». Άλλη παραλλαγή είναι: «Ο Μάκης από την πλατεία της Αγίας Σοφίας του νέου Ψυχικού» ή «Ο Μανωλάτος από την πλατεία Γκίκα του Νέου Ψυχικού».

  3. Τα διακριτικά που είχαν δοθεί μαζί με τις παλαιές άδειες κατοχής και λειτουργίας ραδιοτηλεφώνων C.B. από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτές οι άδειες έχουν καταργηθεί, από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ 262Β’/2017, έστω και αν φαίνεται ότι βρίσκονται από πλευράς ημερομηνίας ακόμη εν ισχύι. Για παράδειγμα, η δική μου άδεια με διακριτικό κλήσεως AC488B βρίσκεται σε ισχύ από πλευράς ημερομηνίας αλλά στην πραγματικότητα έχει ακυρωθεί. Μπορώ,κ όμως αν θέλω να χρησιμοποιήσω το διακριτικό AC488B για πάντα, είναι απολύτως νόμιμο.

  4. Τα διακριτικά κλήσεως που εκδίδει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B. Τα διακριτικά αυτά είναι της μορφής 18 SV xxx (για την απόκτηση διακριτικού κλήσεως, για έκδοση βεβαίωσης και ταυτότητας μέλους του Συλλόγου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα, τον κο Γεώργιο Γρίβα, στο τηλέφωνο 695 169 5211).

Προφανώς διακριτικά που αποκλίνουν από τα οριζόμενα στο ΦΕΚ δεν είναι νόμιμα, π.χ. «Μάκης ο Λακέρδας, Γιάννης ο Χταπόδιας,, Νίκος ο Κάπτεν Κουκ, Νάνσυ η σέξι, Σούλα η πριγκίπισσα της νύχτας» κ.ά.

Δεν είναι νόμιμα τα διακριτικά που δίνουν διάφορα (DX) Groups, είτε ελληνικά είτε του εξωτερικού, αφού δεν είναι αναγνωρισμένοι Σύλλογοι με καταστατικό λειτουργίας και με Α.Φ.Μ.

Η ενεργός συμμετοχή του CBer στην διαφύλαξη των καναλιών της Citizens Band 27 MHZ είναι νόμιμη kαι πώς υλοποιείται;

Κάθε CBer έχει την υποχρέωση από τον νόμο να διαφυλάσσει την νομιμότητα στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων της Citizens Band, από 26.960 – 27.410 ΜΗΖ, με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα.

Σε όλους μας έχει τύχει να εντοπίσουμε δραστηριότητες πολιτών που χρησιμοποιούν ραδιοσταθμούς C.B. με τρόπο ή με τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 262Β’/2017.

Τέτοιες χτυπητές περιπτώσεις είναι:

 1. Σταθμοί οι κάτοχοι των οποίων χρησιμοποιούν πομποδέκτες C.B. που προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονται στις οριζόμενες στο ΦΕΚ. Λ.χ. υπερβολικά μεγάλη ισχύς εξόδου, υπερβολικά μεγάλη διακύμανση της διαμόρφωσης FM ή υπερδιαμόρφωση της διαμόρφωσης ΑΜ.

  Παρατηρήστε την παραμόρφωση που υπάρχει στην διαμόρφωση 200%!

   

 2. Σταθμοί που εκπέμπουν στα ενδιάμεσα κανάλια, με αποτέλεσμα να παρεμβάλλουν τα διπλανά τους «κανονικά» κανάλια.

 3. Σταθμοί που δεν γνωρίζουν το Band Plan των 27 ΜΗΖ που ισχύει στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τα δεσμευμένα κανάλια με λάθος τρόπο. Λ.χ. όταν στο κανάλι 9 γίνονται συζητήσεις γενικού ενδιαφέροντος και όχι ασκήσεις ετοιμότητος ή συμμετοχής σε έκτακτες ανάγκες. Αντίστοιχα ισχύουν και για τα άλλα δεσμευμένα κανάλια.

 4. Χρήση αντικανονικών χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε την αληθινή ταυτότητα του CBer. «Ο Παναγιώτης ο Ξιφίας και ο Σαράντης ο Σουβλάκιας» δεν είναι διακριτικά που εμπεριέχουν ούτε βασικά προσωπικά δεδομένα ούτε συνδυασμό βασικών προσωπικών δεδομένων, ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτή η ταυτότητα του CBer.

 5. Η εκπομπή εκτός των 40 εκχωρημένων καναλιών της περιοχής 26.965 – 27.405 ΜΗΖ.

  Απαγορεύεται η εκπομπή εκτός των ορίων 26.960-27.410 ΜΗΖ.

   

 6. Η χρήση εξοπλισμού, πομποδεκτών και παρελκομένων που δεν είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΦΕΚ 262Β’/2017. Τέτοιος εξοπλισμός, για παράδειγμα, είναι η χρησιμοποίηση συσκευών EXPORT MODELS, 10m HAM RADIO TRANSCEIVERS ή HF ALL MODE MULTIBAND HAM RADIO TRANSCEIVERS, έστω και αν μπορούν να παραμετροποιηθούν στις τεχνικές προδιαγραφές του ΦΕΚ 262Β’/2017.

  Η χρήση HAM Radio Transceivers ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!

   

 7. Η χρήση μιας διάταξης ενίσχυσης ισχύος, ενός Linear δηλαδή, είναι νόμιμη;

  Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

  Απαγορεύεται η αύξηση της ισχύος του εκπεμπομένου σήματος πέραν των νομίμων ορίων 4 Watt AM/FM και 12 Watt SSB.

  Λίγη παρελθοντολογία…

  Σε παλαιότερες εποχές μερικά κράτη κρατούσαν την ισχύ των πομποδεκτών CB 27 MHZ στο 0.5 Watt AM,/FM και στα 2 Watt SSB. Δεδομένης της ανεπάρκειας αυτών των επιπέδων ισχύος, ξεκίνησε η χρήση των γραμμικών ενισχυτών ισχύος – RF Linear Amplifiers.

  Αν και σχετικά γρήγορα η Ευρώπη υιοθέτησε την τυποποιημένη ισχύ των 4 Watt AM/FM και 12 Watt SSB, η ανεπάρκεια της ισχύος ήταν φανερή, ειδικά σε χώρες με έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον στις χώρες αυτές γίνεται χρήση γραμμικών ενισχυτών ισχύος ή Export / HAM radio models.

Εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης είναι απογοητευτικά ορεινές.

Αντίθετα, υπάρχουν χώρες όπου η τυποποιημένη ισχύς των 4 Watt AM/FM και 12 Watt SSB είναι από αρκετή έως υπεραρκετή. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου είναι επίπεδο. Εντελώς επίπεδες χώρες είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία κ.ά.

Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη είναι ορεινή, για τον λόγο αυτόν και η χρήση των γραμμικών ενισχυτών ισχύος από τους Ευρωπαίους CBers είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Γραμμικός ενισχυτής AM/FM 25 Watt.

Η ισχύος που χρησιμοποιείται δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει το κύμα εδάφους των σταθμών C.B. Υπάρχουν γραμμικοί ενισχυτές μικρής ισχύος, π.χ. 25 Watt AM/FM, που σκοπό έχουν να δώσουν μικρή αύξηση στην ισχύ του σήματος, ώστε το κύμα εδάφους να μπορέσει να ξεπεράσει ήπια φυσικά ή τεχνικά εμπόδια που εμποδίζουν την διάδοσή του στην πορεία του προς τον υπ’ όψιν ανταποκριτή.

Γραμμικός ενισχυτής AM 50 Watt.

