16th Aegean VHF contest. 1 με 2 Ιουλίου 2017

Ανακοινώθηκε το 16ο Aegean VHF contest που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, δηλαδή στις 1-2/7/2017.

Κανόνες συμμετοχής

Ι. Συμμετοχές:

Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά Callsign σε μία ή σε όλες, από τις τρείς μπάντες και κατηγορία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες μέσα στην αποστολή και το πνεύμα του διαγωνισμού όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς.

Προτεινόμενος τύπος κλήσεων: «CQ CQ CQ Aegean Contest QRZ?»

Κατηγορίες συμμετοχών.

1.Ένας χειριστής μία μπάντα, σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.

2. Ένας χειριστής όλες οι μπάντες, σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.

3. Πολλοί χειριστές μία μπάντα, σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.

4. Πολλοί χειριστές όλες οι μπάντες, σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση.

Για συμμετοχές στις κατηγορίες #2 & #4 απαιτούνται, ξεχωριστή αρίθμηση σε ξεχωριστά logs για κάθε συμμετοχή σε διαφορετική μπάντα.

Δεν υπάρχει περιορισμός εγκαταστάσεως, αριθμού μηχανημάτων, ή κεραιών.

Εκπεμπόμενη ισχύς σύμφωνα με την ραδιοερασιτεχνική άδεια του/των χειριστών.

ΙΙ. Ημερομηνία και συχνότητες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουλίου.

Διαρκεί 48 ώρες.

Απαιτούνται δύο (2) υποχρεωτικά 6ωρα διαλείμματα κατά την 48ωρη διάρκεια του

διαγωνισμού.

Τά δύο διαλείμματα είναι στην κρίση των χειριστών να τά τοποθετήσουν ξεχωριστά, η συνεχόμενα (συνολική διάρκεια 12 ωρών) κατά την 48ωρη διάρκεια του διαγωνισμού.

Αρχίζει στις 00:01UTC του Σαββάτου και τελειώνει στις 23:59 UTC της Κυριακής.

Οι συχνότητες που εργάζονται οι σταθμοί είναι:

1) 50-52 MHz .

2) 144-146 MHz.

3) 432-434 MHz.

Καθώς επίσης και στις υπoζώνες όπως αυτές ορίζονται από την IARU.

Αναλυτικότερη αναφορά σε συχνότητες εργασίας δείτε το Aegean VHF Contest Band Plan.

ΙΙΙ. Επαφές

Κάθε σταθμός μπορεί να εργαστεί μόνο μία φορά, ασχέτως εάν στην συνέχεια του διαγωνισμού επανεμφανιστεί σαν σταθερός, φορητός ή κινητός.

Επιτρέπεται μόνο μία επαφή ανά mode.

Δεν επιτρέπεται η χρήση επαναληπτών για επαφές, ή ανταλλαγή στοιχείων επαφής που δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν σε προηγούμενο QSO.

Οποιεσδήποτε επαφές τηλεφωνίας που γίνονται στην υποζώνη τηλεγραφίας (CW) δεν θα μετρήσουν (cross mode qso’s)

ΙV. Τύποι εκπομπής

Οι εκπομπές μπορούν να γίνουν στα modes:

Εκπεμπόμενη ισχύς και είδος διαμόρφωσης, σύμφωνα με την ραδιοερασιτεχνική άδεια του/των χειριστών.

Για την μπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και στα ψηφιακά modes. RTTY, SSTV, PSK.

Για την μπάντα των 6m σε CW, SSB και στά ψηφιακά modes. RTTY, SSTV, PSK.

Προτεινόμενος τύπος κλήσεων σε φωνή: «CQ CQ CQ Aegean Contest QRZ?»

  1. Ανταλλαγές διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν κατά την διάρκεια κάθε επαφής το report RS ή RST ή RSV ακολουθούμενο από έναν αύξοντα αριθμό που ξεκινάει με 001 για την πρώτη επαφή και που αυξάνεται από μία για κάθε διαδοχική επαφή.

Αυτή η ανταλλαγή πρέπει αμέσως να ακολουθηθεί από το πλήρες QRA locator του ανταποκριτή σταθμού.

  1. Πόντοι

1) Ο υπολογισμός των πόντων γίνεται αυτόματα με το λογισμικό VUSC 4 WIN που έχει φτιαχτεί ειδικά για τον διαγωνισμό. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από εδώ: http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe

Παράδειγμα υπολογισμού βαθμών:

10 QSO, 5 Locators. (1st Loc 200km, + 2nd Loc 100km + 3rd Loc 400km + 4th Loc 200km + 5th Loc 100Km)= 1000km

1000km X 5 Locators = 5.000 pts

VII. Logs & Αποστολή αποτελεσμάτων συμμετοχών

Ένα αντίγραφο του αρχείου του logbook πρέπει να σταλεί με email στον contest manager το αργότερο μέχρι την 00:00 UTC της 31ης Ιουλίου.

Για συμμετοχές σε πάνω από μία μπάντα απαιτούνται, ξεχωριστή αρίθμηση σε ξεχωριστά logs για κάθε συμμετοχή σε διαφορετική μπάντα. Δείτε: Κατηγορίες συμμετοχών #2, #4

Γίνονται δεκτά όλων των μορφών ημερολογίων όπως: ADIF, Cabrillo, excel, word.

Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα ημερολόγια.

Όμως τά χειρόγραφα ημερολόγια σας μπορείτε να τά μεταφέρετε σε αρχείο Excel, Word και να τά στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι αργοπορημένες αποστολές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η υποβολή των logbook’s υπονοεί ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους κανόνες του διαγωνισμού.

VIII. Κρίση των αποτελεσμάτων

H κρίση των αποτελεσμάτων θα είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, η της οποίας απόφαση θα είναι τελική.

Οι διαγωνιζόμενοι που παραβούν σκόπιμα οποιονδήποτε από τους κανόνες ή που καταφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη band plan θα αποκλεισθούν.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν επιπτώσεις από λάθη ή την απροθυμία τών μη διαγωνιζόμενων ανταποκριτών σταθμών να συμβαδίσουν με τους κανόνες του διαγωνισμού.

Τά αποτελέσματα θα δημοσιεύονται από τον Contest Manager αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Aegean DX group www.AegeanDXgroup.gr

  1. Βραβεία

Απονέμονται 1o, 2o,3o Βραβείο στους τρείς πρώτους κάθε κατηγορίας.

Επίσης απονέμονται «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ» σε όλους όσους στείλουν Logs προς έλεγχο ανεξαρτήτως της θέσης πού θα καταλάβουν.

Τα βραβεία και τα ενθυμήματα απονέμονται από το «AEGEAN DX Group».__

AEGEAN VHF CONTEST NEW BAND PLAN

73 de SV1RVP

πηγή: http://www.aegeandxgroup.gr

Επίσης ελέγξτε

Λειτουργία και κατασκευή ενδεικτών για RF και SWR

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Κάθε ραδιοερασιτέχνης και κάθε CB-er, στο μυαλό του 24 …

Translate »