Σκέψεις ενός ραδιοερασιτέχνη!!!

TopSV1QFP

Οι σύλλογοι παρακμάζουν;

Ποιοι είναι παράνομοι τελικά;

Κάποιες σκέψεις που όλοι κάνουμε και συζητάμε αλλά δεν τολμάμε να δημοσιεύσουμε!

Τι είναι ραδιοερασιτέχνης:

001

Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Λαυρίου.

Παραθέτω αποσπάσματα από το ΦΕΚ υπ αρ.1969 τεύχος 2ο 2 Σεπτεμβρίου 2011

«Ερασιτέχνης» ή «Ραδιοερασιτέχνης»: Άτομο το οποίο διαθέτει άδεια που του δίνει τη δυνατότητα να διεξάγει νόμιμα την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Για τις ανάγκες του κανονισμού, οι όροι «ερασιτέχνης» και «ρα ραδιοερασιτέχνης» έχουν το ίδιο νόημα.

«Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.

Κατηγορίες ραδιοερασιτεχνικών αδειών 1.

Οι εκδιδόμενες άδειες ραδιοερασιτεχνών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στην «κατηγορία 1» η οποία είναι ισοδύναμη?αντίστοιχη της άδειας “CEPT radio amateur license” της Σύστασης Τ/R 61?01 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) όπως ισχύει και στην «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» η οποία είναι εναρμονισμένη με την Αναφορά της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της CEPT «ECC REPORT 89 – A radio amateur entry level examination and licence» όπως ισχύει.

Η «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν εισαγωγικά με τον ραδιοερασιτεχνισμό ή/και την ακρόαση ραδιοσταθμών (SWL?Short wave listening) χωρίς να απαιτείται λεπτομερειακή γνώση τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων του ραδιοηλεκτρικού τομέα.

Τα δικαιώματα χρήσης των αδειών αυτών έχουν ως εξής:

1.1 Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η άδεια «κατηγορίας 1» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου «κατηγορίας 1» ή σε κάτοχο αντιστοίχου πτυχίου HAREC της αλλοδαπής ή σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με τη Σύσταση Τ/R 61?02 και επιτρέπει στον κάτοχό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια καθώς και στις χώρες που έχουν αποδεχθεί την υπόψη Σύσταση στα πλαίσια αμοιβαιότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες και τους περιορισμούς της Σύστασης. 1.2.

1.2 Οι κάτοχοι άδειας «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» έχουν περιορισμένα δικαιώματα χρήσης των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην «υπηρεσία ερασιτέχνη» και στην «υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου» σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η άδεια «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» χορηγείται σε κατόχους αντίστοιχου πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» και επιτρέπει στον κάτοχό της την άσκηση ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια.

Από την αρχή του ραδιοερασυτεχνισμου στην Ελλάδα άρχισαν να δημιουργούνται ραδιοερασιτεχνικοι σύλλογοι. Δε θα ασχοληθώ με τα παλαιά , αλλά με το:

Τι προσφέρει σήμερα ένας ραδιοερασιτεχνικός σύλλογος;

Ένας σύλλογος συμβάλει στη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού.

Εγκαθιστά και συντηρεί δίκτυα επαναληπτων και αναμεταδοτών, οι οποίοι εξυπηρετούν όλους τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, αλλά και ως προσφορά στην κοινωνία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

002

Ομάδα έκτακτης ανάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

Προσφέρει συμβουλές σε τεχνικά και νομικά θέματα, μέσα από μαθήματα στους υποψηφίους ραδιοερασιτέχνες και από διοργανώσεις σεμιναρίων για τους ήδη αδειούχους, αλλά ακόμα και από ανταλλαγή γνώσεων μέσα από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις των μελών. ( συνήθως εβδομαδιαίες.)

Γιατί οι σύλλογοι ήρθαν σε μια στενόχωρη κατάσταση;

Κατ αρχήν να δούμε ποιες κατηγορίες ατόμων θέλουν να γίνουν αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες. Και μετά να δούμε γιατί θα εγγραφόντουσαν σε κάποιον σύλλογο!

1ον τα άτομα που θέλουν να έχουν άδεια για όλα αυτά που περιγράφει ο ορισμός του ραδιοερασιτέχνη.

003

SV4EAA – LENA WebSite

2ον τα άτομα που θέλουν να έχουν τα προνόμια της επικοινωνίας μέσω πομποδεκτών χωρίς να τους ενδιαφέρουν περεταίρω τεχνικές γνώσεις ή η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά θέλουν να είναι νομοταγής ραδιοχειριστές.

004

Shack νομοταγούς ραδιοερασιτέχνη.

Και 3ον όσοι ήταν και είναι παράνομοι και θέλουν την άδεια, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν τα μηχανήματα τους σε περίπτωση έλεγχου!

005

Με μια άδεια νομιμοποιούν διάφορα «μηχανήματα»!