Τα 50 Watt στο παρελθόν αποτελούσαν την standard ισχύ, ειδικά στους γραμμικούς ενισχυτές αυτοκινήτου. Το ρεύμα που τραβά κυμαίνεται γύρω στα 8-10 Ampere, που σημαίνει ότι δεν επιβάρυνε σημαντικά την μπαταρία του αυτοκινήτου και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ενισχυτής ακόμη και όταν το όχημα ήταν σταματημένο σε φανάρι. Σήμερα στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται μπαταρίες που έχουν την δυνατότητα να δώσουν ισχυρό ρεύμα, οπότε τείνουν να αντικατασταθούν από ενισχυτές μεγαλύτερης ισχύος.

Σκοπός αυτού του ενισχυτή είναι να δώσει στο κύμα εδάφους αρκετή ισχύ ώστε να μπορέσει να διαδοθεί μέσα από τους στενούς δρόμους και τα όχι ιδιαίτερα ψηλά κτίσματα των πόλεων, που τις χαρακτηρίζει η σχετικά χαμηλή δόμηση και η ύπαρξη αρκετών πλατειών, αλσών κ.λπ.

Γραμμικός ενισχυτής AM 100 Watt.

Τα 100 Watt ήταν, είναι και θα είναι από τις αγαπημένες και standard ισχύ στον κόσμο της Citizens Band 27 MHZ, τόσο για τους κινητούς όσο και για τους σταθμούς βάσεως. Τα 100 Watt έρχονται με την κατανάλωση 10 – 12 Ampere, λίγο μεγαλύτερη από την κατανάλωση του 50 Wattου ενισχυτή, και αυτός είναι από τους λόγους που τον έχει εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό. Η ισχύς των 100 Watt είναι αρκετή ώστε το κύμα εδάφους να μπορέσει να διαδοθεί μέσα σε πόλεις με αρκετά πυκνή δόμηση και με αρκετά υψηλά κτίρια. Ισχύς μεγαλύτερη από 100 Watt σε αυτοκίνητο αρχίζει να γίνεται επισφαλής και καλό είναι να αποφεύγεται, τουλάχιστον σε Ι.Χ. οικογενειακά αυτοκίνητα.

Γραμμικός ενισχυτής 500 Watt.

Ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίες, και με τις δυνατότητες ασφαλούς παροχής ρεύματος από την μπαταρία του αυτοκινήτου, στο εμπόριο υπάρχουν γραμμικοί ενισχυτές πολλών εκατοντάδων Watt. Συνήθως οι ενισχυτές αυτοί χρησιμοποιούνται σε μεγάλα οχήματα που εκτελούν μακρινά ταξίδια και περνούν από περιοχές με έντονο ανάγλυφο και πυκνή δόμηση. Τα 50 Ampere (και βάλε) που ζητούν για να λειτουργήσουν δεν δίνονται εύκολα από μια μπαταρία, ενώ τα καλώδια τροφοδοσίας είναι ειδικού τύπου, μεγάλης διαμέτρου και χαμηλής ωμικής αντίστασης. Προφανώς τέτοια ισχύς (500 – 2000 Watt) δίνει αρκετή ενέργεια στο κύμα εδάφους ώστε να διαδοθεί σε δύσκολες περιοχές.

Τυπικά οι ενισχυτές αυτοκινήτου χρησιμοποιούνται και ως ενισχυτές βάσεως, αλλά απαιτείται πολύ προσεκτική επιλογή δεδομένου ότι αν δεν υπάρχει φίλτρο στην έξοδό τους είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα σε συσκευές ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητες. Για τον λόγο αυτόν είναι προτιμότερο στο σπίτι να χρησιμοποιούνται Base Linear Amplifiers, οι ενισχυτές αυτοί έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν από το σπίτι χωρίς να ενοχλούνται οι ηλεκτρομαγνητικά ευαίσθητες συσκευές της περιοχής.

Ενισχυτής βάσεως 300 Watt ρευματοδοτούμενος από δίκτυο 230 Volt και εφοδιασμένος με φίλτρο καταστολής αρμονικών.

Στο εμπόριο υπάρχουν ενισχυτές βάσεως από πολλούς κατασκευαστές, όπως και ενισχυτές αυτοκινήτου. Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι ο θυμόσοφος λαός λέει «το φτηνό κρέας το τρώνε οι σκύλοι». Ο φτηνός ενισχυτής βάσεως ενδέχεται να μην έχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές που απαιτούνται ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα σε ευαίσθητες στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συσκευές.

Μια άλλη πρόταση: ενισχυτής βάσεως σε υψηλότερη ισχύ 600 Watt AM και 1200 SSB.

Στο απλό ερώτημα «οι γραμμικοί ενισχυτές RF προσφέρουν κάτι ή όχι;» η απάντηση είναι «Ναι»!

Οι γραμμικοί ενισχυτές ισχύος κατασκευάζονται όχι μόνο για τα κανάλια της Citizens Band αλλά και για ευρύ φάσμα συχνοτήτων (από τις πιο χαμηλές VLF έως τις πιο υψηλές, τα μικροκύματα)! Ο λόγος; Δουλεύουν και προσφέρουν λύσεις. Απλώς αυτό που προσφέρουν, με αυτό που πολλοί CBers περιμένουν, ΔΕΝ συμβαδίζουν και ας δούμε γιατί:

Η αύξηση της ισχύος εκπομπής οποιοδήποτε σταθμού προκαλεί αύξηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που εκπέμπει η κεραία του σταθμού, και προφανώς αυξάνεται η ένταση του κύματος εδάφους με το οποίο επικοινωνούν κυρίως οι σταθμοί της Citizens Band 27 MHZ.

Η ένταση του σήματος στον σταθμό λήψεως διαβάζεται στο όργανο Signal Meter, ή πιο απλά Smeter, ως εξής:

Για να αυξηθεί κατά μία μονάδα η ένδειξη στο όργανο Smeter ο μετρούμενος σταθμός θα πρέπει να αυξήσει την ισχύ του κατά τέσσερις φορές! Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δείτε τον επόμενο πίνακα:

Η αντιστοιχία αύξησης της ισχύος προς την ένδειξη του S-meter.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι δύο σταθμοί επικοινωνούν μέσω του κύματος εδάφους, σε μια περιοχή με σχετικά ήπιο γεωγραφικό ανάγλυφο, δόμηση μεσαίου ύψους, γύρω στα 18 – 22 μέτρα, και απόσταση μεταξύ των κτιρίων τα 8 – 12 μέτρα.

Με ισχύ πομποδέκτη 4 Watt, τα σήματά τους ίσα και μετά βίας φτάνουν την μία μονάδα (1 SUnit). Αν αυξήσουν την ισχύ τους στα 16 Watt, η ένδειξη στο Smeter θα ανέβει στις 2 SUnits, με 64 Watt η ένδειξη θα ανέβει στις 3 μονάδες, με 256 θα φτάσει τις 4 μονάδες, ενώ με 1 Kwatt το Smeter θα γράψει 5 μονάδες.

Βλέπετε, λοιπόν, ότι η μεταβολή της ένδειξης στο Smeter, είναι πραγματική, αλλά συνήθως δεν συμβαδίζει με τις προσδοκίες των CBers οι οποίοι έδωσαν κάποια χρήματα, περιμένοντας ότι η ένδειξη στο Smeter του ανταποκριτή τους θα φτάσει στο 9+60dB. Ας δούμε τι κερδίζει ο CBer. Αν οι σταθμοί δεν ακούγονται καθόλου μεταξύ τους χωρίς την επιπλέον ισχύ, το σήμα δηλαδή είναι μηδενικό, αρκεί η χρήση ενός μικρού ενισχυτή 16 Watt ώστε το σήμα να γίνει ακουστό, με ένδειξη στο Smeter μία μονάδα! Ο ενισχυτής, λοιπόν, δίνει την λύση ώστε οι σταθμοί που δεν ακούγονται με 4 Watt, τώρα να μπορούν να επικοινωνούν έστω και στοιχειωδώς.

