Παθητικά

Τι είναι ο πυκνωτής;

Τι ονομάζουμε πυκνωτή; Πυκνωτή ονομάζουμε ένα ηλεκτρολογικό παθητικό στοιχείο το οποίο δεν καταναλώνει ενέργεια, αλλά την αποθηκεύει. Αυτή η ενέργεια αποθηκεύτε υπό τη μορφή ηλεκτρικού φορτιού στους οπλισμούς του, άρα δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο.Το φαινόμενο να αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια υπό την μορφή ηλεκτρικού φορτιού άρα κατ΄ επέκταση ηλεκτρικού πεδίου, σε …

Διαβάστε Περισσότερο

Τι είναι η αντίσταση;

Τι ονομάζουμε αντιστάτη; Αντιστάτη ονομάζουμε ένα ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό εξάρτημα. Τι είναι ο αντιστάτης; Ο αντιστάτης είναι ένα εξάρτημα το οποίο έχει την ικανότητα να μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική και χαρακτηρίζεται από ένα μέγεθος. Αυτό το μέγεθος είναι ένα ηλεκτρικό χαρακτηριστικό το οποίο ονομάζεται ηλεκτρική αντίσταση. Η ηλεκτρική …

Διαβάστε Περισσότερο
Translate »