Δημήτρης Βασιλείου SV4JYD / ΜΑ314

MA314ep

Διαχειριστής της ιστοσελίδας και του προφίλ στο facebook του Πανελλήνιου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων CB και αντιπρόσωπός του στον νομό Μαγνησίας.

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ιστοσελίδων

 

E-Mail επικοινωνίας: infravolos@gmail.com

Translate »