Ένας γραμμικός ενισχυτής ισχύος εκπληρώνει την αποστολή του και δικαιολογεί τα χρήματά του όταν φέρνει σε επαφή δύο σταθμούς C.B. οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την κανονική ισχύ των 4 Watt, λόγω αρνητικών προς την διάδοση του κύματος εδάφους παραγόντων, όπως μεγάλη απόσταση, η πυκνή και υψηλή δόμηση, το έντονο εδαφικό ανάγλυφο κ.λπ.

Δείτε:

Σκοπός του ενισχυτή ισχύος RF είναι να φέρει σε επικοινωνία σταθμούς που με λιγότερη ισχύ δεν είχαν αυτήν την δυνατότητα.

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι οι σταθμοί C.B. μπόρεσαν να έρθουν σε επικοινωνία χρησιμοποιώντας γραμμικούς ενισχυτές με ισχύ 250 Watt, ενώ με μικρότερους ενισχυτές δεν ήταν δυνατόν να επικοινωνήσουν. Για πρακτικούς λόγους οι ενισχυτές που θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν στο παραπάνω παράδειγμα έχουν τυποποιημένη ισχύ 20, 50 ή 100, 250 Watt.

Τι συμβαίνει με το Smeter;

Το Smeter είναι ένα… βολτόμετρο! Μετρά εμμέσως την τάση που στέλνει το κεραιοσύστημά μας στην είσοδο του ραδιοτηλεφώνου μας. Ο λόγος που η μέτρηση γίνεται έμμεσα είναι επειδή απλώς το σήμα που στέλνει το κεραιοσύστημα στην είσοδο του πομποδέκτη C.B. είναι απίστευτα μικρό, δεν μπορεί να μετρηθεί με απλό βολτόμετρο, έτσι ο πιο οικονομικός τρόπος είναι να μετρηθεί έμμεσα.

Πρόκειται, λοιπόν, για βολτόμετρο που αντί να δείχνει βολτ μάς δείχνει (S)ignal Units (μονάδες μέτρησης της έντασης τους σήματος που λαμβάνουμε). Η μονάδες μέτρησης είναι εύκολο να κατανοηθούν και να απομνημονευθούν. Για φανταστείτε σε μια συνομιλία να γίνει η εξής ανταλλαγή control:

«Μάκης: Γιάννη, με τι σήμα με ακούς;

Γιάννης: Σε ακούω ΜΗΔΕΝ ΟΚΤΩ, ΕΠΙ ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΗ ΒΟΛΤ.

Εμένα πώς με ακούς;

Μάκης: Γιάννη, μια χαρά! ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑ, ΕΠΙ ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝ

ΕΚΤΗ ΒΟΛΤ.

Διακοπή!..

Γιάννης: Ο Διακόπτης.

Μπάμπης: Γεια σας παιδιά, και για εμένα ένα controlάκι, αν είναι εύκολο.

Γιάννης: Για σου Μπάμπη, σε ακούω ΜΕΙΟΝ 63 ΝΤΙ ΜΠΙ ΕΜ (-63dBm), εσύ,

Μάκη, πώς τον ακούς;

Μάκης: Μπάμπη μου, σε χαιρετώ, σε ακούω ΜΕΙΟΝ 103 ΝΤΙ ΜΠΙ ΕΜ

(-103 dBm)».

Αν υπάρχει ένας από εσάς που διαβάζει αυτές τις γραμμές και νομίζει ότι μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πώς ακούγεται ο κάθε σταθμός C.B. σε κάποιον άλλον, να μου το πει και κερδίζει μια συνδρομή στον ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ.C.B. πληρωμένη από εμένα!

Οι μονάδες (S) είναι o εύκολος τρόπος να γίνει αντιληπτή η ένταση των σημάτων με τα οποία ακούγονται οι σταθμοί C.B. Aς δούμε τις ίδιες συνομιλίες με μονάδες (S):

«Μάκης: Γιάννη, με τι σήμα με ακούς;

Γιάννης: Σε ακούω 3 μονάδες. Εμένα πώς με ακούς;

Μάκης: Γιάννη, μια χαρά! 5 μονάδες.

Διακοπή!..

Γιάννης: Ο Διακόπτης.

Μπάμπης: Γεια σας, παιδιά, και για μένα ένα controlάκι, αν είναι εύκολο.

Γιάννης: Γεια σου, Μπάμπη, σε ακούω 9+10 dB, εσύ, Μάκη, πώς τον ακούς;

Μάκης: Μπάμπη μου, σε χαιρετώ, σε ακούω 4 μονάδες».

Ε; Η μέρα με την νύχτα!

Ας δούμε, τώρα, ένα Smeter πώς είναι βαθμολογημένο.

Σε κάθε Smeter το πρώτο τμήμα, που λέγεται και γραμμικό, είναι βαθμολογημένο από το 1 έως το 9. Η αρίθμηση 1-9 αφορά της μονάδες Signal, δηλαδή αυτό που λέμε όταν δίνουμε control «σε ακούω 3S ή 3 σήματα ή 3 μονάδες (S)».

Το γραμμικό, πρώτο τμήμα του S-meter.

Το δεύτερο τμήμα του οργάνου λέγεται λογαριθμικό και είναι βαθμολογημένο από 1-60dB για τα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 ΜΗΖ και για τους ραδιοερασιτεχνικούς πομποδέκτες ΗΑΜ. Είναι το τμήμα του οργάνου που όταν δίνουμε control το αναφέρουμε ως +dB (δηλαδή πλας ντι μπι). Παράδειγμα: «σε ακούω 9 μονάδες (η ένδειξη του πρώτου τμήματος του Smeter) πλας 20 ντι μπι (το δεύτερο τμήμα του οργάνου), 9+20dB». Δηλαδή στην πραγματικότητα, δίνουμε δύο ραπόρτα: την ένδειξη του πρώτου τμήματος του οργάνου (9 μονάδες) και τα dB του δεύτερου τμήματος του οργάνου. Άρα το control 9+20dB στην πραγματικότητα εννοεί «σε ακούω 9 μονάδες S και 20 dB».

Το λογαριθμικό τμήμα του S-meter. Οι ενδείξεις του χωρούν δυόμιση φορές τις ενδείξεις του γραμμικού πρώτου τμήματος.

Ενώ στο γραμμικό κομμάτι του Smeter η ένδειξη αυξάνει σταθερά μία μονάδα για κάθε διπλασιασμό της τάσης εισόδου, στο δεύτερο λογαριθμικό κομμάτι αυτό δεν ισχύει. Η αύξηση της ένδειξης αυξάνει λογαριθμικά, δηλαδή χρειάζεται κατά πολύ μεγαλύτερη τάση από τον γραμμικό διπλασιασμό, για να αυξηθεί η ένδειξη κατά μια μονάδα. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολα αυξάνει η ένδειξη του οργάνου στα dB, θα κάνουμε μια εντελώς ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ, αλλά εύκολα κατανοητή προσέγγιση.

Το σύνολο των ενδείξεων του αναλογικού πρώτου τμήματος ισοδυναμεί με 24 dB (δηλαδή 9S=24 dB). Επομένως στις ενδείξεις 0-60 dB του δεύτερου τμήματος χωρούν χονδρικά περίπου δυόμιση φορές οι ενδείξεις του πρώτου γραμμικού τμήματος. Αν σε μια συνομιλία λέτε: «συνάδελφε… καμπανίζεις, σε ακούω 9 μονάδες», διότι το σήμα του είναι πραγματικά ισχυρό, στο κομμάτι των λογαριθμικών ενδείξεων χωρούν δυόμιση «καμπανιστές» 9άδες σημάτων.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο δύσκολα ανεβαίνει η ένδειξη στο λογαριθμικό κομμάτι.