Μέχρι το 2011 οι εξετάσεις δίνονταν γραπτά και προφορικά. Εάν είχες γραφτεί σε σύλλογο και είχες κάνει τα απαραίτητα μαθήματα, σου παραχωρούσαν βεβαίωση και δεν έδινες προφορικά. Οπότε όσοι ανήκουν στην 2η και 3η κατηγορία ήταν αυτοί που έκαναν εγγραφή μόνο και μόνο για να γλυτώσουν τα προφορικά. (χωρίς να εξαίρω και τους της 1ης , που θα ήθελαν να γίνουν μέλη όχι μόνο για τους λόγους που αναλύσαμε πιο πάνω, αλλά και για να γλυτώσουν τα προφορικά.)

Αυτό όμως που έθρεφε τους συλλόγους έμελε να είναι και η αχίλλειος πτέρνα. Δεν είμαι αρμόδιος να πω γιατί ο κάθε σύλλογος δεν έχει τους απαιτούμενους συνδρομητές που θα του εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του, (είναι και η οικονομική κρίση βέβαια!).

Γνωρίζω ότι στελέχη συλλόγων, με πολύ αγάπη και μεράκι, τους λειτουργούν με προσωπικά έξοδα και πραγματική ανιδιοτέλεια και τα γραφεία, γεμίζουν με ραδιοερασιτέχνες άσχετα αν είναι συνεπείς η όχι στις συνδρομές τους.

Αυτό που κυκλοφορεί όμως στην πιάτσα (αν και είμαι υπέρ των συλλόγων και πιστεύω ότι είναι λάθος!) είναι ότι οι σύλλογοι δεν προσέφεραν τίποτα άλλο εκτός της απαλλαγής των προφορικών! …(τροφή για περισυλλογή… )

Μετά το 2011 όμως που ο νόμος για τις εξετάσεις άλλαξε. Ξεκινά η ‘’παραμύθα’’ από τους ‘’συναδέλφους’’ της 3ης κατηγορίας, σε αυτούς που θα ήθελαν να γίνουν ραδιοερασιτέχνες:

– Πάρε του Yankee ρε! Γιατί να τους τα σκάσεις; Για να πηγαίνουν ταξίδια με τη συνδρομή σου; Έτσι κι αλλιώς τι σου προσφέρουν; Ο κάθε υποψήφιος μπορεί πλέον να πάρει της ερωταπαντήσεις από το site του υπουργείου, να τις μάθει και να επιτύχει 100%.

Σωστά!

Βέβαια αυτό δε σε κάνει ραδιοερασιτέχνη αλλά μάλλον, ούτε καν ραδιοχειριστή, αφού αυτά τα άτομα τα οποία σε προτρέπουν να γίνεις σαν κι αυτούς, είναι τα ίδια άτομα που:

Έχουν απαίτηση να δουλεύουν όλοι οι επαναληπτες χωρίς να έχουν δώσει ούτε μια συνδρομή για να ενισχύσουν την συντήρηση του δικτύου. -Αφού οι σύλλογοι παίρνουν κονδύλια ρε κουτέ!… (ενώ μπορεί να έχουν δώσει πολλαπλάσια από μια απλή συνδρομή, για την συντήρηση παρανόμων δικτύων)

Είναι τα ίδια άτομα που δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις του band plan και την κατανομή ζωνών. Η IARU γι αυτούς δίνει απλά οδηγίες χωρίς να γνωρίζουν ότι οι οδηγίες που δίνει, υιοθετούνται από την Ελληνική νομοθεσία.

Είναι οι ίδιοι που παραπονιούνται: γιατί δε συνεννοούμαστε από πριν, όποτε είμαστε mobile σε τι συχνότητα να καλούμε ο ένας τον άλλο. Χωρίς να ξέρουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες κλήσης. (αλλά ξέχασα αυτές τις δίνει η IARU…)

007

«Καφενείο» στους 6.5 ΜΗΖ

Είναι αυτοί που σου την λένε, όταν τους κάνεις σύσταση ότι εκεί που μιλούν είναι συχνότητα που χρησιμοποιείται για άλλου είδους επικοινωνία.

–αφού η άδεια μου λέει: από εκεί, μέχρι εκεί, πατώ όπου θέλω! (η IARU δίνει οδηγίες δεν είναι νόμος!…)

Είναι οι ίδιοι που σου λένε ότι -κάτι έχει το μικρόφωνο σου, γιατί δεν σε ακούω καλά ενώ μου έρχεσαι full display στο R1…

Είναι οι ίδιοι που πατούν εκτός μπάντας με την δικαιολογία ότι: -Αν μαζευτούμε δεν χωράμε όλοι μέσα! ( για δώστε όλοι ένα ραντεβού και μιλήστε και στα V και στα U να δω! …) μπορώ να καταλάβω όσους δεν έχουν άδεια και όσους η αγωγή τους δεν τους επιτρέπει να μιλούν χωρίς να παρεκτρέπονται. Όλοι οι άλλοι όμως γιατί?