Αυτό, λοιπόν, εξηγεί, γιατί ανοίγοντας έναν γραμμικό ενισχυτή ισχύος βλέπουμε να αυξάνει «εύκολα» η ένδειξη των μονάδων S, ενώ όταν το σήμα βρίσκεται στο κόκκινο κομμάτι των dB η ένδειξη αυξάνει πολύ πιο «δύσκολα».

ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ RF LINEAR AMPLIFIER.

Γραμμικός ενισχυτής ισχύος κατάλληλος για την περιοχή 25-30 ΜΗΖ.

Διαβάζοντας ο αναγνώστης τις προηγούμενες σελίδες ενδέχεται να σχηματίσει την εντύπωση ότι πλέκω το εγκώμιο των γραμμικών ενισχυτών ισχύος και κατά κάποιον τρόπο, έμμεσα, προτρέπω τον αναγνώστη CBer να τους χρησιμοποιήσει και να παρανομήσει.

ΛΑΘΟΣ!

Εκείνο το οποίο έκανα είναι να δώσω την γενική εικόνα χρησιμότητας των ενισχυτών ισχύος. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε CBer, έχει δικαίωμα στην γνώση, ιδιαίτερα την τεχνική, και επίσης έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει ενσυνείδητα την οδό της νομιμότητας ή της παρανομίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του.

Στην περιοχή επαγγελματικής χρήσης 25-26 ΜΗΖ η χρήση των EXPORT MODELS και των ενισχυτών ισχύος είναι συνηθισμένη.

Οι γραμμικοί ενισχυτές ισχύος δεν χρησιμοποιούνται μόνο από CBers, αλλά και από άλλους χρήστες της περιοχής συχνοτήτων 25–30 ΜΗΖ. Τους χρήστες αυτούς τους έχω ήδη αναφέρει στην αρχή του άρθρου και είναι κατά κύριο λόγο οι ίδιοι που χρησιμοποιούν τα EXPORT MODELS, για επαγγελματικές κυρίως εφαρμογές.

Το πρόβλημα που δημιουργεί το Linear.

Ο λόγος που απαγορεύεται η χρήση των γραμμικών ενισχυτών ισχύος είναι επειδή μπορεί μεν να λύνουν το πρόβλημα επικοινωνίας δύο σταθμών C.B. όμως δημιουργούν πρόβλημα ή και διακόπτουν τελείως την επικοινωνία σε όλους τους άλλους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω τους.

Αν, λοιπόν, γύρω από τους ανταποκρινομένους με την χρήση Linear σταθμούς υπάρχουν άλλοι 5-10 σταθμοί C.B, λύθηκε ένα πρόβλημα επικοινωνίας αλλά δημιουργήθηκαν 5–10 νέα προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό;

Οι ραδιοσταθμοί C.B,χρησιμοποιούν ομοιοκατευθυντικές κεραίες, οι οποίες ακτινοβολούν γύρω από τον εαυτό τους ομοιόμορφα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής του σταθμού.

ΟΛΕΣ οι πανκατευθυντικές κεραίες, π.χ. λ/4, λ/2 κ.λπ., εκπέμπουν όπως δείχνει ο «λουκουμάς» στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η κεραία.

Όσο πιο μεγάλη είναι η ισχύς εκπομπής τόσο μεγαλύτερο είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργεί η κεραία γύρω της. Κάθε κεραία ραδιοσταθμού C.B. 27 MHZ που δέχεται αυτήν την ηλεκτρομαγνητική εκπομπή, την μετατρέπει σε εναλλασσόμενο ρεύμα ίδιας συχνότητας με την συχνότητα του καναλιού που εκπέμπει η κεραία. Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι το σήμα του σταθμού που ακούμε, και την έντασή του την μετρά το Smeter, όπως περιγράψαμε πιο πάνω.

Ας δούμε στο επόμενο σχήμα πώς επηρεάζονται οι σταθμοί C.B. που βρίσκονται μέσα στο πεδίο εκπομπής μιας ομοιοκατευθυντικής κεραίας. Στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται ο σταθμός που χρησιμοποιεί το LINEAR, στο συγκεκριμένο παράδειγμα εγώ, ο 18 SV 100, είμαι ο σταθμός με την παραβατική συμπεριφορά και βρίσκομαι στο κέντρο του οριζόντιου διαγράμματος ακτινοβολίας της κεραίας.

Από την εκπομπή μου, λόγω γειτνίασης μαζί μου, θα επηρεαστούν άμεσα οι σταθμοί που βλέπετε: 18SV101, 112, 117, 159 και 1223, οι οποίοι προφανώς δεν φταίνε σε τίποτα! Δηλαδή, ανοίγοντας το Linear δημιουργώ πρόβλημα σε 5 γειτονικούς μου σταθμούς! Απαράδεκτο, αντικοινωνικό, απολύτως εγωιστικό!

Αντίστοιχα ο αγαπητός μου φίλος, συνάδελφος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (18 SV 1233), ανοίγοντας το δικό του Linear επηρεάζει όλους τους γειτονικούς του σταθμούς. Δείτε το επόμενο σχήμα:

2 επικοινωνούν, 16 ενοχλούνται!

Τι φταίει για το φαινόμενο της διακοπής ή παρενόχλησης των επικοινωνιών C.B. όταν χρησιμοποιούνται Linear;

Μα… τα ίδια τα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολύ ισχυρά σήματα που αναπτύσσουν τα Linear στην είσοδό τους! Τεχνικά, το πρόβλημα το έχουν οι ίδιες οι συσκευές C.B. και όχι τα Linear!

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Τα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ είναι συσκευές σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να λειτουργούν εκπέμποντας μικρές ισχύ, 4 Watt AM/FM και 12 Watt SSB, και να δέχονται αντίστοιχα σήματα μικρής έντασης που προέρχονται από τις αντίστοιχης ισχύος εκπομπές των ανταποκριτών τους.

Ένα υπέροχο τεχνολογικό θαύμα, που όμως δεν συμπαθεί τα ισχυρά σήματα από τα Linear!..

Με λίγα λόγια, τα ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ έχουν δέκτες σχεδιασμένους και κατασκευασμένους να δέχονται σήματα από πομπούς ισχύος 4 Watt AM/FM και 12 SSB. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν ανοίξει κάποιο Linear με 350 ή με 500 Watt, τα ραδιοτηλέφωνα δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτά τα τεράστια για τις δικές τους τις δυνατότητες σήματα.

«Linear, εκπέμπει Linear στην γειτονιά; Δεν το κατάλαβα!..».

Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Οι πομποδέκτες C.B. 27 MHZ είναι κατασκευασμένοι να τοποθετηθούν σε ένα αυτοκίνητο του οποίου η κεραία έχει απολαβή πάντοτε μικρότερη από 0 dΒd ή στο σπίτι και να συνδεθούν με κεραία η οποία σε καμιά περίπτωση (για την ζώνη των 27 ΜΗΖ) δεν έχει απολαβή μεγαλύτερη από 10-12 dBd.

Αν τα 10-12 dBd φαίνονται πολλά, για ισχύ 4 – 12 Watt δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η εκπεμπομένη ισχύς είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν, οπότε το εμφανιζόμενο σήμα στην είσοδο του δέκτη είναι τόσο δυνατό ώστε δεν μπορούν τα κυκλώματα λήψεως να το διαχειριστούν.

Άλλο «σχεδιάζω και κατασκευάζω δέκτη να δέχεται μικρής έντασης σήματα», άλλο «σχεδιάζω και κατασκευάζω δέκτη ικανό να δέχεται σήματα μεγάλης έντασης». Η επικοινωνία των πολιτών στην Citizens Band 27 ΜΗΖ υλοποιείται με μικρής έντασης ισχύ, έτσι έχει σχεδιαστεί και νομοθετηθεί. Αντίστοιχα οι συσκευές C.B. είναι σχεδιασμένες να διαχειρίζονται άριστα μικρής έντασης σήματα, συνήθως 1-7 μονάδες, με συχνές και σχετικά βαθιές διαλείψεις.

Δείτε την ευκρίνεια του οργάνου στα σήματα 1-7 μονάδες.

Αν παρατηρήσετε τα Smeter των ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ θα δείτε ότι η πιο λεπτομερής περιοχή ενδείξεων είναι συνήθως μεταξύ 1–7 μονάδων, και σε πάρα πολλά το Smeter σταματά συχνά στα +20dB, ακριβώς επειδή είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα να δέχονται μικρά σήματα, και για τις δυνατότητές τους σήματα πάνω από 9 μονάδες είναι οριακώς ισχυρά. Το +20 από μόνο του δείχνει το άνω όριο των σημάτων. Φανταστείτε τι συμβαίνει όταν δέχονται σήματα της τάξεως του +20 ή +40 ή ακόμη και +60dB από το Linear του εγωιστή γείτονα ή συμπολίτη. Οι δέκτες των C.B., μη δυνάμενοι να διαχειριστούν αυτά τα μεγάλα σήματα, έρχονται σε μη γραμμική λειτουργία των κυκλωμάτων τους, δεν είναι σε θέση να λάβουν μόνον την εκπομπή του ανταποκριτή τους στο επιλεγμένο κανάλι επικοινωνίας, π.χ. στο 14, αλλά μαζί με τα σήματά του λαμβάνουν μη επιθυμητές παρεμβολές, Splatters, από την εκπομπή του σταθμού που χρησιμοποιεί το Linear.

Προσπαθήστε τα Image Rejection και Adjacent Channel Rejection να έχουν μεγάλη τιμή. Το C.B. σας θα ακούει λιγότερα Splatters!

Αποτέλεσμα αυτού είναι, είτε λόγω αυτών των παρεμβολών να χάνεται μέρος της εκπομπής του ανταποκριτή μας είτε να αδυνατεί ολοκληρωτικά ο δέκτης του ραδιοτηλεφώνου μας να λάβει και να αποδιαμορφώσει την εκπομπή του. Ο βαθμός της παρεμβολής – παρενόχλησης εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

 1. Τις δυνατότητες του δέκτη.

 2. Την ισχύ του Linear.

 3. Την απόσταση παρεμβαλόμενου σταθμού σε σχέση με το Linerar.

 4. Την απόσταση των καναλιών επικοινωνίας (όσο πιο κοντά τόσο χειρότερα).

 5. Την απολαβή των κεραιών εκπομπής – λήψεως.

Πικρές αλήθειες…

Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο ακριβό και αν είναι το ραδιοτηλέφωνο C.B. 27 ΜΗΖ που αγοράσατε παραμένει…. C.B. Έστω και αν το βαφτίσουν Export Model ή 10m CB radio ή το αποκαλέσουν με διάφορα ευφάνταστα ονόματα, το C.B. είναι C.B. Μπορεί το Α να είναι καλύτερο από το B, και το Γ καλύτερο και από τα δύο, αλλά δεν αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα.

Θαύμα τεχνολογίας! Αλλά ανίσχυρο να αντιμετωπίσει τα Linear.

Ναι, ένα ακριβό C.B. 27 ΜΗΖ μπορεί να έχει καλύτερο δέκτη από κάποιο φτηνότερο, ναι, μπορεί να έχει κάποια ρυθμιστικά που ενδέχεται να βοηθούν στην μείωση των παρενοχλήσεων από τους σταθμούς με Linear, αλλά τελικά η λήψη θα είναι προβληματική ή θα διακοπεί τελείως.

Λειτουργεί άψογα! Αλλά κάνει την ζωή δύσκολη στα ανίσχυρα να το αντιμετωπίσουν CB 27 MHZ two way radio.

Μόνη λύση, μην χρησιμοποιείτε Linear, οι δέκτες των C.B. 27 MHZ two way radio δεν τα αντέχουν. Αν δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσετε χωρίς την χρήση Linear, ίσως είναι καιρός να αλλάξετε τρόπο επικοινωνίας. Δόξα τω Θεώ, σήμερα υπάρχουν εναλλακτικές νόμιμες λύσεις για όλα! Ψάξτε, ρωτήστε, και θα βρείτε!

Η ραδιοερασιτεχνική άδεια εισαγωγικού επιπέδου ίσως είναι η νόμιμη λύση!

Τι απαγορεύεται να εκπέμπετε από έναν ραδιοσταθμό C.B. 27 MHZ.

Απαγορεύεται η μετάδοση μουσικής.

Υπάρχουν πάρα πολλοί CBers, σε όλον τον κόσμο, που θεωρούν ότι το ραδιοτηλέφωνό τους είναι προέκταση του εαυτού τους και μέσω αυτού μοιράζονται με τους άλλους ραδιοφίλους τους, όχι μόνον προσωπικές πληροφορίες, ανακοινώσεις, γενικότερες συζητήσεις, τεχνικού ή όχι περιεχομένου, αλλά και την ψυχική τους κατάσταση.

Απαγορεύεται η μετάδοση μουσικής.

Η ψυχική κατάσταση και διάθεση εκφράζεται και με την μετάδοση μουσικής. Αυτό το φαινόμενο το ζούμε στην Ελλάδα με τους ραδιοπειρατικούς σταθμούς των μεσαίων κυμάτων ή των FM, όμως και σε άλλες ερασιτεχνικές συχνότητες ή ειδικά ραδιοδίκτυα η μουσική ακούγεται, όχι συχνά, αλλά ακούγεται.

Γιατί όμως απαγορεύεται η μουσική στα κανάλια της Citizens Band 27 MHZ;

Κατ’ αρχάς επειδή η Citizens Band 27 MHZ είναι υπηρεσία για την κάλυψη προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακων αναγκών και παροχής τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών. Και δεύτερον, διότι η εκπομπή μουσικής δημιουργεί πλήθος Splatters που πολλές φορές αγγίζει ακόμη και τα 3 κανάλια επάνω και κάτω από το κανάλι απ’ όου εκπέμπεται η μουσική. Όλοι λίγο-πολύ έχουμε ζήσει το φαινόμενο κάποιος παραβατικός CBer να εκπέμπει μουσική και να ακούμε τις πλευρικές του εκπομπές +/- 3 κανάλια επάνω και κάτω από το κανάλι απ’ όπου εκπέμπεται η μουσική.

Οι πλευρικές ενός σήματος FM είναι περισσότερο περίπλοκες από του σήματος ΑΜ.

Η ενόχληση εξαρτάται:

 1. Από την ένταση του λαμβανομένου σήματος μουσικής

 2. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δέκτη.

 3. Από τον βαθμό της υπερδιαμόρφωσης / παραμόρφωσης του διαμορφωμένου σήματος.

 4. Αν η εκπομπή είναι σε AM ή FM (σε ΑΜ η διαμόρφωση δημιουργεί λιγότερα Splatters σε σχέση με την διαμόρφωση FM).

Η ενόχληση εξαρτάται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του C.B. 27 MHZ.

Επομένως η εκπομπή μουσικής, έστω και ολιγόλεπτη, απαγορεύεται επειδή το λέει ο νόμος και επειδή δημιουργεί Splatters και ενοχλεί ή και διακόπτει την επικοινωνία των CBers που χρησιμοποιούν κοντινά – σε σχέση με το κανάλι απ’ όπου εκπέμπεται η μουσική – κανάλια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είστε υπερήφανοι για την υποδειγματική συμπεριφορά της αξιοζήλευτης από όλους ελληνικής κοινότητας των CBers. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση! Όλοι οι ξένοι έχουν εμάς ως παράδειγμα. Έχουμε αυτοπειθαρχία, αυτοσεβασμό και εξαιρετική κοινωνική συμπεριφορά. Δεχόμαστε συγχαρητήρια, και πλέον παίρνουν μαθήματα συμπεριφοράς από εμάς.