Δεν μπορώ να παραβλέψω όμως ότι είναι οι ίδιοι που λένε και τα εξής:

Γιατί δεν κάθονται όλοι οι σύλλογοι να κάνουν ένα πανελλαδικό διασυλλογικό δίκτυο; αφού έχει δείξει η εμπειρία ότι με πέντε αναμεταδότες καλύπτεις όλη την επικράτεια; και ας βάλουν και άλλους είκοσι γύρω -γύρω για τα τοπικά.

Σε σελίδα που συντηρώ στο face book έχουν καταγραφεί 151 αναμεταδότες και επαναλήπτες !!!

008

Facebook Groups

Γιατί: για να παίρνουν συνδρομές από διαφορετικά διαμερίσματα από τα οποία ανήκουν, προσπαθούν να στήσουν δίκτυα τα οποία μοιραία δεν μπορούν να συντηρήσουν; γιατί στον Υμηττό π.χ. Να έχει 8 επαναλήπτες-αναμεταδότες;

Είναι οι ίδιοι που ενώ θέλουν να πάρουν ένα ‘’κοντρόλ’’ στα ‘’80 μέτρα’’ παίρνουν ως απάντηση :

-Λυπάμαι φίλε μου, αλλά χωρίς διακριτικό δεν γίνεται να συζητήσουμε. ( Ενώ ξέρουν από την διαμόρφωση του ‘’σύννομου’’, ότι είναι ο ίδιος που άκουγαν, π.χ. στα εξιμισαρια, ή αυτός που κάποια άλλη μέρα είχε κομπάσει ότι έκανε εκπομπές στα AM με ιδιοκατασκευή και μετά έκανε dx στα 27 και τρία πεντάρια! Και ενώ τώρα που απάντησε μιλά με 6αρι φίλτρο και από 1 έως 10 ‘’κιλά’’ carrier τον βλέπεις στο SDR ότι σπλαταρει 15 χιλιοκύκλους !!! )

009

Εκπομπές στα AM με ιδιοκατασκευή.

Κατ εμέ, θα προτιμούσα να μιλήσω με κάποιον μη αδειούχο μέσα στην μπάντα που είναι ελεγχόμενη και να τον προτρέψω να γίνει νόμιμος, ( και όχι να βγαίνω εκτός μπάντας για να τον φέρω στον ίσιο δρόμο…) παρά με την στάση μου να τον σπρώξω εκτός μπάντας και να κάνει παρεμβολές σε συχνότητες υπηρεσιών, προκαλώντας ζημιά . (Άποψη μου!)

010

Υμηττός, γεμάτος repeater!

Που βρίσκουν οι μη αδειούχοι μηχανήματα;

Υπάρχουν site, (σε όλο τον κόσμο), που σε προτρέπουν να αγοράσεις πομποδέκτες, χωρίς να σου λένε ότι μπορείς να τους έχεις στην κατοχή σου, αλλά δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις αν δεν έχεις την κατάλληλη άδεια!

Θα μου πεις: Ο μη αδειούχος θα βρίσκει πάντα μηχανήματα, όπως έβρισκε τόσα χρόνια που υπήρχαν και απαγορεύσεις!

011

Οκ! Το θέμα δεν είναι αν έχουν μηχανήματα, το θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι: γιατί παραμένουν παράνομοι, ακόμα κι αν κατέχουν άδεια; γιατί αυτοί που θέλουν να γίνουν ραδιοερασιτέχνες να μην νοιώθουν κοντά τους, τους συναδέλφους που θα τους αγκαλιάσουν και θα τους βάλουν στην παρέα;

Μην ξεχνάτε ότι γινόμαστε διεθνώς ρεζίλη με την σιωπηρή αποδοχή των παρανόμων που όλοι ξέρουμε που ‘’πατούν’’ αλλά τους κρύβουμε κάτω από το χαλί, νιώθοντας ανώτεροι γιατί οι ‘’παρακατιανοί’’, δεν έχουν τις γνώσεις να πάρουν το χαρτί που εμείς κατέχουμε

Και αυτοί που πατούν εκεί έχοντας άδεια, είναι κατωτάτης υποστάθμης!

Κλείνοντας θα ήθελα να πω την ερώτηση της ημέρας: εάν πατάμε με 2,4 και 100 watt είναι γιατί έτσι λέει ο νόμος, ή δεν έχουμε linear και πιο φαρδύ φίλτρο?!…

Με φιλικούς χαιρετισμούς

73 de SV1QFP

Επίσης ελέγξτε

Λειτουργία και κατασκευή ενδεικτών για RF και SWR

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Κάθε ραδιοερασιτέχνης και κάθε CB-er, στο μυαλό του 24 …

Translate »