Απαγορεύεται απολύτως η εκπομπή της μουσικής στους 27 ΜΗΖ

Το σήμα με υπερδιαμόρφωση 150% δημιουργεί Splatters στα κανάλια επάνω και κάτω από το κανάλι εκπομπής.

Σας θυμίζω τα πολλά προβλήματα που είχαν Βέλγοι και Ολλανδοί με τους CBers που εξέπεμπαν μουσική χωρίς συστολή και σεβασμό προς τους άλλους CBers. Οι περίφημοι σταθμοί Radio Belinda και Radio Elvira από το Βέλγιο και από την Ολλανδία που δημιουργούσαν προβλήματα σε όλους τους Ευρωπαίους όταν άνοιγε η διάδοση.

Φυσικά δεν συζητούμε για τους γείτονες από την Τουρκία που έβαζαν από αμανέδες μέχρι ηλεκτρονική μουσική… Χρειάστηκαν σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά των Αρχών να σταματήσει αυτό το αντικοινωνικό φαινόμενο. Τους βάλαμε τα γυαλιά, μας βγάζουν το καπέλο. Έτσι είναι!

Δεν είναι νόμιμη η εκπομπή φωνητικών προγραμμάτων.

Δεν είναι νόμιμο να εκπέμπονται στην Citizens Band 27 ΜΗΖ φωνητικά προγράμματα οποιουδήποτε είδους. Τέτοια προγράμματα είναι:

 1. Διαφημίσεις κάθε είδους οικονομικών αγαθών με μουσικό «χαλί» ή χωρίς. Οικόπεδα, ηλεκτρικές συσκευές, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.

 2. Φωνητικά προγράμματα που αφορούν ή προβάλλουν ή συκοφαντούν θέματα πολιτικής, θρησκείας, οικολογίας, κουλτούρας, συνηθειών ή δράσεως ομάδων, λαών κ.λπ.

 3. Φωνητικά προγράμματα συντροφιάς, με μουσική ή χωρίς, που απευθύνονται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες οδηγούς ή υπαλλήλους κάθε είδους, νοικοκυρές κ.λπ. ΤΟ C.B. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

 4. Φωνητικά προγράμματα προβολής δραστηριοτήτων κάθε είδους Συλλόγων, π.χ. Εθελοντικών οργανώσεων, φυσιολατρικών Συλλόγων, φιλολογικών ομίλων, ομάδων σκεπτικιστών κ.λπ.

 5. Οτιδήποτε ξεφεύγει από την ανταλλαγή προσωπικών ή τεχνικών πληροφοριών και παροχής βοήθειας σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

Είναι νόμιμη η χρήση ραδιοτηλεφώνου C.B. 27 MHZ σε πλοίο;

Ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο καπετάνιος του πλοίου.

Για τον λόγω αυτό, καλό είναι να πάρετε το φορητό μαζί σας και να το δείξετε στον πλοίαρχο, μαζί με την ταυτότητα μέλους του συλλόγου. Συνήθως ο καπετάνιος ρωτά αν η χρήση του επηρεάζει δυσμενώς το ραδιοτηλέφωνο VHF Marine του πλοίου. Αν η δοκιμή αποδείξει ότι δεν το επηρεάζει, συμφωνεί με την χρήση του, διαφορετικά την απαγορεύει.

Ζητήστε άδεια από τον πλοίαρχο για την χρήση C.B.

Το ίδιο ισχύει και για την χρήση ραδιοτηλεφώνου C.B. mobile. Προσωπική μου άποψη είναι να μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε mobile C.B. σε πλοίο, ειδικά σε πλοίο της γραμμής με επιβάτες. Όλοι οι περίεργοι επιβάτες θα σας πολιορκήσουν, θα ρωτούν αν κινδυνεύουν από την ραδιενέργεια (!) που εκπέμπει και θα κάνουν παράπονα στο πλήρωμα. Το φορητό είναι η καλύτερη λύση.

Το φορητό CB 27 MHZ είναι η καλύτερη επιλογή για επικοινωνία από πλοίο.

Σε αεροπλάνο επιτρέπεται η χρήση ραδιοτηλεφώνου C.B. 27 MHZ;

Σε αεροπλάνο απαγορεύεται η χρήση του εντελώς! Ακόμη και αν το επιτρέπει ο κυβερνήτης του, το απαγορεύει ο νόμος. Επομένως ΟΧΙ. Δεν επιτρέπεται η χρήση ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ στα αεροσκάφη.-

Απαγορεύεται η χρήση C.B. 27 MHZ στα αεροσκάφη.

Επιτρέπεται όμως σε αεραθλητικά αεροσκάφη ή σε άλλες πτητικές συσκευές, για παράδειγμα σε μηχανοκίνητα ή όχι, δελταπτέρυγα, αλεξίπτωτα πλαγιάς κ.ά.

Σε αεραθλητικές συσκευές επιτρέπεται η χρήση ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ.

Απαγορεύεται η χρήση ψευδών διακριτικών κλήσεως.

Η χρήση των διακριτικών κλήσεως τα οποία ανήκουν σε CBers (είτε μέσω αδειών παλαιού τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε νέου τύπου από Σύλλογο), από οποιονδήποτε εκτός από τον ίδιον τον CBer, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!

Τα παλαιού τύπου διακριτικά έχουν δοθεί σε CBers οι οποίοι τα έλαβαν μέσω της προβλεπόμενης από τον τότε νόμο αδείας, τα νεότερα διακριτικά έχουν εκχωρηθεί νόμιμα από τον Σύλλογο στον οποίον ανήκουν. Προσοχή! Οι Σύλλογοι είναι νομικές οντότητες οι οποίες λειτουργούν με άδεια Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου και έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Τα διακριτικά των πάσης φύσεως ομάδων ή DX Group τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση δεν εμπίπτουν σε αυτήν την διάταξη.

Απαγορεύεται:

1. η μετάδοση πάσης φύσεως ψευδών η ανεξακρίβωτων ειδήσεων

Η συχνότερη ψευδείς είδηση: αναμένεται μεγάλος σεισμός…..

2. ή διαφημίσεων

Η πιο συνηθισμένη διαφήμιση: ενοικιαζόμενα.

3. ή μουσικής

Η μουσική είναι υπέροχη! αλλά όχι από τα κανάλια του C.B. 27 MHZ.

4. ή οποιασδήποτε μορφής προπαγάνδας

Σεβόμαστε κόμματα και ιδέες, αλλά κρατούμε την προπαγάνδα εκτός καναλιών!

5. καθώς και κάθε επικοινωνία που εξυπηρετεί επαγγελματική δραστηριότητα

Απαγορεύεται η επαγγελματική χρήση των καναλιών του C.B.

6. απαγορεύεται επίσης η μετάδοση ύβρεων

Παλιο@#$%^&* που θα μου πεις δεν σου αρέσει η διαμόρφωσή μου!..

7. εκφράσεων ή μηνυμάτων που αντίκειται στην δημόσια τάξη

Ο καθένας έχει τις απόψεις του, είναι σεβαστές, αλλά δεν αφορούν τον χώρο των ραδιοκυμάτων της Citizens Band 27 MHZ.

8. ή προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλο, την φυλή, τις πολιτικές ή

θρησκευτικές πεποιθήσεις

Ποτέ δεν προσβάλλουμε τον ανταποκριτή μας.
Αδιαφορούμε για το φύλο του ανταποκριτή μας.
Δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα του δέρματος, αλλά η προσωπικότητα του ανταποκριτή μας.
Σεβόμαστε τις πολιτικές πεποιθήσεις των συμπολιτών μας, αλλά δεν συζητούμε για αυτές στα κανάλια της Citizens Band 27 MHZ.
Η διαφορετική προσέγγιση του θείου, δεν μας αφορά. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, σεβόμενος την θρησκεία των άλλων.

Ακούω τυχαία σε κάποιο κανάλι του C.B. μου μια μη ερασιτεχνικής υφής επικοινωνία. Μπορώ να δώσω τις πληροφορίες που άκουσα σε εφημερίδες, ιστοτόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ;

Ακούω, αλλά σέβομαι το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η απάντηση είναι ΟΧΙ! Οποιαδήποτε πληροφορία ακούτε στα κανάλια της Citizens Band 27 MHZ δεν επιτρέπεται να την μοιραστείτε με άλλους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επιβαρυντικές συνθήκες για τους σταθμούς που ακούσατε. Εδώ ισχύει το «ακούω αλλά δεν μιλώ, δεν κοινοποιώ, τα κρατώ για τον εαυτό μου». ΝΟΜΟΣ! Ενδεχομένως η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών να κινήσει νομικές ή άλλες απρόβλεπτες και επικίνδυνες διαδικασίες.

Σέβομαι και τηρώ το απόρρητο των επικοινωνιών.

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση, με οποιονδήποτε τρόπο, της ομαλής

ανταπόκρισης άλλων ραδιοσταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Η παρεμβολή ή «πάτημα» οδηγεί σε παρεμπόδιση ή και διακοπή της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των σταθμών που επικοινωνούν σε κάποιο κανάλι. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά που οδηγεί σε εκνευρισμό των χειριστών των συνομιλούντων σταθμών, απώλεια της σοβαρότητας της υπηρεσίας Citizens Band 27 MHZ και πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες.

Παρεμβολές στα κανάλια #1, #9, #11, #19 και #40 είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες και – κάποιες φορές – επικίνδυνες καταστάσεις. Δείξτε σεβασμό στους ανταποκριτές των καναλιών όποιοι και αν είναι και μην παρεμβαίνετε στις επικοινωνίες τους για κανέναν λόγο.

Μην ξεχνάτε ότι οι CBers δεν είναι ιδιοκτήτες των καναλιών C.B. αλλά χρήστες συγκεκριμένων συχνοτήτων τις οποίες το αρμόδιο Υπουργείο τούς εκχώρησε. Η επιτήρηση και η εκχώρηση των συχνοτήτων είναι αρμοδιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών. Επομένως οι CBers δεν παρεμβαίνουν σε ανταποκρίσεις που δεν τους αφορούν, αλλά αναφέρουν το γεγονός στην Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων Τηλεπικοινωνιών.

Ποια είναι η συμπεριφορά των CBers σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης;

Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κ.ά.) οι χειριστές ραδιοτηλεφώνων CB επιτρέπεται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες

δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού.

Ομάδες Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών
(Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ.) του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B.

Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων επικοινωνιών.

Σε περίπτωση που γίνει κάποια φυσική καταστροφή οι σταθμοί που διαβιβάζουν πληροφορίες ή συντονίζουν ενέργειες έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας.

Προσοχή!

Άλλο πράγμα είναι η προτεραιότητα και άλλο πράγμα η αποκλειστικότητα.

Προτεραιότητα σημαίνει ότι οι σταθμοί που διαβιβάζουν ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης ή συντονισμού ενεργειών, όταν διαβιβάζουν έχουν προτεραιότητα στην χρήση του καναλιού. Στον νεκρό χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης το κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποια λιγότερο σοβαρή χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα ελεύθερα κανάλια.

Πολύ καλή κεραία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι οι σταθμοί Α και Β μεταδίδουν πληροφορίες που αφορούν μετακίνηση τραυματιών από το σημείο κάποιου συμβάντος έως το νοσοκομείο ενώ δεύτερη ομάδα, που την αποτελούν οι σταθμοί Γ και Δ, ασχολείται με την μεταφορά υγειονομικού υλικού από το νοσοκομείο στο σημείο συμβάντος.

Μετατροπή κεραίας mobile σε κεραία βάσεως.

Οι επικοινωνίες των σταθμών Α και Β που αφορούν πληροφορίες μετακίνησης τραυματιών από το σημείο του συμβάντος, έως το νοσοκομείο, προφανώς είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ανθρώπινη ζωή και έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις επικοινωνίες των σταθμών Γ και Δ οι οποίοι απλώς συντονίζουν την μεταφορά φορείων, επιδέσμων και γενικά υλικών που σχετίζονται με το συμβάν μεν, αλλά όχι άμεσα με την ανθρώπινη ζωή.

Κρεμάστε ένα δίπολο από ένα κλαδί και έχετε μια πολύ καλή κεραία εκτάκτων αναγκών.

Οι συνομιλίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σύντομες, περιεκτικές και εύκολα κατανοητές, ώστε το κανάλι να απελευθερώνεται το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτές οι επικοινωνίες απαιτούν προηγούμενη εξάσκηση από τα μέλη των Ομάδων Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, αλλά ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ CBer που δεν είναι ενταγμένος στις Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ., διότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ΟΛΟΙ οι CBers θα εμπλακούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.

Εκπαίδευση Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ. στο Πάρκο Τρίτση.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιούνται ΟΛΑ τα κανάλια, ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι. Ο τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας είναι κάτι που υποτίθεται ότι θα γίνει με την συνεργασία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται και των CBers.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ CBers ΕΙΝΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.

Είναι νόμιμο οι ραδιοερασιτέχνες και οι CBers να επικοινωνούν μεταξύ τους;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ!

Η επικοινωνία των CBers με τους ραδιοερασιτέχνες είναι απολύτως νόμιμη, σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, μέσα στα εκχωρηθέντα προς το παρόν κανάλια της Citizens Band 27 MHZ, στην περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 26.965 ΜΗΖ – 27.405 ΜΗΖ

Κατά την διάρκεια της «φιλοξενίας» των ραδιοερασιτεχνών στην Citizens Band 27 ΜΗΖ θα χρησιμοποιούν τα διακριτικά τους, και οι CBers τα δικά τους. Οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται στις επιτρεπόμενες διαμορφώσεις ΑΜ, FM, SSB, αλλά όχι CW.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι CBers ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ 26.965 – 27.405 ΜΗΖ. Αυτό είναι ξεκάθαρο!

Είναι νόμιμη η χρήση ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ από αλλοδαπούς;

Οι αλλοδαποί από την πλευρά της Citizens Band 27 MHZ, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Σε αυτούς που είναι πολίτες χωρών οι οποίες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής

Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT) ή χώρας που δεν

ανήκει στη CEPT αλλά εφαρμόζει την απόφαση ECC Decision (11)03 «The

harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment»,

 1. Και στους πολίτες οι χώρες των οποίων ΔΕΝ είναι μέλη της Ευρωπαϊκής

Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT) ή χωρών που δεν

ανήκει στη CEPT και ΔΕΝ εφαρμόζει την απόφαση ECC Decision (11)03

«The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio

equipment»,

Οι υπήκοοι των παρακάτω χωρών ΜΠΟΡΟΥΝ να χρησιμοποιήσουν ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ:

Οι υπήκοοι όλων των άλλων χωρών δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουν ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ.

Οι υπήκοοι των χωρών που τους επιτρέπεται η χρήση ραδιοτηλεφώνων C.B. 27 MHZ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμό λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (C.B.), ΦΕΚ 262Β’/2017.

Σε περίπτωση ελέγχου τι γίνεται;

Σε αντίθεση με όλα όσα διαδίδουν διάφοροι «φωτεινοί παντογνώστες», η χρήση των ραδιοτηλεφώνων Cizizens Band 27 MHZ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΔΟΤΗ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΏΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Στον κανονισμό, λοιπόν, προβλέπεται ο έλεγχος των ραδιοσταθμών C.B. 27 MHZ οπότε ο χρήστης CB ή ο υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού CB είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο του σταθμού του από τα αρμόδια όργανα και να παρέχει στις αρμόδιες Αρχές, εάν και εφ’ όσον του ζητηθεί, κάθε τεχνική πληροφορία για τον σταθμό του.

Ας εξηγήσουμε λίγο το να παρέχει στις αρμόδιες Αρχές, εάν και ε φ’ όσον του ζητηθεί, κάθε τεχνική πληροφορία για τον σταθμό του.

Συνήθως οι τεχνικές πληροφορίες αφορούν:

 1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πομποδέκτη.

 2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας.

 3. Υψομετρικό έλεγχο κεραίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε πομποδέκτη εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, για τον λόγο αυτόν το εγχειρίδιο θα πρέπει να συνοδεύει πάντοτε τον πομποδέκτη. Το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγχειριδίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, και το πλήθος των πληροφοριών που περιέχεται σε αυτό είναι υπέρ το δέον αρκετό να καλυφθεί τεχνικά ο CBer.

Μέσω του εγχειριδίου αποδεικνύεται ότι ο ελεγχόμενος πομποδέκτης είναι ραδιοτηλέφωνο C.B. 27 MHZ και όχι κάτι διαφορετικό, π.χ. πομποδέκτης VHF Marine. Έστω ότι ο ελεγχόμενος πομποδέκτης είναι ο ΑΕ 6110.

Από το εξώφυλλο ακόμη, αποδεικνύεται ότι ο ελεγχόμενος πομποδέκτης και το εγχειρίδιο που παρουσιάζει ο κάτοχος του πομποδέκτη είναι σε πλήρη αντιστοιχία. Δηλαδή, το εγχειρίδιο που παρουσιάζει ο κάτοχος του ελεγχόμενου πομποδέκτη περιγράφει την λειτουργία, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και δεν ανήκει σε κάποια άλλη συσκευή.

Από το εξώφυλλο, επίσης, αντλείται η πληροφορία ότι η συσκευή είναι C.B. Radio και όχι κάτι άλλο, π.χ. ραδιοερασιτεχνικός πομποδέκτης, πομποδέκτης επαγγελματικής χρήσεως, VHF Marine κ.ά.

Στην σελίδα 14 ο πομποδέκτης αποδεικνύεται ότι λειτουργεί στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στους Έλληνες και η οποία ταυτίζεται με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε:

Η επόμενη πληροφορία που αντλείται είναι ότι ο πομποδέκτης υποστηρίζει δύο από τις τρεις προβλεπόμενες στο ΦΕΚ διαμορφώσεις: την AM και την FM. Άρα ο ελεγχόμενος πομποδέκτης λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 26.965 – 27.405 ΜΗΖ.

Στην σελίδα 15 βλέπουμε ότι ο πομποδέκτης λειτουργεί στην προβλεπόμενη ισχύ των 4 Watt με διαμόρφωση AM/FM, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ.

Το υποθετικά ελεγχόμενο ραδιοτηλέφωνο C.B.

Στην σελίδα 16 βλέπουμε την δήλωση συμμόρφωσης για πιστοποίηση CE της συσκευής.

εκπέμπει 4 Watt σε διαμόρφωση AM/FM, και είναι απολύτως νόμιμο. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις ενδείξεις των οργάνων υπάρχει πάντοτε ένα σφάλμα. Η αποδεκτή απόκλιση είναι έως +/-10%. Δηλαδή, το Wattmeter θα πρέπει να δείξει κάτι μεταξύ 3.6 – 4.4 Watt, όχι συνδεδεμένο σε κεραία αλλά σε Dummy Load 50 ΩΜ. Η κεραία είναι φορτίο μιγαδικό και οι ενδείξεις είναι διαφορετικές από τις ενδείξεις ενός ωμικού φορτίου.

Στον έλεγχο της κεραίας ελέγχεται η απολαβή της και αν είναι πανκατευθυντική ή όχι. Και σε αυτήν την περίπτωση τα αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν στο εγχειρίδιο της κεραίας.

Με Με Με

Με απλά ελληνικά αυτό σημαίνει:

 1. Η ελεγχόμενη είναι κεραία Citizens Band 27 MHZ.

 2. Η κεραία είναι πανκατευθυντική.

 3. Η απολαβή της είναι 2.15 dBi ή 0 dBd.

Απολύτως σύμφωνη με το ΦΕΚ, δείτε:

Ποιο είναι το νόμιμο της ύψος της κεραίας;

Τα πράγματα είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα

Μέγιστο ύψος κεραιοσυστήματος 6m από το υψηλότερο σημείο του κτίσματος.

Αν η κεραία τοποθετηθεί στην ταράτσα κτίσματος, το συνολικό ύψος του κεραιοσυστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 μέτρα από το υψηλότερο σημείο του. Αν τοποθετηθεί στο έδαφος, το κεραιοσύστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18 μέτρα.

Μέγιστο ύψος κεραιοσυστήματος 18m από το έδαφος.

Αν κάποιος CBer παραβεί τον κανονισμό λειτουργίας των ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών (κάνει παρεμβολές κ.λπ.) θα έχει συνέπειες;

Ναι υπάρχουν κυρώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 262Β’/2017, τις οποίες καλό είναι να έχετε κατά νου και να μην ενεργείτε παραβατικά.

Καλό είναι να ζητήσετε από τον δικηγόρο σας να σας εξηγήσει την βαρύτητα των περιγραφομένων στο ΦΕΚ ώστε να είστε ενήμεροι για τον/τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε έχοντας παραβατική συμπεριφορά.

Στην επόμενη εικόνα υπάρχουν όλα τα κατάλληλα στοιχεία για να κατανοήσετε το βάρος των συνεπειών από τυχόν παραβατική συμπεριφορά.

Μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ 262Β’/2017, τι ισχύει για τα παλιά ραδιοτηλέφωνα C.B. 27 MHZ και για τις εγκαταστάσεις τους;

Δεδομένου ότι όλα τα παλαιά ραδιοτηλεφωνα Citizens Band 27 MHZ για να αδειοδοτηθούν περνούσαν από έλεγχο των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, είναι εξ ορισμού νόμιμα και ισχύει η προς τα πίσω συμβατότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αδειοδοτημένα ραδιοτηλέφωνα C.B 27 MHZ, με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 156/1990, εξακολουθούν να εργάζονται νόμιμα.

Τα παλαιά αδειοδοτημένα C.B. 27 MHZ μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δείτε τι προβλέπεται στο νέο νομικό πλαίσιο του ΦΕΚ 262Β’/2017:

Οι συσκευές και εγκαταστάσεις C.B. που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1990 άρθρο 3 παρ.1, 2 συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, εφόσον πληρούν τις διατάξεις του παρόντος.

Τι αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1,2;

Τέλος, προβλέπεται η κατάργηση του παλαιού Π.Δ. 156/1990, με την λιτή εντολή:

«Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας, καταργείται».

Και έτσι, περάσαμε από τη εποχή των ειδικών ραδιοδικτύων στην υπηρεσία Citizens Band 27 MHZ…

ΤΕΛΟΣ!

73 de 18SV100

Επίσης ελέγξτε

Αναλυτικός οδηγός ρυθμίσεων για το αναλογικό και ψηφιακό APRS

Πριν ξεκινήσετε να εκπέμπετε APRS (Automatic Packet Reporting System) θα πρέπει να έχετε κατά νου …

Translate »